Digitální nástroje zabrání mrtvým jízdám a uspoří desítky procent nákladů na přepravu

Ivanna Čech Aimtec
1. 12. 2022 | 6 minut čtení

Náklady na přepravu zboží jsou jednou z nejdražších položek ve firemním účetnictví. Firmy však výběr přepravců do značné míry podceňují. Pomocí chytrých nástrojů lze přitom srazit náklady i o desítky procent. Jak na to, vysvětlil na konferenci TAL v Plzni Ivan Marinec ze AIM Partners.

Sami přepravci přistupují ke své činnosti značně ledabyle. „Téměř 20 procent všech jízd v Evropě připadá na zcela prázdná auta. To představuje skoro 80 milionů tun zbytečných emisí CO2, což odpovídá čtyřem pětinám veškerých emisí oxidu uhličitého vyprodukovaných v Česku,“ říká Marinec. I toto plýtvání lze racionalizací přepravy výrazně omezit.

Pro někoho to může být překvapivé, ale velký prostor pro zvýšení efektivity v přepravě je stále i v oboru automotive, který rád dává na odiv svou pokročilost v oblasti digitalizace a optimalizace logistických procesů. Klíč k úsporám a zefektivnění logistiky je v redukci jízd prázdných vozů, takzvaných mrtvých jízd, což přispěje i k snížení emisí. „Všude slyšíme, že nebude dostatek zboží v regálech, nebude včas dodaný materiál do fabrik, protože je nedostatek řidičů, ale zároveň vidíme, že pětinu jízd absolvují prázdná auta,“ upozorňuje na paradox Marinec.

„Všude slyšíme, že nebude dostatek zboží v regálech, nebude včas dodaný materiál do fabrik, protože je nedostatek řidičů, ale zároveň vidíme, že pětinu jízd absolvují prázdná auta.“

Ivan Marinec, Managing Partner, AIM partners

Méně plýtvání

Existují různé cesty, jak snížit počet neefektivních kilometrů. Jedním z možných řešení jsou online platformy pro sdílení přepravní kapacity. Většinou fungují jednoduše – jako seznam nabídek přeprav, ze kterých si klienti mohou vybírat tu pro ně nejvhodnější.

Jenže jak upozorňuje Marinec, oblast automotive je specifická vysokými požadavky na přepravce. Ti musejí projít screeningem a musejí splňovat určitá kritéria kvality. Proto Marinec uvádí druhou variantu: „RFQ poptávka a spotové požadavky se dají řešit prostřednictvím kvalifikovaných partnerů, případně vybraných partnerů, opět oslovených jedním kliknutím na digitální platformě.“

Tím nejefektivnější způsobem je ale podle manažera AIM Partners vyhodnocení dat týkajících se transportních cest a úsilí najít optimální trasy a optimální formu přepravy. „To obnáší vytvoření network designu, určení nejlepší lokality pro případný cross-dock pro seskupování dodávek a vytvoření samotných transportních tras, které následně optimalizujeme,“ vysvětluje Marinec. Vyžaduje to softwarový nástroj, který tuto činnost vykoná, ale investice do něj se jednoznačně vyplatí.

Jak na network design

Aby bylo možné network design vytvořit, je třeba spousta transportních dat, týkajících se místa nakládky a vykládky, množství paletových jednotek, rozměrů atd. „Ještě předtím si ale položme podstatné otázky: Sbíráme data ručně, nebo z ERP systému? Hledáme rovnováhu mezi náklady na držení zásob a transportními náklady? Pamatujeme při sběru transportních dat na rostoucí komplexitu výroby v automotive?“ vypočítává Marinec podstatné detaily, na něž je třeba pamatovat, než se vůbec ke sběru dat přistoupí.

Údajů, které je třeba zpracovat před tím, než jsou vloženy do nástroje pro network design, je obrovské množství. Nástroj slouží tomu, že vytvoří mapu toku přepravy z jednotlivých míst do míst určení. Je schopen provést optimalizaci tohoto toku a navrhne optimální řešení přepravy. „Výstupem tohoto nástroje je seznam tras realizovaných jako ´full truck load´, neboli FTL, realizovaných jako ´full truck load s přikládkou´, neboli LTL, realizovaných jako ´milkrun´, neboli kusová dodávka. V případě většího množství kusových dodávek pak přemýšlíme o tom, kde bude vhodné místo pro cross-dock, neboli distribuční centrum známé též jako center of gravity,“ představuje schopnosti nástroje Marinec.

1140x251 TAL2023 Banner CZ Foto

Problém obchodního cestujícího

Každý dodavatel či přepravce zasazený do rozvětveného dodavatelsko-odběratelského řetězce se může při pokusu optimalizovat přepravní trasy setkat s matematickým fenoménem známým jako Problém obchodního cestujícího. Tato úloha je považována za výpočetně neřešitelnou kvůli obrovskému množství možností, které s každou lokalitou rostou jako jejich faktoriál. Cesta s třemi zastávkami má 6 možností, se čtyřmi zastávkami 24, s pěti zastávkami už 120 a s 16 zastávkami je to 21 bilionů možných tras. Od dvaceti zastávek už je problém považován za neřešitelný, protože i ty nejrychlejší z dosavadních počítačů by odpověď hledaly desítky let. Marinec o tomto fenoménu hovoří zejména v souvislosti s „milkruny“, tedy malými přepravními zakázkami posbíranými v různých místech do jednoho velkého auta.

Protože výpočtu skutečné optimální trasy u vícero destinací bychom se nedočkali, používají se v network design nástrojích různé algoritmy, které zdánlivě optimální trasu navrhnou. Marinec schopnosti algoritmů ilustruje na modelovém příkladu úlohy s 32 městy v USA, kde náhodný výsledek obnáší 44 tisíc kilometrů, zatímco tři různé algoritmy cestu zkrátí na necelých 20 tisíc, 16,5 tisíce a 14,2 tisíce kilometrů.

Digitální platformy

Využitím nástroje pro network design tak jeho uživatel získá seznam FTL cest, seznam „milkrunů“, seznam LTL cest včetně cenové indikace a návrh na umístění cross-docku. „V tuto chvíli máme trasy a teprve nyní bychom měli zamířit na online platformu a tendrovat,“ nabádá Marinec.

Na digitálních platformách, které fungují jako cloudové služby SaaS, jsou přednastavené standardizované šablony. „Poptávat ceny je možné u libovolného počtu dodavatelů, existují různé scénáře pro analýzu a existují různé možnosti, jak nadefinovat model výběru,“ přibližuje Marinec. Vše se obejde bez telefonátů, bez e-mailů, navíc jsou k dispozici různé jazykové mutace.

Nejefektivnější metodou výběru dodavatele na digitální platformě je reverzní aukce. Cenu nahoru u klasické aukce žene strach ze ztráty vítězství, u reverzní aukce je to podobné, jen tentýž strach cenu sráží. Jak se blíží závěr aukce, vítěz cenu maximálně srazí, aby si kontrakt zajistil,“ vysvětluje Marinec další způsob, jak ušetřit přepravní náklady.

Podstatnou funkcí na digitální platformě je Spot Request, intuitivní aplikace, která umožní definovat přepravní požadavek, zjišťovat cenu a dostupnost požadavků na urgentní dopravu, neplánovanou dopravu či dopravu u nekontraktovaných partnerů, to vše v řádu desítek vteřin. Ceny bývají díky tomu výhodnější než u běžných nabídek.

Kombinací těchto nástrojů a opatření lze uspořit značné prostředky. Samotný network design může firmám přinést úsporu až 15 procent přepravních nákladů, digitální platforma pro poptání přepravce s reverzní aukcí může ušetřit až 5 procent. Spolu s dalšími chytrými volbami, jako je výběr vhodného auta či adekvátní reakce na vývoj v oblasti předpisů Incoterms lze podle Marince celkové náklady na přepravu srazit až o polovinu.  


Podívejte se na celou prezentaci Ivana Marince v češtině:


Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading