Výsledky EDI

Když migrace EDI znamená skutečný upgrade

Máloco vzbuzuje v představách šéfů IT oddělení větší hrůzu než migrace EDI. I u firem střední…

celý článek

EDI - komunikační standard v automotive

Pro výměnu informací mezi dodavateli a jejich zákazníky v automobilovém průmyslu není v současné…

celý článek

loading