EDI ‑ komunikační standard v automotive

Marek Šabatka Aimtec
7. 6. 2023 | 9 minut čtení

Pro výměnu informací mezi dodavateli a jejich zákazníky v automobilovém průmyslu není v současné době alternativa. Z EDI (Electronic Data Interchange) se v průběhu uplynulých dekád stal průmyslový standard, který navíc již přerostl svůj původní účel. Kdo chce v segmentu automotive uspět, bez řešení a nástrojů určených pro tento typ komunikace se neobejde. Na následujících řádcích si uvedeme, kde všude lze EDI využít, představíme si terminologii a ukážeme si, jaké se v EDI používají druhy zpráv, komunikační protokoly a komunikační standardy.   

Počátky EDI lze hledat ve vojenské logistice, konkrétně v poválečném Berlíně rozděleném na čtyři sektory. Složitost leteckého transportu do Berlína v roce 1948 vyžadovala vývoj koncepcí a metod pro výměnu velkého množství údajů o přepravovaném zboží. Z těchto raných metod později vznikly ve Spojených státech první TDCC standardy, které se nadále používaly hlavně v dopravě. Mezi první integrované systémy využívající EDI patřily systémy pro kontrolu nákladu v reálném čase. Jedním z nich byl London Airport Cargo EDP Scheme (LACES) na letišti Heathrow v Londýně uvedený do provozu v roce 1971.

Nepostradatelný nástroj

Od té doby prodělala oblast EDI neuvěřitelný vývoj a i přes opakující se prognózy, že tento druh komunikační výměny nevydrží a zanikne, vykazuje mimořádnou životaschopnost.

Vedle klasického EDI v podobě VDA/EDIFACT souborů a přenosových kanálů jako OFTP2 a dalších, se však do popředí derou i novější technologie. Svět B2B integrací stále častěji využívá přenosy pomocí https, dotazy přes API, a XML či JSON formáty zpráv.

EDI už tak není pouhou elektronickou výměnou dat. Je to nástroj pro integraci zákazníků i dodavatelského řetězce. Z pouhé výměny dokumentu v elektronické podobě se stal nástroj pro zvyšování efektivity a produktivity díky přesnějším informacím pro sklad, výrobu i nákup.

Se stále těsnější integrací dodavatelského řetězce a tlakem na jeho transparentnost a viditelnost se EDI stává klíčovým prvkem pro zachování hladkého průběhu výroby stále většího množství zboží. A s větším objemem dat, který bude třeba zpracovávat s postupujícím internetem věcí, je více než pravděpodobné, že EDI i v této oblasti převezme důležitou, nebo dokonce hlavní roli. „To, co začalo jako nutnost v době informací psaných rukou, převzalo úlohu prostředníka při komunikaci mezi stroji,“ vysvětluje Stočes.

„Pro průmyslovou výrobu je to nepostradatelný nástroj. Svědčí o tom jeho šíření do dalších oborů i tlak na zavádění v nižších stupních dodavatelského řetězce.“

Jan Stočes, Cloud & Integration Services Director, Aimtec

Základní terminologie

Agenda EDI během dekád vlastního vývoje a s rozvojem informačních technologií pořádně nabobtnala. K základní orientaci v terminologii je potřeba si představit druhy zpráv, které zasílá zákazník dodavatelům, druhy zpráv, které jdou opačným směrem, EDI standardy a EDI protokoly. Jazyk „kmene EDI“ vypadá složitě, ale dá se celkem snadno osvojit.

Druhy zpráv od zákazníka dodavatelům

Odvolávka (LAB, call-off, Forecast)

 • Obsahuje více termínů dodání, konkrétní datum nebo výhled na delší období.
 • Neuvádí cenu, slouží jako výhled pro plánování výroby a nákup.

Jemná odvolávka (FAB, DELJIT)

 • Zahrnuje konkrétní datum dodání.
 • Může obsahovat i přesný čas.

Objednávka (ORDERS)

 • Slouží k objednání konkrétního zboží na konkrétní datum a místo.
 • Může obsahovat více výrobků/materiálů a také cenu.
 • doplňkové zprávy: ORDCHG, ORDRSP...)

Self-billing faktura

 • Je určena zpravidla pro větší firmy.
 • Zákazník sám vystaví fakturu na svou firmu a pošle ji dodavateli.


Druhy zpráv od dodavatelů zákazníkům

ORDER RESPONSE (ORDRSP)

 • Slouží jako potvrzení objednávky.
 • V automotive se využívá zřídka.

Avízo o dodávce (ASN)

 • Obsahuje seznam výrobků/materiálů, které budou dodány.
 • Má v sobě údaje včetně množství, balení a druhu dopravy.
 • Obsahuje i přesné datum doručení.

Faktura

 • Klasická faktura od dodavatele zákazníkovi.

Další zprávy

 • JIS Call off, Enhanced invoice, Inventory report, Confirmations, Avis, ENGDAT...

 

1000x320_EDI_obecne_CZ

 

EDI standardy

EDI standardy jsou souhrny pravidel, podle kterých jsou data ve zprávách strukturována.

UN/EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport)
Jde o významně rozšířený standard používaný napříč průmyslovými odvětvími. Jednotlivé části EDIFACTu jsou dělené do složek, jako například D.97A. Dokumentace a zprávy jsou aktualizovány dvakrát ročně, vždy k 1. 4. a k 1. 10. Vzhledem k tomu, jak komplexním se EDIFACT stal, vznikly postupem času specifické subsety pro jednotlivé obory. Názvy zpráv mají vždy šest znaků, typickými představiteli jsou například DELFOR, DESADV, ORDERS, INVOIC nebo IFTMIN.

VDA (Verband der Automobilindustrie)
Německý svaz autoprůmyslu VDA byl jednou z prvních organizací, která se zasazovala o kompletní přenos dat mezi automobilkami a jejich dodavateli. Je mimo jiné jedním ze zakládajících členů ENX a Odette. V sedmdesátých letech začal VDA definovat standardy zpráv EDI, zejména pro automobilový průmysl a jeho dodavatele. První zpráva (VDA4905) je již z roku 1978, přesto se používá dodnes. Prakticky celé evropské EDI bylo postaveno na standardu VDA, v současné době je již ale vytlačováno rozšířenějším EDIFACTem. Jedním z „produktů“ Odette jsou standardizované štítky na obalech, obsahující informace jak v čitelné podobě, tak i v čárovém kódu.

RosettaNet
Neziskové konsorcium je složené z více než 600 firem, které pocházejí převážně z oborů IT, elektrotechniky, polovodičů, telekomunikací nebo služeb. Jeho cílem je standardizovaný přenos elektronických zpráv. RosettaNet se nejvíce používá v USA a v Asii, v Evropě je v pozadí díky rozšířenosti EDIFACTu. RosettaNet staví na otevřených XML standardech, kde pokrývá všechny dostupné procesy. Zprávy se dělí do jednotlivých Clusterů (0–7) a následně na další části. Typické označení zprávy je 3A4, 4A5 nebo 3A7. Nejde však pouze o standard zpráv, ale i o standard procesů, protože definuje například logické procesy mezi zprávami nebo časy, s údaji, dokdy na kterou zprávu má přijít jaká odpověď apod.

ANSI ASC X12 (American National Standards Institiute Accredited Standards Committee X12)
Tento standard je rozšířený zejména v USA, první X12 je již z roku 1982. I u něho se postupem času vyvinulo několik subsetů, které jsou specifické pro dané obory (X12C – Communications & Controls, X12F Finance, X12M Supply Chain). Rozdíl mezi EDIFACTem a X12 je hlavně v rozdílné stavbě EDI zprávy. Pro oba standardy je ale typické, že je možné je přes konverzi zpracovat prakticky v libovolném formátu na obou komunikujících stranách.

 
EDI komunikační protokoly

Neboli kanály, kterými jsou zprávy odesílány. V Evropě je nejrozšířenější OFTP/2, v Asii zase AS2 a v Americe X.400 (VAN). Do popředí se ale derou webové služby (WebServices).

OFTP/2 (Odette File Transfer Protocol)
OFTP protokol vznikl v roce 1986 v Evropě přímo pro automobilový průmysl. V roce 2007 byl vytvořen OFTP/2, který umožňuje příjem i odesílání dat přes internet. Zároveň řeší bezpečnost komunikace šifrováním dat nebo autentizací partnerů.

AS2, AS3, AS4 (Applicability Statement)
Protokol AS2 vyvinula IETF (Internet Engineering Task Force) speciálně pro lepší zabezpečení dat oproti jiným protokolům používaným do té doby. Výsledkem je, že každá zpráva odchází přes AS2 digitálně podepsaná a zašifrovaná. Protokol se více využíval poté, co ho začal vyžadovat Walmart. Nyní je ve větší míře používán v USA a Asii a rozšířil se také do dalších oborů, včetně automotive.

X.400 (pomocí VAN – Value Added Network)
X.400 je e-mailový systém využívaný především v Americe pro výměnu dat. Jeho první verze vznikla v roce 1984 a od té doby se kromě Evropy rozšířila také do dalších oblastí, například do armády nebo letectví. VAN se v tomto případě kromě samotného přenosu zpráv stará o další služby, jako je záruka doručení nezkreslené informace a jiné.

SFTP (Secure File Transfer Protocol)
SFTP je zabezpečený protokol pro komunikaci na internetu, vyvinutý IETF (Internet Engineering Task Force). Důvodem jeho vzniku byl opět důraz na zabezpečení odesílaných dat. Data jsou během přenosu zašifrována a teprve na místě určení opět dešifrována.

ENX
ENX je komunikační protokol vytvořený sdružením ENX. Hlavními zakladateli byly německé a francouzské automobilky, které chtěly snížit náklady a zjednodušit elektronickou výměnu dat v automobilovém průmyslu. Mezi současnými patnácti členy jsou největší hráči na trhu jako Audi, BMW, Bosch, Continental, Daimler, DGA, Ford, Renault a Volkswagen. Od roku 2010 je ENX sjednocen s americkým protokolem ANX, a garantuje tak spolupráci mezi evropským a severoamerickým trhem.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secured)
HTTPS protokol se využívá při přenosu dat pomocí webových služeb a zaručuje jeho bezpečnost.
 


Další vlastnosti

Validace ASN

Digitalizace Faktur
Z papíru/pdf do ERP systému.

Národní hlášení faktur (Invoice clearance)

WebEDI
Alternativa pro dodavatele bez EDI

JIT
Služba pro zpracování odvolávek, přípravu dodávky, tisk etiket, přepravních dokladů a generování ASN.

MFT
Řízený přenos souborů (Managed File Transfer) označuje technologii, která zajišťuje bezpečný přenos dat účinným a spolehlivým způsobem. Software MFT je nabízen společnostem jako bezpečnější alternativa k používání nezabezpečených protokolů jako FTP a HTTP a je i spolehlivější než zabezpečený protokol SFTP. Umožňuje výměnu jak interní, tak externí, a to různých typů dat, včetně citlivých či velkoobjemových. Odpadá rovněž povinnost platit vysoké poplatky SLA spojené s nízkým výkonem FTP. Klienti mohou zvolit řešení on premise i SaaS.

ADAC API
ADAC prostřednictvím svého API rozhraní publikuje informace o potřebách odtahů vozidel v rámci celého Německa. Společnosti poskytující tyto služby se pak prostřednictvím této služby ucházejí o pokrytí těchto požadavků. EDI řešení společnosti Aimtec podporuje přímé napojení na ADAC API.

PEPPOL
Peppol je sada specifikací pro ustavení a primární implementaci systému elektronického zadávání zakázek, který lze použít v různých jurisdikcích. Skrze tento nástroj si zapojené organizace mohou poskytovat potřebnou dokumentaci, včetně elektronických faktur, a to ve strojově čitelných formátech. Tato síť zjednodušuje přeshraniční zadávání zakázek a eviduje centrální adresář účastníků. Síť reguluje organizace Open Peppol a její smluvní partneři.

 


Jak na EDI? Poradíme Vám.
Komunikujte se svými zákazníky a dodavateli jednoduše, rychle a spolehlivě. 

>> Domluvte si nezávaznou konzultaci  s naším expertem

SABM foto

Marek Šabatka


Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading