Tři tipy pro hladkou migraci EDI v automobilovém průmyslu

Jan Stočes Aimtec
19. 1. 2024 | 4 minuty čtení

Systémy EDI (Electronic Data Interchange) jsou v automobilovém průmyslu životně důležitým nástrojem komunikace. Je ve vlastním zájmu každé firmy, aby byl její systém pro elektronickou výměnu dat efektivní a aktuální. Včasnou migrací starších systémů do cloudu lze zeštíhlit procesy a ušetřit náklady. Přes všechny výhody však má migrace EDI určitá úskalí. Společnost Aimtec, partner pro digitalizaci v automobilovém průmyslu s více než 26 lety zkušeností v oblasti spolupráce s dodavateli a výrobci napříč hodnotovým řetězcem v automobilovém průmyslu, nabízí tři tipy pro úspěšnou migraci vašich systémů EDI.

Pro úspěšnou digitalizaci podnikových procesů realizovaných prostřednictvím EDI je důležité, aby dodavatelé v automobilovém průmyslu měli na paměti následující zásady:

1. Příprava místo migrace na poslední chvíli

Co nedělat: Nečekejte, až se v systémech EDI vyskytnou závažné problémy, a neváhejte se včas obrátit na poskytovatele EDI. Věnujte čas proaktivnímu hledání správného řešení a správného partnera na trhu – vyhnete se tak problémům s kvalitou, plýtvání časem a v konečném důsledku i dodatečným nákladům.

Co dělat: Ujistěte se, že vámi vybraný partner má nejen technické znalosti pro hladkou migraci vašeho systému EDI, ale také organizační know-how k tomu, aby vaši společnost profesionálně provedl celým procesem změny: včetně testovací a validační fáze i komunikace s vašimi partnery, kterých se migrace týká. 

V ideálním případě bude mít váš partner odborné znalosti jak v oblasti migrace EDI, tak v oblasti systému SAP a díky tomu dokáže vytvořit bezproblémové propojení mezi oběma systémy a dovolí vám využít plný potenciál efektivity vašeho podnikového IT prostředí.

2. Lidský faktor

Migrace EDI představuje hluboký zásah do příslušného ekosystému. Proto je třeba tento proces změny pečlivě připravit a podpořit nejen v rámci vaší interní IT organizace, ale také u vašich externích partnerů v dodavatelském řetězci.

Co nedělat: Nepodceňujte důležitost včasného zapojení všech zúčastněných stran a neberte na lehkou váhu případné obavy vašeho IT týmu. Zkušenosti ukazují, že interní IT oddělení se často staví k migraci odmítavě, pokud se obává, že by se případné chyby mohly dotknout také jeho systému SAP nebo dalších systémů. Nejedná se o obecnou neochotu k migraci, ale o snahu vyhnout se penalizaci za případné narušení provozu systémů.

Co dělat: Důležitá je souhra rovnocenných partnerů místo sólových akcí; zapojte tedy včas všechny zúčastněné strany. Společně s týmem IT a vaším poskytovatelem služeb vyhodnoťte a stanovte priority a posuďte, které řešení EDI je pro vás a vaše partnery nejvhodnější. Stejnou péči jako zapojení vašeho týmu je třeba věnovat i vašim partnerům. Jedině tak vytvoříte důvěru a transparentnost ve svém bezprostředním ekosystému. Pokud jde o faktory, jako je nákladová efektivita, škálovatelnost, kompatibilita nebo rychlost nasazení, vstupují do hry různá řešení. Váš partner pro digitalizaci vám pomůže správně se rozhodnout a vytvořit jasný časový plán s definovaným cílovým stavem.

3. Správný nástroj

Co nedělat: Netrvejte za každou cenu na on-premise řešení. Nepodceňujte nároky na údržbu a dodatečné náklady, které s sebou nese vlastní IT infrastruktura.

Co dělat: Využijte veškerý potenciál sítí a kompatibility, který cloudová řešení EDI nabízejí. Usnadňují přístup, urychlují zapojení vašich dodavatelů a budoucí aktualizace a upgrady a zajišťují dlouhodobou škálovatelnost. Dodavatelský řetězec v automobilovém průmyslu se dynamicky proměňuje více než kdy dříve – cloudová infrastruktura EDI zajistí, že vy a váš ekosystém dokážete snadno udržet krok s budoucími požadavky, aniž by tím utrpěla kvalita přenosu dat.

Podpora zkušených partnerů pomáhá společnostem v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu urychlit migraci EDI a předchází vzniku dodatečných nákladů a zpoždění v důsledku chybných rozhodnutí. Proto společnost Aimtec nabízí službu EDI as a Service: specialisté v oblasti EDI vás provedou celým procesem migrace a postarají se o testování, zapojení vašich dodavatelů a partnerů a validaci vašich systémů. Máte tak možnost čerpat z dlouholetých zkušeností společnosti Aimtec s dodavateli a můžete se vždy spolehnout na rychlou odbornou podporu.


Jak na EDI? Poradíme Vám.
Komunikujte se svými zákazníky a dodavateli jednoduše, rychle a spolehlivě. 

>> Domluvte si nezávaznou konzultaci  s naším expertem

SABM foto

Marek Šabatka


Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading