Přechod na cloud je jen otázkou správného načasování

Jan Stočes Aimtec
21. 11. 2022 | 10 minut čtení

Alexander Schrödel je zodpovědný za oblast IT ve skupině Rehau Industries. Společnost dodávající polymerová řešení pro automotive, stavebnictví a další průmyslové obory má bohaté zkušenosti s EDI. Sám Schrödel elektronickou výměnu dat považuje za podmínku, která skupině vůbec dovoluje podnikat v potřebném objemu a čase. „Je velkou výzvou dosáhnout automatizace v celém řetězci procesů a začít vnímat a optimalizovat EDI proces jako celistvý a ne jen jako frontu objednávek,“ říká německý manažer v rozhovoru s Janem Stočesem, ředitelem Cloud & Integration Solutions ve společnosti Aimtec.

Jako významný dodavatel v automotive samozřejmě používáte EDI. Jak se z vašeho pohledu změnil význam EDI v průběhu posledních let?

Z hlediska byznysu dodavatele v automotive se toho až tak moc nezměnilo. Pokud jde o výměnu zpráv, jako dodavatel Tier 1 spolupracujeme s OEM klienty na bázi EDI již dvacet, možná třicet let. V každém novém projektu, který získáme, jsme schopni výměny dat podle obvyklých standardů pro zasílání zpráv. Dostojíme tedy nejen standardům německého Sdružení automobilového průmyslu VDA, ale coby globální hráč také standardům, které od nás chtějí nadnárodní OEM či jiní zákazníci.
 

Vzhledem k velikosti vaší společnosti odhaduji, že s EDI pokrýváte víceméně všechny procesy, u nichž lze elektronickou výměnu dat použít. Napadá vás nějaká funkce, která vám v současné době u EDI chybí nebo která by pomohla tomu, aby se EDI dala využít i k něčemu dalšímu?

Nejsme jen automobiloví dodavatelé, máme širší záběr, působíme zejména ve stavebnictví, v průmyslu ale třeba i v nábytkářském odvětví. Proto jsme obeznámeni snad se všemi normami pro zasílání zpráv. Máme téměř všechny komunikační kanály pro výměnu zpráv, ať už je to EDI formou SaaS, web EDI či pouhá komunikace emailem. Používáme různé smíšené či hybridní formy. Ten rozsah je obrovský, máme tisíce klientů a stovky různých typů mapování od objednávek přes dobropisy a souhrnné seznamy až po doručenky nebo potvrzení objednávek. Takže je to celé spektrum a děláme to už dlouho. Proto víme, že v EDI je třeba pokrývat širokou škálu různých technologických standardů a na to se soustředíme. Nemohu ale říct, že by nás aktuálně trápil nějaký konkrétní nedostatek.
 

V posledních letech se uvažovalo o API jako náhradě EDI. Dnes se obě technologie berou spíše jako komplementární. Máte zkušenosti s nějakými projekty, kde byly webservices použity?

Zkušenosti máme jen nepatrné. Vždy záleží na míře technologické vyspělosti našich zákazníků. Ve stavebnictví je to poměrně málo zavedeno a také v automobilovém průmyslu se lidé stále drží obvyklých formátů výměny zpráv. I my tedy budeme nadále používat klasické cesty, takže v našich byznysových vodách žádný zásadní obrat trendu nepozoruji.
 

Dalším v současnosti často probíraným tématem je cloud. Velmi oblíbená jsou cloudová řešení v sektoru malých a středních podniků. Ve velkých firmách naopak převažuje spíše řešení on-premise. Jak tuto problematiku cloud versus on-premise řešíte v Rehau?

V minulosti jsme hodně investovali do on-premise řešení a do vlastního hardwaru. Netýkalo se to jen EDI, ale i dalších technologií. Máme vlastní datové centrum, vlastní EDI konvertory, které sami hostujeme. Ale přechod do cloudu je jen otázkou času a záleží na tom, kdy nastane ten správný čas. Musíme na to být připraveni a vědět, jak přesně bude probíhat technologická evoluce těchto on premise řešení. Souvisejí s tím i budoucí nutné reinvestice, například do hardwarové infrastruktury, ale skutečně je to jen otázka správného načasování. Protože naší klíčovou kompetencí není hostování EDI konvertorů, nýbrž schopnost nabízet našim zákazníkům při výměně zpráv maximální služby a kompatibilitu s maximem formátů. To je to, co vede k efektivní spolupráci. Na hostingu si nezakládáme, i když máme datové centrum. Tématu EDI jako služba to ostatně nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Takže cloud ano, otázkou je jen kdy.
 

1000x320_EDI_obecne_CZ

Co by bylo v případě tak velké společnosti, jako je Rehau, tím spouštěčem, který určí správný čas pro takový krok?

Tím, že používáme tolik různých souborů zpráv a také mapování s individuálními charakteristikami, jsou samozřejmě náklady na migraci relativně vysoké. Nakonec je to ale čistě obchodní záležitost, kdy tyto náklady budou vynaloženy na základě náležité kalkulace. Nejde tedy o to, abychom vytvořili jeden pozitivní „business case“ s vysokými pořizovacími náklady, ale spíše o dlouhodobý provozní model, který musíte brát jako základ budoucího podnikání. Ten se nakonec uplatní buď na základě časového rámce reinvestic, nebo na základě strategie týkající se softwarových produktů, které máme on-premise. Pak se tedy řekne, že jsou zde jistá časová okna, v nichž bude smysluplné migrovat na cloud.
 

Ve vztahu k EDI bych ještě rád zmínil jedno téma, a to je ROI, neboli návratnost investice. Automatizace je dnes velké téma a přirozeně vypadá lákavě, máte-li poloautomatizovaný nebo plně automatizovaný sklad s roboty, kteří mohou nahradit spoustu zaměstnanců, a návratnost je tak relativně rychlá. V případě EDI ale nenahradíte celý personál tak rychle. Co je z vašeho pohledu nejzásadnější pro to, aby se investice do EDI vrátily co nejrychleji? 

Je třeba rozlišit dvě věci. Za prvé, v automobilovém průmyslu i v některých dalších odvětvích není možné zpracování dat v daných objemech bez EDI. Na mnoha místech je tedy EDI podmínkou pro to, aby bylo vůbec možné spolupracovat, a to se týče jak objemu, tak času. To znamená, že ruční zpracování nemůže vůbec fungovat. Zde tedy návratnost investice ani není téma. V tradičnějších odvětvích, včetně stavebnictví, je otázkou, jaké automatizace pro zvýšení efektivity lze dosáhnout, pokud již mám automatizované procesy pro zpracování objednávek, pro jejich doručování či pro zpracování faktur. Z pohledu Rehau je téma ROI samozřejmě relevantní. Právě EDI připojení, které poskytujeme i my jako poskytovatel služeb, stojí peníze. Není to ale příliš peněz a návratnost je obvykle relativně rychlá z hlediska optimalizace procesních nákladů. Jiná věc je, jak mohou zvýšenou efektivitu, která z toho plyne, využít další organizace, například distribuční firmy. Automatizaci a optimalizaci procesních nákladů tedy potřebujeme, abychom mohli v tomto objemu vůbec podnikat. A také můžeme zvýšit efektivitu v distribuci. Totéž platí pro naše zákazníky, kteří pak mohou jednoduše zefektivnit své procesy.
 

Dejme tomu, že mám sklad, který právě prochází upgradem, řekněme od čtečky čárového kódu k plně automatickému systému, a mám WMS. Pokud již mám i EDI, kdy dává smysl, pokud vůbec dává smysl, pouštět se do takových změn u tak velké a tak komplexní společnosti jako Rehau? Pak je otázka návratnosti investice ještě významnější.

Velkou výzvou je dosáhnout automatizace v celém řetězci procesů. Přidanou hodnotou je už to, že objednávky přijímáme od zákazníků sami a nemusíme je přijímat přes zaměstnance jinými kanály, ale stejně tak je důležité zavést další automatizaci těchto procesů. V konečném důsledku je možné automatizovat i na úrovni end-to-end procesů. A zde je rozhodně výzvou začít vnímat a optimalizovat EDI proces jako celistvý a ne jen jako frontu objednávek. Tento holistický pohled na end-to-end procesy je relevantní i pro Rehau a je třeba jej dále rozvíjet, protože má potenciál i v dalších digitalizačních projektech.
 

Jak jste zmínil v úvodu, v EDI využíváte spoustu formátů a máte řadu zákazníků. Z toho plyne enormní množství dat, která je třeba nějakým způsobem zpracovat a uložit. Pracujete s těmito daty dál ve smyslu data miningu, strojového učení či nějakých analýz? 

Zvláštní analýzy dat získaných z EDI komunikace neděláme. Kromě EDI máme různé další kanály a zdroje informací, mezi nimi samozřejmě reporting, rozbory a také zpravodajství, zejména v oblasti plánování sítí, což má ale co dělat s analýzou objednávek, nikoli s EDI.
 

Jak již také zaznělo, s EDI máte dlouholetou zkušenost. Myslíte, že má tato technologie i budoucnost, nebo ji nahradí nějaká nová?

Existují různé trendy v různých odvětvích, včetně automobilového průmyslu, kde nabývá na významu téma kmenových dat. Částečně to souvisí s novým zákonem o dodavatelském řetězci, ale nejde jen o legislativu. Důležitější aspekt jsou podle mě kmenová data v obchodních vztazích mezi výrobními společnostmi, která jsou základem pro EDI. Tady už pozoruji posun k většímu propojení a také k větší synchronizaci těchto kmenových dat, pokud jde o výrobní společnosti. 
 

Je patrné, že se EDI jako technologie dostává na novou úroveň. Sama o sobě je velmi rozšířená a bude existovat dál, přinejmenším v dohledné budoucnosti. A třeba právě tato problematika kmenových dat je něco, co tuto technologii dál obohatí.

Alexander Schrödel, CIO, Rehau

Když už jste zmínil další propojování, zabývá se Rehau například technologií Catena-X?  

Jsme ve fázi zkoumání a sbírání informací. Zatím to spíše pozorujeme, než abychom se aktivně účastnili. Je to ale samozřejmě mamutí projekt velkých hráčů, což nemůžeme ignorovat. A až přijde čas, možná se zapojíme. Nedávno jsem hovořil s CIO jednoho Tier 1 dodavatele, který se do tohoto projektu zapojil, a je na to velmi zvědav. Takže považuji to za zásadní téma, které je ale zatím v plenkách a možná potřebuje i určité rozšíření trhu nebo vytvoření branže.
 

Pokud se podíváme na dodavatelský řetězec, jak velká je ochota vašich dodavatelů implementovat EDI či tuto technologii používat?  

Vesměs velká. Obvykle jednáme s většími firmami, ať už dodávají vlastní díly, nebo suroviny, jako jsou zpracovatelé polymerů, které mají také odpovídající IT kapacity, takže podporují EDI procesy a jejich standardy a požadavky jsou podobné našim. U nových partnerů se hned na začátku dohodneme na podobě EDI komunikace a poměrně rychle ji implementujeme.
 

Nabízíte dodavatelům vedle klasického EDI také WebEDI platformy?  

Ano. Pracujeme s různými formami. Ale řekněme si, co konkrétně znamená WebEDI. Přenos dat přes portál je u nás možný a zcela běžný. Mezi klasickou výměnou e-mailem a EDI se ale nabízejí i jiné formy strukturovaného přenosu dat. Ať už je to jakýsi mezistupeň v technologické vyspělosti nebo třeba záložní scénář pro případ, že EDI nefunguje.
 

Narazili jste při zavádění EDI u svých velkých dodavatelů na překážky, které by se opakovaly nebo způsobily zásadnější potíže?  

Největším problémem je velké množství požadavků. To znamená mnohem větší nároky na kapacitu, která by stačila na všechny tyto nároky a zároveň potenciál s tím spojený. To se nám nedaří. Způsobuje to problémy, jako jsou určité čekací doby pro naše obchodní jednotky a také pro dodavatele nebo zákazníky. Samozřejmě se to netýká projektů v automobilovém průmyslu s OEM výrobci s SOP, kde to celé musí běžet podle harmonogramu, ale v ostatních odvětvích je to otázka jednání a dohody s našimi partnery a tam jsou čekací doby, tedy kapacita, velký problém.
 

Můžete ještě prozradit, kde hledáte inspiraci, abyste jako CIO byl ve svém oboru stále v obraze?  

V době koronavirové pandemie se velmi zesílilo propojení komunity. Sítě extrémně zrychlily a také se rozšířila nabídka komunikačních formátů. Já sám udržuji velmi intenzivní výměnu zkušeností s kolegy z oboru, se kterými se pravidelně setkáváme. Myšlenky si ale můžeme vyměňovat i mimo tyto akce. Jinými slovy, nyní se pohybujeme v sítích, nikoli v událostech. To je vlastně trend, který je také nejpodstatnější pro výměnu faktů, pro formování názorů na nové iniciativy, které ostatní zahájili, a tato výměna zkušeností je nesmírně cenná. Vedle toho patří k roli CIO samozřejmě každodenní porce informací ze všech možných médií a kanálů. Ostatně jsem „information officer“, takže bych měl mít relevantní informace 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Ale tím podstatným jsou etablované komunity, které lze skutečně považovat za přínosné fórum.
 

Chcete se svými zákazníky a dodavateli komunikovat jednoduše, rychle a spolehlivě, stejně jako tomu je ve společnosti Rehau Industries? >> Kontaktujte nezávazně našeho experta na EDI řešení.
  


Schroedel

Kdo je Alexander Schrödel?

Alexander Schrödel spojil svůj profesní život se společností Rehau, v níž působí téměř dvě dekády. Zabýval se obchodem, strategickým plánováním, e-byznysem. Především je ale specialistou na oblast IT a od července letošního roku je v pozici CIO zodpovědný za IT v Rehau Industries.


 
Přečtěte si další expertní rozhovor.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dostávejte souhrn novinek
ze světa logistiky, výroby a IT do mailu.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mohlo by Vás také zajímat

loading