EDI s námi může být dalších 15 let, říká šéf IT v RAPA

Jan Stočes Aimtec
23. 8. 2022 | 6 minut čtení

Thomas Schott je šest let zodpovědný za IT ve společnosti Rausch & Pausch (RAPA). Zkušenosti v oblasti informačních technologií však sbírá mnohem déle. V raných devadesátých letech byl u toho, když renomovaní dodavatelé v automobilovém průmyslu začínali zavádět systémy pro elektronické sdílení dat (EDI). „Toto téma je v mém profesním životě neustále přítomno již třicet let,“ říká německý manažer.

RAPA jakožto dodavatel pro automobilový průmysl zajisté používá EDI. A pokud se podíváme na vývoj v posledních letech, jak se v průběhu času změnil význam EDI ve vaší společnosti?

V naší společnosti téma EDI rozhodně nabralo na významu. V posledních letech se nám podařilo propojit mnoho nových zákazníků a dodavatelů a důraz na EDI je tak stále patrnější. EDI využíváme hlavně ve třech oblastech: u všeho, co se týká odvolávek, u logistiky a u procesů kolem zpracování faktur.
 

Pokud se podíváme na EDI jako takové, vidíte vy osobně nějaká prázdná místa, která by se měla zacelit?

Ano, v interakci mezi zákazníkem, speditérem a dodavatelem bychom uvítali ještě více informací, abychom jednak mohli lépe sledovat přijímané zboží na naší straně, jednak abychom i my mohli našim zákazníkům nabídnout možnost v reálném čase sledovat, kde se naše výrobky na cestě k OEM právě nacházejí.
 

Jak si myslíte, že se bude oblast EDI vyvíjet v budoucnu? Jaké další možnosti vidíte kromě zlepšení ve spedici, které jste právě zmínil?

Potenciál EDI hraje důležitou roli v další digitalizaci našich obchodních procesů. Dočkáme se užší integrace. Jednak, jak již zaznělo, na straně dopravní logistiky, kdy uvidíme v reálném čase, kde se co nachází, jednak půjde o integraci mezi našimi dodavateli, našimi zákazníky a naší výrobou.
 

Můžete uvést nějaký příklad ideálního scénáře? A jaký bude přínos takového scénáře?

V tomto případě je naším cílem nepřerušený tok informací, který zahrne datum příjmu, časové okno příjmu, čas předání, přepravu, šarže, obalové materiály, zjednodušený nebo automatizovaný příjem zboží. Z pohledu zákazníka jde o naprostou transparentnost, kdy které zboží dorazí.

U menších dodavatelů bylo nejobtížnější je vůbec převést na EDI platformu a udělat je „EDI ready“. 

Thomas Schott, viceprezident pro IT, RAPA

Pokud se přesuneme k tématu cloudu, jakou roli hraje ve vztahu k EDI ve vaší společnosti?

Bez dalšího rozšiřování cloudových služeb nebude možné naplno využít výhody EDI. Cloud se stane prostředkem pro rozsáhlé a intenzivnější propojení s našimi partnery.
 

Přes EDI se vyměňuje spousta dat. Jaký vidíte potenciál v těchto datech, jejich vyhodnocování, vytěžování apod.?

Věřím, že získáme více informací o dopravě a přepravních časech, protože naše závody jsou relativně daleko od fabrik OEM výrobců. Očekávám tedy, že v budoucnu získáme více informací a přehledu.
 

Jaký druh informací nebo údajů byste chtěli dostávat?

Potenciál vidím v oblasti rezervací obalového materiálu, poolingu či inventuře, v oblasti zásob řízených dodavatelem, tedy VMI funkcionalitách, jako jsou oznámení o vyskladnění, informace o zásobách a EDI ohledně platebních transakcí.

1000x320_EDI_obecne_CZ

Myslíte si, že bude EDI zachováno, nebo jej nahradí jiná technologie?

Vzhledem k tomu, že EDI se používá již více než 30 let, během nichž došlo v dílčích krocích ke skutečnému vývoji datových formátů, věřím, že může s dalším vývojem současných formátů takto fungovat příštích 10 až 15 let. Otázka je, co přinese Gaia-X. Doufám, že s ní získáme platformu budoucnosti, ale na základě dosavadních zkušeností se obávám, že bude trvat mnoho let, než na ni přejde významný počet zákazníků a dodavatelů.
 

EDI využíváte také u svých dodavatelů. Jak velká je jejich ochota zavádět EDI nebo na toto téma komunikovat? A co bylo při zavádění EDI u dodavatelů největší překážkou?

U menších dodavatelů bylo nejobtížnější je vůbec převést na EDI platformu a udělat je „EDI ready“. S dodavateli, kteří již byli s EDI obeznámeni, byla domluva poměrně snadná, zejména proto, že jsme jej díky společnosti Aimtec mohli zavést rychle, standardizovaným způsobem a s malými nároky na testování.
 

Říkáte, že někteří z dodavatelů EDI nevyužívali. Uvažovali jste o zavedení webEDI platformy nebo plánujete něco takového do budoucna, aby se elektronicky propojilo ještě více dodavatelů?

To je určitě prvek, který budeme řešit, protože bych chtěl firmu z pohledu IT řídit kompletně digitálně a součástí toho by měla být i nabídka takové platformy.

Tím jste nastínil jeden z budoucích projektů. Co dalšího v oblasti EDI ještě plánujete?

Kromě zmíněného tématu zlepšení komunikace mezi námi, zákazníky a spedicí chceme zapracovat také na oblasti doručování našim zákazníkům, abychom mohli dodávky odpovídajícím způsobem avizovat.
 

Potýkáte se v současné době s nějakými problémy, pokud jde o dodávky zákazníkům? Máte představu ideálního stavu nebo konkrétního cíle, kterého chcete v této oblasti dosáhnout?

Snažíme se o naprostou transparentnost v oblasti logistiky, kdy jaké zboží dorazí, a to jak zboží k nám, tak naše produkty k zákazníkům. Pokud jde o problémy, trochu nás znepokojuje, že někteří zákazníci "zneužívají" EDI pro nepotřebné informace. Zde potřebujeme globální standard, a tedy zobrazování dalších informací přes standardní doplňková pole.
 

Pokud jde o problematiku EDI, z jakých zdrojů čerpáte, abyste byl obeznámen s nejnovějším děním, a kde berete inspiraci pro další směřování vaší firmy z pohledu IT?

Především od společnosti Aimtec, ale také v tištěných nebo online médiích. Samozřejmě také objíždím kongresy, vedu debaty s kolegy. Ale od společnosti Aimtec získáváme pravidelně komplexní přehled o tom, co je dnes možné a co bude možné zítra.
 

Jsou témata, která sledujete nebo která vás inspirují? Jaký je současný trend ve vašem oboru a proč?

V kontextu Průmyslu 4.0 vidíme velké téma v poskytování naměřených dat a testovacích protokolů prostřednictvím EDI a propojení našich systémů CAQ a ERP. Také zavedení procesu VMI pro průběžnou výměnu zásob, příjem a výdej materiálu s cílem snížit objem zásob na místě a učinit je snáze dostupné nám pomůže optimalizovat logistiku přepravy, a tím také omezit náklady i objem emisí C02.
 

Chcete se svými zákazníky a dodavateli komunikovat jednoduše, rychle a spolehlivě, stejně jako tomu je ve společnosti RAPA? >> Kontaktujte nezávazně našeho experta na EDI řešení.


Kdo je Thomas Schott?

RAPA Schott medailonek

Německý IT manažer Thomas Schott byl v devadesátých letech u toho, když renomovaní dodavatelé v automobilovém průmyslu začínali zavádět systémy pro elektronické sdílení dat (EDI). Dnes, kdy zodpovídá za oblast IT v dodavateli RAPA, považuje EDI za neodmyslitelnou součást automotive, která navíc ještě nabývá na významu. Jeho cílem je zlepšení komunikace RAPA jak s dodavateli, tak odběrateli a také naprostá transparentnost celého logistického procesu, kdy budou všechny články dodavatelského řetězce vidět, kde se jaký materiál či produkt právě nachází. V tomto úsilí je jeho klíčovým spojencem česká společnost Aimtec, která se specializuje na optimalizaci a digitalizaci procesů v automobilovém průmyslu.


 
Přečtěte si další expertní rozhovor.
Dozvíte se, na co se nyní soustředí ve společnosti IAC a jaké EDI výzvě čelí.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading