Digitalizační platforma – nástroj pro nekončící optimalizaci výroby

Petra Troblová Aimtec
29. 6. 2022 | 4 minuty čtení

Myslíte si, že už nelze více optimalizovat vaši výrobu a že jste dosáhli jejích limitů? Je vůbec reálné mít kompletně propojenou výrobu, kde spolu v jednom okamžiku komunikují lidé, stroje, nástroje, materiál a výrobky? Řešením je digitalizační platforma, která se umí připojit na cokoliv. Její pomocí lze nastavit jakékoliv chování jednotlivých vstupů a nakonfigurovat různé možné reakce. V reálném čase tak budete mít veškeré informace z výroby a budete ji i digitálně řídit.

Digitalizační platforma přináší kompletně propojenou výrobu

Představte si výrobu, kde se ovládají, řídí, monitorují , vyhodnocují a optimalizují všechny jednotky, které se na ní z menší nebo větší části podílejí. Člověk, stroje, nástroje, automaty, roboty, AGV, VNA, AMR se propojí s řídicím systémem, který je také monitoruje. Dokonce i díly, materiál, formy a přípravky označené vhodnou identifikací lze detailně sledovat pomocí různých senzorů. V případě jakékoliv nežádoucí odchylky systém alarmuje a vyvolává nápravná opatření. Odchylka znamená snížení výkonu, které již nikdy nelze dohnat bez zvýšených nákladů. Lidský faktor zde má minimální vliv, člověk tak nemá žádný prostor udělat chybu a výrobní proces ovlivnit. Takto kompletně propojenou výrobu umožňuje digitalizační platforma.

Vše ve výrobě probíhá automaticky

Podle plánu výroby jsou do stroje nahrány řídicí instrukce, nebo je v případě potřebného nástroje nainstalován řídicí program. Pro každý parametr jsou stanoveny toleranční meze. Pokud aktuální zpětně zaznamenané reálné hodnoty neodpovídají, automaticky se vyvolá nápravné opatření. Přivolá se pracovník kvality, seřizovač, nebo se výrobek automaticky vyřadí z následujících operací do doby, než dojde k nápravě. Prostoje, snížení výkonu nebo zkrácení technologických časů monitoruje a zaznamenává sám řídicí systém bez zásahu člověka. Všechny kritické díly jsou před zahájením operace zkontrolovány, zda odpovídají výrobnímu postupu. Optický, RFID nebo jiný snímač identifikují jejich přítomnost a zaznamenávají je do životopisu výrobku.

Před zahájením práce se také ověřuje operátor, jestli disponuje patřičnou kvalifikací a zda je proškolen na poslední změny výrobního postupu. V případě nenadálých událostí mu na terminálu svítí varování, například na zvýšenou specifickou kontrolu každého dílu. Materiál a díly jsou naváženy na pracoviště v přesném pořadí podle výrobního taktu pomocí automatických vozíků nebo malých robotů. Obdobně se odvážejí hotové výrobky. Znemožňuje se tím záměna a zrychluje se manipulace.

Zamezení vzniku chyb, člověku se přenechá tvořivá práce

I další logistické operace ve skladech před nebo za výrobou jsou automatizovány pomocí technologií AMR, VNA, ASRS, robotickými depaletizátory nebo roboty skládajícími palety. V případě, že se na kterékoliv manipulaci podílí člověk, je například navigován světelnými signály. Cílem je zamezit vzniku chyb a člověka ničím nezdržovat. Na něj pak zůstane pouze specifická, flexibilní a tvořivá práce.

„Spojením vertikální a horizontální integrace lze dosáhnout nejvyšší míry optimalizace. Digitalizační platforma přináší rychlou implementaci s možností připojení dalších strojů a jiných specifických úprav bez pomoci IT dodavatele. Zákazníkovi dává možnost samostatného zkvalitňování procesu a zvyšování výkonu kompletně propojené výroby.“

Rostislav Schwob, Supply Chain Solutions Director DCIx, Aimtec

Zvýšení výkonu, soběstačnost a flexibilita při budoucím rozvoji

Digitalizace výroby umožní zvýšení jejího výkonu. Nestandardní stavy jsou detailně zdokumentovány pro následnou analýzu a nová systémová nápravná opatření. Ta se zavádějí ihned a i na nepatrné snížení výkonu se reaguje okamžitě. Nečeká se na materiál a jednotlivé výrobní díly jsou včas na svém místě. Vzhledem k eliminaci lidského činitele se neobjevují zbytečné chyby. Nespornou výhodou do budoucna je, že si zákazník může některé dílčí věci řešit sám, rychle a bez pomoci dodavatele, jako je například připojení dalších strojů.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dostávejte souhrn novinek
ze světa logistiky, výroby a IT do mailu.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mohlo by Vás také zajímat

loading