Co znamená být klíčový OEM dodavatel?

Petra Troblová Aimtec
30. 5. 2024 | 5 minut čtení

Na trh se každou chvíli uvádějí nové modely aut. S každým přibývá i počet variant, z kterých si my jako zákazníci můžeme vybírat. Dopady jsou zřejmé. Roste počet dodavatelů, kteří dodávají díly přímo na montážní linku výrobcům automobilů (OEM) v sekvenci – Just In Sequence (JIS). To znamená, že jejich výrobky jsou již nachystané v pořadí, v jakém se budou automobily montovat na montážní lince. Proč tomu tak je a co musí dodavatel splnit, aby vyhověl zákazníkovi v náročném automotive prostředí a zároveň měl plnou kontrolu nad plněním uzavřených smluv?

Proč jsou díly sekvencovány?

Odpověď je jednoduchá. Výrobci automobilů šetří ve svých provozech místem a penězi. Tím, že jsou díly nachystány ve správném pořadí, ubývá manipulací, příprav a přebalování. Kromě úspory práce dochází i k velkému šetření místem, a to jak ve skladech, tak přímo na montážním pracovišti u linky. Z toho plyne jednoduché pravidlo: každý díl, který vyžaduje zásobu jedné a více palet a je ve více variantách, už má smysl sekvencovat.

Být sekvenčním dodavatelem není snadné

Současný trh je značně rozkolísaný. Co bylo standardem dříve, dnes již neplatí. Dodavatel do automobilky musí mít vše pod neustálou a včasnou kontrolou a řešit více věcí najednou. Musí zajistit a udržet kvalitu dílů, aby splnil náročné zákaznické audity bez chyb a připomínek a zabezpečil složité procesy. Měl by být schopen prokázat, že se odvolávky změnily mimo rámec kontraktu nebo že díl či modul byl vyroben a dosud nebyl vyfakturován. Měl by mít informace, že byla odvolána nová varianta modulu, že odvolaný díl má daleko složitější výrobní postup nebo že na skladu docházejí speciální komponenty. Měl by zabezpečit, že montážní operátor na lince neudělá chybu a přesně dodrží výrobní postup včetně utahovacích momentů, úhlu nástroje nebo rychlosti šroubování. Zároveň chce snižovat výrobní náklady a udržet projekt ziskový po celou dobu jeho cyklu. Dodavatel také nesmí u výrobce automobilů zastavit linku. Těch věcí a otázek je mnoho. Může k tomu pomoci informační systém? A co má splňovat?


Juricek portret

„Jedním z našich zákazníků je automobilka MAN, pro kterou vyrábíme kompletní pedálová ústrojí. Dodáváme je v různých variantách a před odesláním je paletizujme v přesně definovaném pearl chain sekvenčním pořadí (Just in Sequence), které odpovídá řazení vozů na výrobní lince. Díky zautomatizování procesů, využití robotů, výtahových systémů a dopravníků jsme maximálně vyloučili lidský faktor a riziko záměny dílů. Vnímám, že tento úspěšný pilotní projekt je pro nás zásadní a je vstupní branou k podobným aplikacím i u dalších výrobců osobních a užitkových automobilů v našem portfoliu.“ 

Václav Juříček
CTO, member of the board, BRANO GROUP


10 úkolů, na které myslet

Informační systém u sekvenčního dodavatele musí splnit celou řadu požadavků. Každá firma má nějaký systém, ale cílem by měla být celková digitalizace a automatizace procesů bez lidského zásahu. Tady je deset důležitých vlastností systému vedoucích k plné digitalizaci.

  • Přijme a zpracuje EDI odvolávku – uvede, které díly, v jaké specifikaci a v jakém pořadí se mají dodat do automobilky.
  • Sestaví výrobní plán pro montáž, který vyhodnotí, co se má vyrobit, v jakém pořadí, na jakých linkách, z jakých komponent a s jakými parametry výroby.
  • Odřídí navezení všech komponent a dílů na pracoviště v kitech, kanbanech nebo v sekvenci podle montáže.
  • Provádí operátora, aby neudělal žádnou chybu.
  • Pošle program do stroje nebo do nástroje (šroubovák) tak, aby byly dodrženy momenty, tlaky a časy.
  • Vyhodnotí, že výroba proběhla podle postupu a že jsou dodrženy tolerance všech parametrů, uchová všechna data a pro každý výrobek si zapamatuje celý jeho životopis.
  • Naplánuje a synchronizuje všechny předvýroby a předmontáže, aby i dávková výroba jela ve správném taktu a žádný díl nechyběl.
  • Vygeneruje požadavky na všechny dodavatele, aby věděli, co mají kdy navézt a dodat a aby nechyběl žádný díl a zásoba se vešla do skladu.
  • Kromě dělníků, operátorů a manipulantů digitálně řídí a monitoruje i automaty a roboty.
  • Sbírá data pro detailní analýzy a pro následné optimalizace.

Jak k tomu dojít?

Digitalizace továrny je vždy naprosto specifická úloha. Proto musí být použitá řešení konfigurovatelná a dostatečně flexibilní, aby umožnila maximální přizpůsobení požadavkům továrny – současným a zejména těm budoucím. K úspěchu vede kombinace a propojení více řešení do jednoho celku: MOM (Manufacturing Operations Management). Zohlední výrobu (MES), kvalitu (QMS), logistiku (WMS), údržbu (MMS) i plánování (APS) – zkrátka procesy napříč celým podnikem a jeho výrobními lokacemi. Vyřeší také elektronickou komunikaci s dodavateli a zákazníky (JIS/JIT, EDI). Všechny oblasti pracují s aktuálními daty a pro získání detailní traceability není nutné sbírat a spojovat informace z více zdrojů, jsou na jednom místě.

Na cestě k plné digitalizaci se proto soustřeďte na řízení a kontrolu v reálném čase, připojení a ovládání automatizačních technologií, sběr dat a jejich vyhodnocení bez zásahu člověka a okamžitou reakci na nestandardní stavy. Nezapomeňte také neustále rozvíjet a asimilovat nové modernější technologie.

CHOD CZ Banner

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading