Pět tipů pro úspěšnou digitalizaci plastikářské výroby

Petra Troblová Aimtec
21. 4. 2023 | 4 minuty čtení

Plastikářská výroba je z pohledu digitalizace tak trošku oříšek, který je ale možné s úspěchem rozlousknout. Typická výrobní hala je vybavena lisy různého stáří od různých výrobců. Každý ze strojů má jiný standard pro komunikaci, například OPC DA, OPC UA nebo Euromap 73, 77. Jak v tomto složitém prostředí sbírat data od operátorů a strojů automaticky bez zásahu lidského činitele? Lze se dozvědět v každém okamžiku o všem, co se děje, a mít možnost to ovlivnit? Inspirujte se příběhem společnosti lisující plasty pro přední výrobce automobilů a získejte návod, jak úspěšně realizovat projekt.  

Zpětné zaznamenávání výroby a chybné informace

Management plastikářské automotive společnosti potřeboval vědět, co se reálně děje v daný čas ve výrobě. Před digitalizací vycházela průvodní výrobní dokumentace z plánu výroby, v papírové podobě byla předána mistrům a jednotliví operátoři na konci směny vyplnili průvodky/směnovky o odvedené práci. Poté odpovědný člověk přepsal data do elektronické podoby (nejčastěji Excel). Tento přístup ale přinášel řadu omezení. Zaznamenávání výroby probíhalo zpětně za jeden až dva dny, chyby nešly jednoduše zkontrolovat a informace byly nepřesné. Operátoři mohli vykazovat práci, kterou ve skutečnosti nevykonali. V některých případech se mohli přihlásit i na dvě pracoviště současně.

Přesná data ze strojů, vizualizace, motivace

V první fázi MES projektu byla vzorová pracoviště s různými typy strojů vybavena dotykovým terminálem pro obsluhu. Stroj byl připojen přes datové rozhraní a byly definovány procesy přihlášení a odhlášení operátora ke stroji, zahájení zakázky, prostoje a jejich důvody. Na základě přihlášení operátora k zakázce se nyní výkazy práce automaticky generují v systému MES. Operátor dostane od mistra instrukce, na které pracoviště má jít. Na terminálu se přihlásí pomocí RFID karty a zahájí práci na směně. Jde o víceoperační pracoviště, terminál není u každého stroje, ale vždy na konci výrobní linky.

Prioritizace zakázek je určena plánem z ERP. Operátor zahájí zakázku a v případě prostoje určuje důvod. V momentě finalizace palety spustí zahlášení výroby a potvrdí počet kusů. Data se vyexportují do ERP a současně se také použijí pro výpočet mzdy operátorů. MES systém importuje informace o počtu operátorů na dané operaci, kontroluje optimální počet lidí na operacích a přebírá kmenová data z ERP pro optimalizaci nákladů. Nedílnou součástí projektu byl také reporting, který poskytuje ve vizuální formě informace o prostojích a jejich vývoji a o důvodech vzniku zmetků v čase. Reporty zobrazují a kategorizují sjezdy na časové ose a výkony v každé ze tří směn.

Zavedením MES systému se zvyšuje také motivace pracovníků. Zobrazení dat na pracovišti a evidence výkonu jim napomáhá ke splnění normy.

Sběr technologických dat, notifikace pro kvalitu a údržbu, eskalace

V druhé fázi projektu se přes OPC server připojily stroje na pilotních pracovištích a sbírají se sjezdy. Eviduje se nasazení nástrojů a automaticky se zapisují prostoje. Když se sjezd neuskuteční v definovanou dobu, pracoviště vykáže prostoj. Pro opětovné připojení musí operátor zadat důvod, proč stroj nepracoval. Při zahájení zakázky a následně každých 30 minut ukládá MES systém ze stroje technologická data, například teplotu, čas nebo tlak. Určuje, jaká mají být u vybraných parametrů rozmezí, maximální a minimální hodnoty. Systém analyzuje kombinaci parametrů a jejich vliv na zmetkovitost, poruchy nebo prostoje.

Údržba a kvalita v reálném čase ví o vybraných prostojích a založených úkolech. Mistři jsou informováni o výchylkách. MES řešení eviduje zásahy a vyřešení úkolu včetně důvodu, může eskalovat. V plánu je rozšířit v budoucnu projekt o eskalaci v případě výpadků a poruchy, snížení výkonů a zvýšení zmetkovitosti nad meze. Uvažuje se o řízení navážení dílů, surovin a obalů pomocí milkrunu nebo Kanbanu, řízení zásahů údržby nebo zavedení preventivní a prediktivní údržby.

5 tipů pro úspěšný projekt

  • Ověřte si, že máte lisy, které lze připojit. Více než polovina z nich nemá zakoupenou komunikační kartu nebo licenci.
  • Nejlepší wifi je kabel. Co můžete, připojte přes pevnou síť, ušetříte si mnoho času.
  • Začněte jednoduše. Plastikářská výroba má velké množství parametrů, které lze sledovat a vyhodnocovat. V první řadě se zaměřte na takt a zdvih.
  • Připravte si data. Budete potřebovat plán pro stroj, technologické postupy, parametry a meze pro stroj a výrobek.
  • Zapojte do projektu lidi. Systém musí sloužit hlavně mistrům, předákům a operátorům. Ti jej musejí mít po ruce a musejí získat informace na jeden dva kliky.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading