Sekvencování je trendem současnosti. A co budoucnost?

Rostislav Schwob Aimtec
25. 12. 2017 | 3 minuty čtení

S každým novým modelem roste počet dodavatelů a dílů, které se dodávají v sekvenci k montážní lince finálním výrobcům aut. Na vině je rostoucí variabilita vozů a větší komplexnost dílů. V automobilech neustále přibývá elektroniky a množství aktivních bezpečnostních dílů. Co z toho plyne pro dodavatele?

Dodavatel musí umět vyrobit stejný díl v mnoha variantách. V jiných barvách a odstínech, s odlišnými povrchovými materiály, výbavou a elekronikou. Množství variant je takové, že je nelze vyrábět na sklad, ale až na základě objednávky. V tomto případě je objednávkou detailní specifikace dílu pro konkrétní auto. To znamená výrobu nebo montáž dílu ve stejné sekvenci, jako se budou vyrábět auta na lince v automobilce.

Požadavky výroby

Výroba, kdy se na každém pracovišti střídají různé varianty výrobku, klade obrovské nároky na přesnost a bezchybnost. Navíc zákazník – automobilka, vyžaduje detailní informace o výrobě každého dílu v elektronické podobě, chce mít možnost kdykoliv nahlédnout do životopisu dílu, kdy byl vyroben, kdo pracoval na jeho výrobě, z jakých komponent byl smontován, která sériová čísla měly klíčové komponenty, jaké teploty, tlaky a časy byly nastaveny při výrobě dílu, jaké utahovací momenty byly použity, jaké byly výsledky měření na kontrolních pracovištích, jak dopadl e-check a jak vypadala kamerová vizuální zkouška. Řízení a monitorování takové výroby nelze zabezpečit bez počítačového systému.

Co musí umět počítačový systém, který řídí výrobu v sekvenci?

Systém zpracovává sekvenční objednávky, které dorazí ve formě EDI zprávy. Objednávka nebývá v jedné zprávě, ale v několika. Od prvotní specifikace dílu přes její změny až po finální potvrzení a určení pořadí a přesný čas dodání. Specifikace dílu nebývá jednoznačně určena jedním kódem, ale je třeba ji seskládat z kombinace hlavních komponent a vlastností auta, a tím sestavit výrobní postup a kusovník. Mezivýsledkem je detailní výrobní plán pro předvýroby, předmontážní a montážní linku. To, že je detailní, znamená pořadí a časy objednávek a jejich operací na všech pracovištích včetně dílčích úkonů pro každou operaci.

Podle plánu systém řídí, monitoruje a kontroluje výrobu na montážních linkách až po umístění dílů do pozice v přepravním kontejneru a pořadí naložení kontejnerů do návěsu. Kontroluje množství předvyrobených a nakupovaných komponent. Řídí navážení dílů na jednotlivá pracoviště, naviguje skladníky světélky pomocí Pick by Light, kontroluje jejich práci skenování čárových kódů nebo RFID čipů. Systém řídí výrobní technologie přes PLC počítače strojů. Předává jim potřebné parametry, posílá příkaz k provedení operace, nebo naopak zakazuje a zastavuje stroj, dokud nejsou splněny všechny požadované úkony a hodnoty. Řídí operátora na pracovišti a určuje mu na displeji pořadí úkonů, které má provést dřív, než se spustí zalisování. Všechny úkony systém monitoruje a ukládá výsledky a parametry pro zpětnou sledovatelnost. V takovém počítačovém systému jsou kladeny obrovské nároky na jeho konfigurovatelnost a flexibilitu. Musí to být stavebnice, která se dá lehce, rychle a přesně přizpůsobit každému pracovišti. Jedním slovem systém MOM – Manufacturing Operations Management.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dostávejte souhrn novinek
ze světa logistiky, výroby a IT do mailu.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mohlo by Vás také zajímat

loading