SappyMOM: Jak zohlednit lokální potřeby v centrálním systému

28. 6. 2022 | 4 minuty čtení

Ve světě korporátních ERP systémů se dlouhodobě střetávají dvě protichůdné tendence. Požadavek manažerů na standardizaci centrálního systému koliduje se specifickými potřebami lokálních závodů, jimž „pouhý“ standard nestačí. Toto korporátní dilema se pak na lokální úrovni často řeší nekoncepčními zásahy, jejichž následkem je roztříštění systému modifikacemi bez adekvátní dokumentace. Digitalizační platforma SappyMOM (SAP add-on) společnosti Aimtec uspokojí centrálu i konkrétní provozy, protože umožňuje flexibilní implementaci řešení přímo v ERP systémech SAP při zachování jejich standardů, včetně možnosti komfortní migrace na nový systém SAP S/4HANA.

Výše nastíněný problém řeší prakticky každý výrobce, který provozuje vícero produkčních závodů. Obvyklý průběh vypadá tak, že šéf centrálního IT oddělení dostává požadavky na změny systému v lokálních závodech kvůli nefunkčnosti standardizovaného řešení. Pokud centrála svolí k lokálním úpravám, vzniká prostor k „lidové tvořivosti“. Dostaví se SAP konzultant a začne systém ohýbat, většinou bez patřičné dokumentace. Je-li úprav příliš, ohrozí to stabilitu celého SAP systému. Pokud by bylo třeba ho celý znovu implementovat, nebude žádný dodavatel schopen takový systém se všemi nezdokumentovanými modifikacemi rekonstruovat.

Cenné na Sappy je, že vývoj se odehrává přímo v našem firemním SAP systému. Nevyžaduje tak žádná externí řešení či potřebu udržovat data na dvou místech najednou.

Martin Kozaczuk, IT Project Manager v Eissmann Group Automotive 

Interní řešení

Jakožto specialista na automotive a zároveň dlouhodobý partner firmy SAP usiluje Aimtec o zdokonalení funkcí systému a jejich zpřístupnění i na „nejnižší“ úrovni, tedy na shopflooru. S tím souvisí zkratka MOM v názvu platformy. „Manufacturing Operation Management neboli MOM je vrstva informačního systému, která je úplně vespod a zajišťuje spojení mezi světem IT a fyzickými procesy ve výrobě a ve skladu,“ přibližuje Jan Vápeník, Business Development Manager ve společnosti Aimtec.

„Cenné na Sappy je, že vývoj se odehrává přímo v našem firemním SAP systému. Nevyžaduje tak žádná externí řešení či potřebu udržovat data na dvou místech najednou,“ vysvětluje hlavní výhodu řešení Martin Kozaczuk, IT Project Manager v Eissmann Group Automotive. Tato společnost je právě jednou z těch, které řešení Sappy postupně zavádí ve svých závodech po celém světě. „Aimtec rozvíjí stávající funkcionality SAP a tato rozšíření dostává do skladu či výroby přes intuitivní mobilní rozhraní jednoduché na obsluhu, což podporuje automatizaci a digitalizaci shopflooru,“ dodává Kozaczuk. Jde přitom o udržitelný, koncepční, zdokumentovaný proces, který pro SAP a jeho standard nepředstavuje zátěž.

Stavebnice Sappy

Jak přizpůsobení lokálním požadavkům probíhá? Aimtec má k dispozici svou obsáhlou šablonu a srovná ji s požadavky zákazníka. Přitom využívá vlastní „stavebnici“, kterou tvoří zhruba 800 definovaných procesů včetně jejich variant, určených speciálně pro automotive firmy. „Většinou existuje nějaký průnik, a když ne, ze stavebnice to poskládáme. Vyrobíme pilotní projekt a položíme základy zákaznické šablony v pilotním závodu. U dalšího již použijeme právě tuto šablonu. Díky flexibilní architektuře přidáme nové procesy, které jsou pro druhý závod důležité, čímž se aktualizuje korporátní šablona na vyšší verzi a jsme připraveni na další pobočky,“ popisuje obvyklý proces implemetace SappyMOM Vápeník.

Toto řešení pokrývá všechny klíčové funkčnosti pro výrobní firmy – řízení logistických a materiálových toků (WMS), sběr dat z výroby, řízení výrobního procesu a údržby (MES), řízení kvality (QMS) a podporu zákaznické logistiky (JIS). Add-on Sappy má zároveň nástroje pro připojení pokročilých technologií, které podporují automatizaci a digitalizaci ve zmíněných oblastech.

Času není nazbyt

Není tajemstvím, že společnost SAP do pěti let zastaví podporu dosavadních systémů a od všech uživatelů se očekává přechod na systém S/4HANA. Asi nevyžaduje velkou námahu představit si, jak obtížná bude tato migrace se zmrzačeným systémem. SappyMOM pracuje se SAP systémy ECC 6.0, EWM a také s S/4HANA, a proto je připraven na snadnou migraci na nový systém. S přípravou přechodu na nový standard není radno váhat a nejkratší cesta vede právě přes SappyMOM.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading