Lze mít stabilní a zároveň agilní IT infrastrukturu? Řešením je bimodální architektura

Pavel König Aimtec
30. 11. 2016 | 3 minuty čtení

V digitálním světě jsou na IT oddělení společností kladeny stále četnější a naléhavější požadavky. Jak má ale IT všem vyhovět a ještě k tomu v krátké době a za rozumného úsilí? Jak se otevřít firmě, ale zároveň mít věci stále pod kontrolou? Diskutovaným pojmem, o kterém se v současné době v odborných kruzích stále častěji hovoří, je bimodální IT.

Na trh s ním přichází společnost Gartner. Definuje bimodální IT jako organizační model, který pokrývá dva pohledy na IT prostředí. Prvním je tradiční režim, s důrazem na bezpečnost a přesnost IT systémů. Druhé hledisko je výzkumné a nelineární, s akcentem na agilitu a rychlost. Bimodální architektura umožňuje IT oddělením přizpůsobit se rychlosti změn, které probíhají v ostatních oblastech byznysu. Přináší velký prostor pro inovace a stírá rozdíly mezi fyzickým a digitálním světem.

Bimodální SW architektura

Společnost Gartner vypracovala pohled na bimodální softwarovou architekturu, která rozděluje systémy do tří úrovní. Uplatnění jednotlivých systémů záleží na daných podnikových oblastech – na tom, jak se rychle vyvíjejí, jak nutně změny a inovace potřebují a zda uvažují o implementaci nových řešení. Každá oblast byznysu by měla mít z pohledu IT oddělení možnost vyvíjet se svou dynamikou.

Systems of Record (Základní systémy)

Do této skupiny se řadí stabilní a robustní ERP systémy, které společnosti budují a rozvíjejí několik let. Jde o standard, u kterého nelze očekávat unikátnost. Takové systémy jsou vhodné například pro základní správu výrobních dat, montáž, řízení rozpočtu nebo finanční reporting.

Systems of Differentiation (Systémy pro odlišení)

Patří sem WMS, APS, MES, QMS, JIT/JIS, WebEDI, docházkové a další specifické systémy. Jejich implementací dosahuje společnost nezanedbatelných konkurenčních výhod. Využít jdou například pro pokročilé řízení interní logistiky a kvality, subdodavatelskou výrobu nebo řízení zásob rozpracované výroby.

Systems of Innovation (Systémy pro inovace)

Jde o agilní přístup, kdy společnosti chtějí experimentovat a zkoušejí různé možnosti a aplikace dostupné na trhu, nebo vyvinuté na míru na základě konkrétního inovativního požadavku. V případě, že se neosvědčí, nebo přestanou vyhovovat, mohou je jednoduše a rychle nahradit. Z hlediska podnikových oblastí sem patří například design výrobku, aplikace pro rychlé zavedení nápravného opatření nebo zaznamenání a zpracování incidentu, nové experimentální procesy v logistice, podpora a servis zákazníkům. V těchto oblastech je třeba rychle inovovat a nabízet externím nebo interním zákazníkům neustále něco nového.

V současné době se podle průzkumů podílejí na celkovém IT rozpočtu Základní systémy 90 procenty, Systémy pro odlišení 9 procenty a Systémy pro inovace jedním procentem. Za pět let se odhaduje, že by procentuální rozložení mohlo být výrazně vyrovnanější – 50, 35 a 15 procent.

Bimodální SW architektura
Bimodální SW architektura

Hlavní výhody bimodální IT infrastruktury:

  • Snížení nákladů a výrazné zvýšení flexibility v oblasti IT.

  • Dostupnost velkého množství jednoduchých aplikací a služeb.

  • Splnění komplexních i jednoduchých integračních požadavků.

  • Vytváření strategie na globální úrovni, taktické úkoly na lokální.

V případě, že se společnost rozhodne pro bimodální přístup v IT, přichází na řadu otázka zajištění integrace jednotlivých vrstev. Vytvořením API rozhraní (Application Programming Interface) je možné zajistit integraci ve všech úrovních. Společnost AIMTEC pomáhá zákazníkům řešit integraci na principu API-led connectivity s produkty od firmy Mulesoft.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading