Data, data a další data. Jak se v nich vyznat a mít je k dispozici včas a přehledně?

Petra Troblová Aimtec
27. 10. 2022 | 5 minut čtení

Ve výrobě a logistice se na vás hrne obrovské množství dat a vy je potřebujete mít pod kontrolou. Je škoda je nevyužít. Jak s nimi ale pracovat a zobrazovat je, aby pro vás měla hodnotu a vy jste se mohli dobře a kvalifikovaně rozhodnout? Jak získat potřebné informace na několik málo kliknutí, a ještě k tomu v přehledné formě? Seznamte se s různými typy reportů, které vám mohou pomoci ve vaší práci.

Možností reportingových řešení a jejich podob je celá řada – od těch jednodušších až po více sofistikované. „Stále častěji se nyní u našich zákazníků setkáváme se zásadní potřebou sběru, zobrazování a vyhodnocování značného množství dat. V datech vidíme budoucnost. Proto neustále sledujeme trendy a přinášíme nové možnosti tvorby reportů, jiné způsoby zobrazení s cílem: kliknu, vidím, rozumím. Jako příklad mohu uvést zobrazení dat ve 3D vizualizaci,“ přibližuje Daniel Vopelka, Sales Manager v Aimtecu.

Built in Report – poskytuje rychlá data pro operativu

Built in Report v rámci aplikace DCIx ukáže každému pracovníkovi operativy na osobním dotykovém panelu reálná data, která jsou v dané chvíli podstatná pro jeho činnost. Jde o základní nástroj poskytující uživateli jednoduchý přehled o dané skutečnosti v logistice a ve výrobě. Většinou jej využívá operativa, tj. skladník, mistr nebo vedoucí směny. Jsou to data zobrazovaná s minutovou aktualizací. Reporty se použijí v případě, kdy je třeba zobrazovat operativní data přímo z produkční databáze, to znamená informace o tom, co se děje teď a co se bude dít za deset minut. Zároveň umožňují pohled do minulosti, až týden nazpět.

„Příkladem základního reportu může být výstup na HMI displeji, který obsluhuje operátor – zadává údaje, například množství vyrobených kusů nebo počet zmetků, a potvrzení provedeného úkonu. Statický report využívá manažer nebo vedoucí směny, může jít o monitoring průběhu expedice nebo přehled o činnosti jednotlivých strojů a jejich výkonů,“ popisuje Jiří Tuma, Developer Manager ve společnosti Aimtec. Využití nachází také v zónách Just In Sequence. Vše lze zobrazit i na přenosných zařízeních, například na tabletech nebo v mobilních telefonech. Výhodou těchto reportů je přímé napojení na data v produkční databázi a jejich aktuálnost. Aby však nedocházelo k nadměrnému zatížení produkce, mohou reporty zobrazovat pouze data bez složitých agregací.  

Real-Time Report – zvyšuje výkon logistiky o desítky procent

Pro případ vysokých nároků na rychlost aktualizace dat slouží Real-Time Report. Zobrazuje změny dat v reálném čase a v rychlém sledu, i ve zlomcích sekund. Reporty jsou provozovány v rámci Ignition serveru a je k nim snadný přístup odkudkoli z webového prohlížeče. Tento nástroj slouží čistě k náhledu, například pro zachycení dat ze strojů. Jde o monitoring, na jehož základě může pracovník učinit aktuální rozhodnutí. Real-Time Report využije ten, kdo potřebuje vidět a kontrolovat okamžitý stav nebo okamžité změny. Výhodou je možnost přenosu dat přes OPC protokol, který je standardem pro komunikaci s různými druhy zařízení.

Součástí Ignition řešení je návrhový program Ignition Designer, ve kterém se tvoří design reportů.

„Snadná konfigurovatelnost umožňuje, že po našem zaškolení si reporty mohou zákazníci vytvářet sami.“

Jiří Tuma, Developer Manager, Aimtec

Předností Real-Time reportů je způsob přenosu změn dat. Každý zobrazený report dostává ze serveru informaci o nové hodnotě v okamžiku její změny automaticky, bez ohledu na to, na jakém zařízení je provozovaný. Report poté aktualizuje pouze tu část, která se změnila a zbytek zůstává stejný. Zobrazení je tak velmi plynulé.

Analytice slouží datový sklad 

Pro strategická rozhodnutí jsou určeny analytické reporty dat zobrazovaných pomocí nástroje Power BI od Microsoftu. S reportem pracují převážně manažeři a analytici, kteří potřebují vidět data v komplexní podobě. Taková data mohou mít historický charakter, kdy lze sledovat vývoj nebo trendy. Pro jejich zobrazení je nejčastěji využíván monitor PC, reporty jsou uváděny v podobě grafů nebo KPI. „Příkladem může být trend výkonu výroby, zmetkovosti stroje, v logistice pak třeba čas vyřízení objednávky, efektivita pracovníků nebo počty nesplněných úloh. Zdrojem dat pro analytické reporty bývá datový sklad,“ vysvětluje Daniel Vopelka.

Jelikož jde o velké objemy dat, není vhodné je načítat z produkční databáze, protože by docházelo k nechtěnému zpomalování aplikace, a tím i výroby a logistiky. Z toho důvodu se data kopírují do datového skladu, kde se dále zpracovávají a člení do různých schémat. Každé schéma odpovídá jedné analyzované funkční oblasti.

Velké podniky s několika výrobními závody ocení fakt, že datový sklad si poradí i s tokem dat z více DCIx systémů, a to díky nástroji ETL, který zajistí zkopírování dat z produkčních databází do datového skladu. V reportech pak má management přístup ke všem těmto pobočkám a tím získá ucelený pohled. Datový sklad umožňuje zkombinovat reportovaná data z DCIx na interní infrastruktuře s daty z DCIx provozovaného v cloudu a následně je zobrazit v Power BI reportu. Existuje více scénářů řešení, v závislosti na tom, kde je uložen datový sklad a zda mají být reporty dostupné pouze interně, nebo odkudkoli prostřednictvím webového rozhraní.

Digitální dvojče vizualizuje obrovské množství dat

Moderním nástrojem pro 3D zobrazení obrovského množství dat z datového skladu v reálném čase je Digital Twin – digitální dvojče. Díky vizualizaci umožňuje rychlejší kontrolu dat a procesů. Digital Twin pomáhá v logistice například se zaškolováním nových operátorů ve skladu, ABC analýzou, heatmaps nebo task visualisation. Není to ale jen reportovací prostředek, lze jej využít rovněž pro simulace, kdy slouží k zobrazování možných scénářů jednotlivých skladových tasků. Propojit lze digitální dvojče i s RTLS (Real-Time Location System) technologií.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dostávejte souhrn novinek
ze světa logistiky, výroby a IT do mailu.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mohlo by Vás také zajímat

loading