DCIx 7: Budoucnost je v cloudu

Tereza Čechová Aimtec
9. 11. 2020 | 5 minut čtení

Setkání uživatelů DCIx přineslo spoustu novinek, tou největší ale bylo uvedení nové verze nástroje pro řízení, automatizaci a digitalizaci logistiky a výroby DCIx s pořadovým číslem 7. Jednalo se o představení zcela revoluční změny, jelikož do hry více než kdy jindy vstupuje cloud. Co dalšího nová verze DCIx 7 nabízí? 

Využití potenciálu propojení

Posláním DCIx je umožnit propojení a automatizované ovládání jakékoliv technologie a zjednodušit komunikaci napříč dodavatelsko-odběratelským řetězcem. Pojem propojení v případě DCIx 7 představuje nejen spojení technologií a lidí, ale také schopnost naplno využívat sbíraná data. Jejich efektivní využití spočívá v přiřazení k daným výkonovým ukazatelům a následné vizualizaci. Například při zobrazení výkonu pracovníků v dílně jednoho z projektů došlo ke zvýšení výkonu o 20 %, aniž by se upravovaly mzdy.

„DCIx pokračuje ve strategii nabídnout řešení, bez kterých se logistika a výroba neobejdou. Skvělým příkladem je třeba nově přidaný modul Yard Management System,” zdůrazňuje důležitost komplexnosti řešení DCIx 7 Marek Šabatka, Business Development Manager Cloud. Oproti předchozím verzím se DCIx 7 zaměřuje zejména na cloud. Hlavní misí však zůstává, aby zákazník mohl stále více věcí provádět svépomocí. „Budoucnost vidíme v tom, že transakce a procesy se dostanou do rukou zákazníků. Ne, že bychom to nechtěli dělat, ale chceme zákazníkům otevřít možnost zasahovat do systému sami, bez nás,” dokončil svou část prezentace Supply Chain Solutions Director Rostislav Schwob.

Upgrade? Revoluce

Zatímco DCIx 6 si můžete představit jako jeden balíček řešení, verze DCIx 7 prošla kompletní změnou architektury, aby splnila požadavky „cloud native”. Oproti DCIx 6 ji nyní tvoří několik dílčích částí představujících jednotlivé služby, které dokážou běžet nezávisle na sobě. Výsledkem je zajištění dostupnosti celé aplikace i v případě, že by náhodou některou z komponent postihl nečekaný výpadek.

Provoz DCIx 6 vyžaduje z pohledu architektury hardware, kde pomocí virtualizace vytvoříte server postavený na OS Windows, na kterém zprovozníte SQL databázi. Oproti tomu DCIx 7 sice vyžaduje stejně jako u DCIx 6 hardware se serverem na OS Windows a s SQL databází, ale je k tomu zapotřebí přidat ještě minimálně tři servery běžící na OS Linux. Tyto tři servery spojuje a řídí nástroj zvaný Kubernetes. Dokáže spravovat veškeré komponenty DCIx 7, a tím udržuje celou aplikaci ve stabilním chodu.

Všichni jednou skončíme v cloudu

Ať se nám to líbí, nebo ne, globální vývoj nám jasně naznačuje, že budoucnost IT je v cloudu. „Cloud nám nabízí možnost nezabývat se věcmi, o které se nechceme starat. Prostě je necháme na někom jiném,” definoval hlavní výhodu cloudu Rostislav Schwob.

Marek Šabatka, Business Development Manager Cloud,  mimo jiné popsal přístup IT společnosti Gartner ke cloudu: „Každá firma, která nějakým způsobem pracuje s IT technologiemi, by dnes měla mít svou IT strategii postavenou na přístupu cloud first. Zároveň by měla myslet na to, že cloud first neznamená cloud always.” Se stejným přístupem probíhal vývoj verze DCIx 7. Díky tomu vděčí za kompatibilitu při využití v cloudu i on-premise bez omezení funkcionalit. Výběr typu řešení proto můžete podřídit své IT strategii. Přesto se v cloudu pro uživatele skrývá velký přínos.

DCIx_porovnani 2DCIx 6 on-premise v porovnání s DCIx 7 v cloudu

Cloud, který máte pod kontrolou

Co se díky cloudu pro uživatele mění? Na první pohled vše vypadá stejně. „Ačkoli jde o řešení v cloudu, zachováváme pro vás stejnou funkcionalitu jako při řešení on-premise. Zároveň umožňujeme konfiguraci procesů přesně podle vašich potřeb. A navíc cloud přináší nové technologie, jako jsou například API rozhraní a tak dále,” popsal Marek Šabatka cloudovou strukturu zvanou „single tenant”. Oproti cloudové službě, jako je například Gmail, kam mají přístup stovky tisíc uživatelů, si cloud v případě DCIx 7 lze představit jako prostor, kam máte přístup pouze vy. S tím souvisí i vysoká úroveň zabezpečení od VPN v koncových zařízeních a vzdáleného přístupu přes Aimtec Cloud Portal a dvoufázové přihlašování až po autorizaci (přístup podle role uživatele). Přičemž samotní uživatelé nemusí ani tušit, že systém běží v cloudu.

On-premise vs. cloud

Klíčovým faktorem cloudu je dostupnost, která předává odpovědnost Aimtecu. Správa infrastruktury, kterou při on-premise zajišťuje vaše IT oddělení, tedy přechází kompletně na Aimtec. A to včetně odpovědnosti za funkčnost celé aplikace. V případě jakýchkoliv výpadků je Aimtec podle smlouvy sankcionován.

Dostupnost se prolíná i do dalších funkcionalit, které nabízejí oba způsoby řešení. Rozdíl opět spočívá v odpovědnosti. Například při automatickém monitoringu v on-premise se data zobrazují na některém z vašich zařízení a v případě komplikací musíte kontaktovat podporu. Teprve poté dokáže podpora problém řešit. V cloudu přechází odpovědnost na Aimtec. Dokonce může dojít k tomu, že podpora stačí problém vyřešit dřív, než si ho všimnete. To samé se týká například aktualizací nebo údržby systému.

DCIx_tabulkaSrovnání systému on-premise a cloudu

Hlavní myšlenky DCIx 7

DCIx 7 dokáže pracovat jak v cloudu, tak on-premise. Klíčem DCIx 7 tedy není cloud, ale komplexita systému. Při jeho vývoji došlo kvůli přístupu „cloud first” s vytvořením zcela nové architektury aplikace. Nová verze se samozřejmě dočkala i nových funkcí a služeb, které najdete v článku Pět změn v DCIx, které by vám neměly ujít. Hlavní výhoda DCIx 7 v cloudu však tkví v tom, že jako uživatel přijdete o odpovědnost za funkčnost systému, ale nepřijdete o žádnou z funkcionalit.

Zjistěte více o řešení pro integraci dodavatelského řetězce i vaší firmy.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dostávejte souhrn novinek
ze světa logistiky, výroby a IT do mailu.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mohlo by Vás také zajímat

loading