Soustřeďte se na svůj business a správu IT systémů přenechte profesionálům

Petra Troblová Aimtec
2. 5. 2024 | 5 minut čtení

Jedno je jisté: hackerské útoky tu s námi jsou a budou. Nezbývá, než se na ně předem připravit a eliminovat riziko na minimum. Kybernetickou bezpečnost je dobré řešit komplexně, stanovit si celkový plán a dodržovat jej, jak říká v rozhovoru Michal Kárník, Chief Information Officer ve společnosti Aimtec. Zeptali jsme se ho, jaké přístupy mohou podle něho zaručit bezproblémový chod informačních systémů tak, aby se zákazník v ideálním případě nemusel o nic starat.  

Michale, jsi IT profesionál, již mnoho let pracuješ v zavedené technologické společnosti. Máš jednoduchý návod, jak se vyhnout kybernetickým útokům a s tím spojeným ztrátám kontroly, reputace a peněz? Jaká preventivní opatření by měly společnosti přijmout?

Jednoduchý návod neexistuje. Je potřeba si uvědomit možná rizika takového útoku a kybernetickou bezpečnost řešit komplexně. Dobrým průvodcem může být například norma ISO 27001. Ta definuje oblasti, kterým je třeba se věnovat. Každé opatření, které v dané oblasti implementujeme, snižuje riziko úspěšného kyberútoku a jeho případného dopadu. Na IT bezpečnost se dá pohlížet jako na jednotlivé vrstvy, například na fyzickou bezpečnost, síťovou bezpečnost, správu identit a řízení přístupu, zabezpečení koncových stanic nebo na bezpečnost dat. Pokud mám vlastní hardware, musím si zajistit i dostatečnou podporu od dodavatele a jeho případnou výměnu.

Říkal jsi, že je důležité neustále si uvědomovat možná rizika napadení. Jak k tomu lze podle tebe správně přistoupit?

Neexistuje dokonalé řešení, a proto vždy pracujeme s jistou mírou rizika. Cílem je snižovat ho na minimum, což je ale také spojeno s investicí a následně vyššími náklady na provoz. Na začátku je potřeba ohodnotit jednotlivé systémy a rozdělit je podle jejich důležitosti z pohledu dostupnosti a dopadu na fungování firmy. Pak můžeme postupně zlepšovat jejich zabezpečení nebo hledat vhodné řešení. V každém případě doporučuji zahrnout do uvažování i scénář, kdy se něco stane, a mít připravený disaster recovery plán.

Jak se dá pracovat se zálohami? Nestačí systémy prostě jen na denní bázi zálohovat?

Udržování záloh a nastavení dobrého způsobu zálohování je nezbytný základ. Je jisté, že nastane situace, kdy bude firma zálohy potřebovat. Navrhnout dobrý zálohovací plán není jednoduché a je potřeba identifikovat kritické systémy z pohledu důležitosti a dopadu v případě nedostupnosti. Následně je potřeba stanovit požadované RPO a RTO parametry. RPO (Recovery Point Objective) značí bod v minulosti, ke kterému lze obnovit data, respektive maximální ztrátu dat. RTO (Recovery Time Objective) je doba, za kterou jsem schopen zálohu obnovit. S tím souvisí i úložiště, do kterého zálohuji, a jeho zabezpečení.

„Doporučuji zálohovat minimálně do jiné lokality, než kde běží samotný systém, a pravidelně testovat funkčnost a čitelnost záloh. Nejen proto se nabízí možnost využít cloudovou službu, která zálohuje mimo lokalitu a umožňuje jednodušší testování obnovy celých systémů.“

Michal Kárník, Chief Information Officer, Aimtec

Jaké jsou výhody cloudového řešení kromě zmíněného zálohování?

Cloud poskytuje více výhod. Mezi ty nejdůležitější bych zařadil elasticitu infrastruktury. Spočívá v tom, že si mohu pronajmout a vytvořit zdroje (servery s výpočetním výkonem), které zrovna potřebuji. Nemusím čekat, až mi někdo dodá další potřebný hardware. S elasticitou je spojena vyšší dostupnost aplikace a její již zmíněné zálohování. Velcí cloudoví provideři mají několik na sobě nezávislých datacenter a v případě výpadku hardwaru je možné služby nastartovat i na druhém konci světa. Aplikace také může běžet ve více datacentrech zároveň. Výrazně tím snižuji riziko z důvodu nefunkčního hardwaru nebo jeho neočekávaného výpadku. Cloud umožňuje také vysokou míru automatizace.

V poslední době se stále častěji setkávám s pojmem SaaS. Jak souvisí tato služba s cloudem a proč bych o ní měla jako zákazník uvažovat?

Jako ISV (Independent Software Vendor) vyvíjíme aplikaci a zároveň ji provozujeme v cloudu. K tomu využíváme všechny její výhody k zajištění vysoké dostupnosti a spolehlivosti. Aplikaci pak dodáváme našim zákazníkům formou služby, tzv. SaaS (Software as a Service). V případě, že si zákazník vybere SaaS řešení, službu pouze „konzumuje“ a nemusí nic řešit. O vše se stará dodavatel. Velmi zjednodušeně řečeno: jeho součinnost je pouze připojit se z počítače.

Existuje z tvého pohledu nějaký zásadní rozdíl, pokud se jako IT dodavatel staráš u zákazníka o systémy on-premise, nebo v cloudu?

Pokud se u nás staráme o systém na on-premise infrastruktuře, jsme schopni jako dodavatel sami vyřešit a ovlivnit pouze 20 % vzniklých situací, zbylých 80 % musíme řešit v součinnosti se zákazníkem. Tím se to celé zpomaluje. V případě cloudu provedeme rychle a flexibilně sami 80 % věcí a jen u 20 % je potřeba spolupráce se zákazníkem. Jsme tím pádem trojnásobně rychlejší.

A co hledisko provozních nákladů, pokud srovnáš provozování systému ve vlastní režii, nebo v cloudu?

Z mých zkušeností mohu říci, že on-premise a cloud řešení vycházejí zákazníka z hlediska financí stejně nebo velmi podobně. U on-premise řešení se často zapomíná započítat náklady na interní zaměstnance, na provoz a obnovu hardwaru včetně datového centra a na podporu systémů v režimu 24/7.

To vše částečně řeší cloud a přidanou hodnotu tomu dodává systém poskytovaný formou SaaS. Firma se tak může soustředit na svůj core business. Zde vidím ten hlavní přínos.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dostávejte souhrn novinek
ze světa logistiky, výroby a IT do mailu.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mohlo by Vás také zajímat

loading