WMS a MES se mění. Jak je ovlivní cloud a automatizace?

Tomáš Svoboda Aimtec
31. 3. 2022 | 4 minuty čtení

Předpovědi konzultantské firmy Gartner se mýlí jen málokdy. Jakou budoucnost věští pro WMS (Warehouse Management System) a MES (Manufacturing Execution System)? Od monitorování stavu závodu nebo skladu by se měly postupně dostávat do role strategických nástrojů umožňujících automatizaci, o jaké se uživatelům ještě nedávno ani nesnilo. To vše ve spojení s dokonalým přehledem o dodavatelském řetězci a samozřejmě – s podporou cloudu.

Cloud jako podmínka efektivity a jediná cesta?

Již více než 50 % nových projektů firmy realizují v cloudu. Velký zájem o cloudová řešení je především v méně až středně složitých skladech, kde modely předplatného SaaS významně snižují počáteční náklady a urychlují rozvoj projektů. Jak Gartner zdůrazňuje, od lídrů na trhu se očekává, že budou pomocí cloudu snadno nasazovat technologické inovace a posunou se od migrace infrastruktury a aplikací ke kombinaci cloudu s technologiemi jako AI, IoT, 5G, AR/VR, blockchain či 3D tisk. Jinými slovy, cloud bude sloužit jako pojivo mezi technologiemi a umožní řešení složitějších a nově vznikajících scénářů.

Způsob prodeje řešení a jeho nacenění se stávají zásadními faktory v oblasti MES. Proč tomu tak je? Poskytovatelé MES začínají masivně přecházet na model předplatného služeb. Nově se tak na vrchol zákaznického rozhodovacího procesu dostává schopnost dodavatele nabídnout transparentní smluvní systém na bázi měsíčního či ročního předplatného.

„Je zásadní, aby zákazník viděl jednotlivé náklady, které se mu budou v rámci předplatného pravidelně účtovat. Efektivní plánování podle reálné spotřeby je možné jen ve chvíli, kdy zákazník přesně rozumí tomu, za co platí, proč a co získává,“ dodává Marek Šabatka, Cloud Business Development Manager z Aimtecu.

Přehled o všem, co se šustne v dodavatelském řetězci

Systémy MES a WMS lze nově chápat i jako integrované součásti stále více propojeného a spolupracujícího dodavatelského řetězce, který lze souhrnně označit jako MOM (Manufacturing Operations Management). Zastřešuje kvalitu, logistiku či údržbu a plánování – zkrátka procesy napříč celým podnikem a jeho výrobními lokacemi. Dodavatelé systémů jsou vnímáni podle toho, jak dobře rozumějí nově vznikajícímu konceptu spolupráce v dodavatelském řetězci a jaké mají v této oblasti strategie. Zákazníci však stále více upřednostňují ještě širší pohled prostřednictvím balíčků pro řízení dodavatelských řetězců (tzv. Supply Chain Suites), které podporují komplexní (End-to-End) dodavatelský řetězec a orchestraci logistických procesů. Přehled tak rozšiřují i za hranice jedné fabriky směrem k jednotlivým dodavatelům tak, aby byla finální výroba schopna skrze sdílená data upravovat vlastní plánování podle dostupnosti zboží menších dodavatelů.

„V dnešní době jde v projektech o milisekundy. I při integraci různých technologií už ale s naším řešením takové požadavky snadno zvládneme. Samozřejmostí je v cloudovém řešení také zabezpečení komunikace, s jednotlivými stroji komunikujeme přes OPC servery.“

Rostislav Schwob, Supply Chain Solution Director, Aimtec

Srozumitelné a transparentní předplatné je must-have

Dalším zásadním specifikem pro výběr dodavatele je také zvýšení efektivity a produktivity operací v důsledku nedostatku pracovníků a rostoucích nákladů (energie, materiál, logistické náklady). Mezi stále důležitější procesy se řadí například Workforce Management, Slotting, Yard Management, Dock Scheduling nebo Performance Management. Nedostatek pracovní síly motivuje firmy zavádět různé formy automatizace, ať jde o AMR (autonomní mobilní roboty) či komplexní konvenční systémy automatizace a manipulace s materiálem. Vše zmíněné zastřešuje rostoucí potřeba jednotné platformy, kterou lze řídit různorodé technologie a procesy a tím i celou automatizaci. Takové systémy označujeme jako WCS (Warehouse Control System).

WMS i MES budou složitější, ale zároveň přehlednější

Na trhu WMS také dochází k pomyslnému rozdvojení zákaznické základny. Menší, ale náročnější segment zákazníků vyžaduje vysoce výkonná, automatizovaná, komplexní a sofistikovaná řešení, kde cena už nehraje zásadní roli. Druhému, masovějšímu segmentu dominují jiné faktory, jako je jednoduchost použití, spolehlivost, servis, podpora či nižší náklady na vlastnictví a provoz.

A jaké jsou perspektivy rozvoje MES? Rozdíl mezi aplikacemi IoT a tradičními aplikacemi MES by se měl i nadále stírat s tím, jak se budou rozvíjet technologie IoT a Edge Computing. Uživatelé i dodavatelé budou vytvářet nová, škálovatelná využití nad rámec pouhého monitorování stavu zařízení. MES nevyhnutelně přebírá roli platformy, která se na jednotlivá zařízení napojí napřímo a počet technologií se tak stává irelevantním.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading