TAL 2023: Budoucnost patří flexibilním a odolným, říká CTO Zebry Tom Bianculli

Sabina Eretová Aimtec
13. 11. 2023 | 4 minuty čtení

Do konce této dekády bude vyspělé trhy ovlivňovat řada technologických fenoménů, jako jsou umělá inteligence či autonomní systémy. Tím nejpodstatnějším však bude schopnost dodat správný statek ve správném množství na správné místo ve správný čas, řekl ve své přednášce na konferenci TAL 2023 Tom Bianculli, Chief Technology Officer ve společnosti Zebra Technologies.

Výše uvedenou myšlenku technologický šéf Zebry rozvedl slovy, že je v zásadě jedno, jestli půjde o zboží, jako je auto, nebo o službu, jako je doprava. Stejně tak se ale dá vztáhnout na dělníka v továrně, který díky integrovaným technologiím bude mít k dispozici správný materiál a nářadí, aby splnil své úkoly v odpovídajícím čase. „Náš trh bude utvářen schopností vyrábět a dodávat služby a výrobky co nejblíže místu spotřeby,“ vysvětlil Bianculli.

Slovo roku 2023

Jde tedy o příklad tržní disrupce, neboli narušení dosavadních pořádků. Pokud jde o trh automotive, ten si svojí zásadní disrupcí, jíž je přechod od spalovacích motorů k elektrickému pohonu, prochází již několik let. S tím je spojena i velká změna v dodavatelském řetězci. Například se zdesetinásobí poptávka po křemíku coby základním prvku pro výrobu polovodičů v elektrických vozech. To změní dynamiku a strukturu globálních dodavatelských řetězců. Kdo bude schopen na tuto „tekutou“ poptávku rychle reagovat, získá náskok.

Podstatná přitom podle Bianculliho není jen agilita, s níž budou jednotliví účastníci trhu na tyto výzvy reagovat. Za důležitější považuje odolnost, tedy schopnost poptávku uspokojovat navzdory nejrůznějším vnějším či vnitřním vlivům. „Odolnost je slovo roku 2023,“ přisadil si v Plzni Bianculli. 

Tři hlavní výzvy

Tržní subjekty se podle Bianculliho budou muset vypořádat se třemi hlavními výzvami. První z nich je mizející předvídatelnost trhů obecně. „Vývoj směřuje k jakýmsi fluidním, tekutým zákaznickým očekáváním,“ řekl Bianculli.

Druhou obtíží je nedostatek pracovní síly. Podle Bianculliho bude v roce 2030 globální ekonomice chybět 80 milionů zaměstnanců, přičemž dnes je to 23 milionů. To s sebou ponese obrovské náklady.

Třetím problémem je stále horší schopnost předvídat poptávku, jak se ukazuje na základě dat o zásobách různých firem za posledních 20 let, během nichž se doba skladování v průměru prodloužila o 30 dní. „Navzdory pokročilým nástrojům podnikového plánování a dalším se cíli anticipovat poptávku spíše vzdalujeme,“ konstatoval Bianculli.

TAL2024 CZ banner registrace

Budoucí podoba dodavatelského řetězce

Mezi lidmi existuje obecná představa, že dodavatelský řetězec někde začíná a někde končí. Toto vidění je podle Bianculliho překonané. „Je to spíš cyklus, vše je v pohybu, vše se vyvíjí. Co je statické, je zbytečné,“ uvedl Bianculli. Na všechny výše uvedené výzvy je třeba adekvátně reagovat. Americká firma Target například podle Bianculliho prosadila nový termín „flow center“, který vzhledem ke změně reality nahrazuje dosavadní sklady a distribuční centra. „Je tam systém správy objednávek, systém predikce, který se zabývá historickou poptávkou, ale zahrnuje i údaje o aktuálním počasí či sleduje události na sociálních médiích. To vše ´protéká´ přes toto centrum a my musíme posílit odolnost dodavatelských řetězců tak, aby těmto jevům stačily,“ vysvětlil Bianculli. 

Základním aspektem funkčnosti tohoto flow centra a budoucích dodavatelských řetězců vůbec je pak viditelnost zboží a aktiv v reálném čase. „Bez této viditelnosti nebudou dodavatelské řetězce fungovat. Mít výrobní plán na dny, týdny nebo i hodiny? To nejde. Potřebujeme neustále průběžně se měnící systém, v němž jsou vidět poptávka, naše zásoby, lidé, procesy, vozidla. To vše potřebuji v reálném čase vidět a optimalizovat podle toho své systémy,“ předložil svou vizi Bianculli.

Už nyní je tedy podle něj čas začít propojovat pracovníky, pracovní postupy, roboty, přičemž kód datového toku musí být srozumitelný pro všechny účastníky.

Digital native

Nic z výše uvedeného není realizovatelné lusknutím prstu. Základním předpokladem je ale nastavení našeho myšlení. Podle Bianculliho dnes nemůže obstát logistická architektura postavená na „zavedených pořádcích“. Naopak je potřeba adaptovat „digital native“ myšlení a ptát se, proč ještě není digitalizováno a automatizováno vše, co lze. Jen tak lze uspět v nové ekonomice, která dnes získává přízvisko „on demand“, tedy „ekonomika na požádání“. Kdo to nezvládne, bude podle Bianculliho „sežrán“.

Co dalšího zaznělo v přednášce CTO Zebra Technologies Toma Bianculliho? Sledujte záznam z jeho vystoupení na konferenci Trends in Automotive Logistics - TAL 2023 (v anglickém jazyce).

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading