Přechod na SaaS je strategická změna, která šetří CAPEX i OPEX

Tomáš Svoboda Aimtec
10. 11. 2021 | 5 minut čtení

Bezpečnost, škálovatelnost a optimalizace nákladů, to jsou jen některé z výhod cloudu, které už dnes nikoho nepřekvapí. Co dalšího se ale za cloudem skrývá? Oproti roku 2020 se v roce 2021 očekává zvýšení výdajů na cloudové služby o neuvěřitelných 23 % nejen z důvodů zabezpečení vzdálené pracovní síly či optimalizace nákladů na IT. Přechod na SaaS služby odemyká zcela novou kategorii benefitů pro strategický rozvoj celé firmy, která je využívá.

„Je důležité si uvědomit, že využití a přijetí cloudu, které podnikům dobře posloužilo během probíhající krize, nebude v příštích letech vypadat stejně,“ vysvětluje Sid Nag, viceprezident pro cloudové služby a technologie ve firmě Gartner Research. 1 „Bude se dále vyvíjet od použití v migraci infrastruktury a aplikací až ke kombinacím cloudu s technologiemi, jako jsou umělá inteligence, IoT, 5G a další.“ Cloud tak z dlouhodobého hlediska přebírá roli jakéhosi lepidla, které umožňuje využít nespočet moderních technologií bez nutnosti se na inovace složitě připravovat.

Cloud řešení umožňuje lépe předvídat a řídit náklady, a snižovat tak finanční riziko díky většímu rozložení výdajů v čase.

Rychlejší schvalování, plánování a sympatický OPEX

U SaaS odpadá oproti on-premise řešení potřeba velké počáteční investice pro nákup licencí a hardwaru. Firmy tak nemusejí vyčleňovat větší sumy peněz, obvykle z CAPEX, aby projekt realizovaly. SaaS tento typ výdaje zahrne do OPEX. Strategické IT projekty se tak snáze plánují, schvalují a realizují, může o nich totiž rozhodnout nižší úroveň vedení. SaaS také umožňuje lépe předvídat a řídit náklady, a snižovat tak finanční riziko díky většímu rozložení výdajů v čase. Právě času se týká další benefit – se SaaS službami zcela odpadá riziko pozdního zapojení projektu do plánovaného rozpočtu, tedy propásnutí začátku fiskálního roku. Zatímco na on-premise řešení byste si museli počkat do dalšího budgetovacího cyklu i celý rok, do cloudu můžete díky OPEX naskočit kdykoliv a okamžitě.

„Dobře je to vidět například u 3PL společností, které kalkulují náklady na IT do měsíční ceny služby pro svého klienta. Pokud je například WMS systém také placen měsíčně, jde o jasnou win-win situaci,“ vysvětluje Marek Šabatka, Cloud Business Development Manager z firmy Aimtec.

Náklady na on-premise vs. náklady na SaaS

V delším časovém období se náklady na SaaS a on-premise řešení většinou takřka vyrovnají. TCO (Total Cost of Ownership) je ale pouze jedním z úhlů, jak lze porovnat řešení on-premise a SaaS.

U on-premise řešení do TCO zahrnujeme vysoké počáteční náklady na: 

  • hardware,
  • nákup licence softwaru.

Tím u on-premise raketově vyletí náklady obětované příležitosti (opportunity cost). Jsou to peníze, které firma může v době pořízení IT řešení investovat jinak, například na zlepšení produktů, služeb či pořízení strojního vybavení. Další nezanedbatelnou výhodou SaaS služeb je možnost zahrnout pravidelné platby za cloudové řešení do operativních výdajů.

Ušetřete drahý čas vašeho IT

Podniky, které využívají SaaS platformy, nemusejí instalovat a spravovat vlastní infrastrukturu, řešit její zálohování, bezpečnost a systém podpory a trávit čas pravidelnými aktualizacemi. Informační systémy se budou i nadále komplikovat, a to ruku v ruce s nedostatkem kvalifikovaných IT zaměstnanců. Právě velký počet specialistů ale systém on-premise vyžaduje. Přechod na SaaS těmto problémům předchází, šetří budoucí náklady i výdaje na velmi drahé IT experty.

Velkou výzvou v rámci on-premise řešení bývá také zajištění vysoké dostupnosti služeb. Se SaaS se otevírá mnohem více prostoru pro byznysové zaměření IT týmu, tedy pro rozvoj zákaznických služeb, pro inovace nebo pro specializaci na používání klíčových systémů firmy – tedy zakázky s výrazně vyšší přidanou hodnotou.

Finanční benefity SaaS, o kterých jste možná nevěděli

  • Úspory se netýkají jen CAPEX za hardware a software, nákladové položky IT služeb, maintenance a supportu, ale prolínají se napříč celým OPEX a CAPEX včetně personálních nákladů.

  • Nezapomínejte na oportunitní náklady plynoucí z rychlého nasazení řešení a benefitů efektivnějšího fungování.

  • Se SaaS řešením odpadnou personální náklady nutné pro udržování stále složitějších on-premise řešení, která vyžadují více interních IT specialistů. Přičtěte k nim také úspory nákladů na výpadky služeb IT systémů.

Cloudové řešení s sebou přináší výrazné zrychlení podpory. Jelikož má dodavatel pod kontrolou kompletní infrastrukturu, veškerý dohled, rychlost zásahu i opravy jsou výrazně rychlejší a snazší než v on-premise řešení. V SaaS není třeba řešit vzdálený přístup nebo specifika zákaznické infrastruktury, a tak se doba od detekování problému po jeho vyřešení rapidně krátí,“ vysvětluje Michal Kárník, Aimtec CIO.

Vedle úspor za správu vlastní infrastruktury firma navíc získá okamžitý přístup k nejnovějším verzím systémů bez toho, aby IT muselo hnout prstem.

Není třeba opakovat, že SaaS služby se pomalu stávají standardem. Cloud se rychle mění v nutnou (ne však dostačující) podmínku pro rychlý rozvoj firmy. Nabízí totiž ideální podhoubí pro snadnou implementaci jakýchkoliv nových technologií a inovativních řešení lusknutím prstu. A výhoda, na kterou ne každá firma přijde? IT tým dostává šanci stát se strategickým byznysovým partnerem se zcela novým polem působnosti a finanční oddělení získává větší přehled o výdajích a možnost jednoduššího plánování.


 Zdroje v angličtině:

1. Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to Grow 23% in 2021 Gartner [online].

2. How SaaS Can Help Businesses Lower Cost of Ownership? SaaSholic [online].

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dostávejte souhrn novinek
ze světa logistiky, výroby a IT do mailu.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mohlo by Vás také zajímat

loading