Sledujte trasy skladníků a lokalizujte objekty v reálném čase

Petr Stejskal Aimtec
30. 12. 2017 | 4 minuty čtení

Kde vězí Petr s tou ještěrkou? Kam jsi zaskladnila paletu, ve které jsou díly pro zakázku do Daimleru? Pokud řešíte podobné typy otázek, seznamte se s Location Based Services. S pomocí různých technologií, kterými jsou Bluetooth Low Energy nebo RTLS – UWB, můžete sledovat a digitalizovat téměř jakýkoliv pohyb.

Pro názorný příklad, jak taková lokalizační služba funguje a jak ji lze využít, se pojďme podívat přes oceán, do supermarketů v USA. Obchod má vlastní mobilní aplikaci určenou pro své zákazníky. Ti vyplní potřebné údaje při registraci. Při vstupu do marketu se aplikace automaticky připojí pomocí WiFi. Podle analýzy chování konkrétního zákazníka, předchozích nákupů nebo času, jak dlouho se zdržuje u jakého druhu zboží, cílí akce a doporučuje zboží pro zákazníka přímo v telefonu v reálném čase podle trasy jeho nákupu.

Využití technologie Bluetooth Low Energy

Aimtec nabízí v rámci Location Based Services (LBS) dvě technologie, které si představíme. První technologie využívající přesné určení polohy objektu spočívá ve využití Bluetooth Low Energy (BLE). Ta je vhodná zejména z důvodu velmi nízké spotřeby energie. Jak ale funguje? Bateriově napájené Bluetooth čipy jsou připevněny k objektům, nebo jsou nošeny samotnými uživateli. Druhý čip je připevněn k nepohyblivému bodu v prostoru. Jakmile se k sobě dva čipy přiblíží na dostatečně blízkou vzdálenost, je vyslána informace o přiblížení objektů do čtečky pomocí Bluetooth. Může jít o mobil, tablet apod. Zařízení informaci odešle pomocí internetu do cloudu, odkud s ní lze dále pracovat. Jde pouze o informaci, zda objekt je nebo není v dosahu.

Jak ale technologii BLE využít i jinde? Existuje mnoho oblastí logistiky nebo výroby, kde je potřeba zjistit aktuální polohu objektu. První možností je využití pro zásobovací vláček projíždějící halou. Zajímá nás informace, kde se vláček nachází. Na několik stanovišť nainstalujeme čipy a čtečku nebo druhý čip připevníme k logistickému vláčku. Při jeho přiblížení ke stacionárnímu bodu se odešle informace o jeho lokaci do cloudu. Tak je možné zjistit, nejen kde se dopravní prostředek nachází, ale na kterém stanovišti se přihlásil naposledy, v jaký čas, nebo jak často projede jednotlivými stanovišti za určitou dobu. Informace lze následně využít například pro plánování výroby nebo plánování času expedice. Další oblastí je lokalizace umístění velkých kusů zboží nebo palet ve skladu. Je to jednoznačné, rychlé a levné zjištění, jestli se manipulační jednotka nachází na skladovacím místě. Čip umístěný na objektu zároveň může obsahovat i senzory měřící požadovanou teplotu nebo otřesy. V případě překročení stanovené hranice je vyslána informace do cloudu. Obvykle jsou tímto způsobem monitorovány velké a drahé skladové zásoby, kterými jsou například cívky s dráty nebo svitky plechu. Přesná lokalizace umožňuje on-line přehled o spotřebě a lepším využití skladových zásob. Dalším příkladem může být využití pro lokalizaci operátorů výroby nebo skladu, u kterých je možné získat informace, kdy odcházejí z výrobního prostoru a na jak dlouhou dobu.

Lokalizace objektů pomocí Real Time Location System

Druhou technologií je Real Time Location System (RTLS) obvykle využívající UWB rádiové pásmo. Funguje tak, že do prostoru jsou nainstalovány přijímače signálu, tzv. kotvy, podobné těm pro WiFi. Lidé, manipulační technika nebo jiný sledovaný objekt mají k sobě připevněn rádiový čip. Kotvy dokážou na základě přijímaných signálů z čipu poměrně přesně lokalizovat sledovanou věc. Čipy v sobě mají zabudovány také senzory a mohou sledovat i otáčení objektu. Využití dané technologie je několik. Po sesbírání dat, kudy operátoři skladu chodí, je možné jejich analýzou určit optimální trasy pro maximální úsporu času a minimální celkovou délku trasy. Dále je možné skladníky přímo navigovat na požadovanou pozici. Nebo lze označit prostor, kam není zaměstnancům povolen vstup, a ohlásit jeho případné narušení. Podobným způsobem můžeme sledovat nástroje, jestli jsou přiřazeny ke správnému pracovišti. Taková funkcionalita nalezne uplatnění například v případě, kdy existují dva naprosto stejně vypadající šroubováky, ale každý z nich má jinak nastavený utahovací moment.

Využití technologií pro lokalizaci objektů má do budoucna velký potenciál a bude stále více časté ve skladech, výrobě i v běžném životě. Dnes zdaleka nejsme schopni vyjmenovat veškeré oblasti, které mohou být technologiemi pokryty. Máme však vizi a schopný tým, který bude hledat cesty implementace. Složili jsme ho z odborníků ze společnosti Aimtec a našich partnerů. Pro dodávku technologie BLE je to technologická společnost Openmatics a pro dodávku technologie RTLS je jím úspěšný start-up Sewio.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading