Jak na automatizaci skladových procesů s VNA: obecné předpoklady

Zbyněk Černý Aimtec
17. 6. 2020 | 8 minut čtení

Stále více najdete ve skladových halách VNA vozíky, které si to uličkami sviští zcela samy nebo se pohybují v poloautomatickém režimu. Předtím je ale třeba je správně integrovat na jejich okolí. Aby se zkratka VNA nezměnila na „Velmi Náročnou Automatizaci“, je třeba nepodcenit přípravu. Jak připravit váš sklad a procesy na přírůstek do flotily? Máme pro vás pár rad, jak na to.

Stále na poslední chvíli doháníte zakázky. Nejste si 100% jisti termíny, které slibujete. Obtížně se rozhodujete, jak situaci řešit, jestliže dojde k výpadku stroje, nedostatku materiálů nebo problému s kvalitou. Zdlouhavě přemýšlíte, zda zakázku dokončit za každou cenu, nebo výrobu zastavit a přejít na jiný výrobek. Bojíte se, jak ovlivníte své další zakázky a dodací termíny. Chcete vědět, jestli potřebujete svolat odpolední nebo sobotní směnu.

V zásadě existují dvě skupiny firem: první plánují automatizaci jako celek a od začátku zapojí do projektu všechny dodavatele. Pokud se bavíme o integraci VNA, plánují dopředu rozvržení skladu, rozmýšlejí, který typ vozíků pořídit, a pozvou i systémového integrátora. Druhá skupina postupuje opačně. Má vybrané technologie, rozvržený sklad a teprve pak pozve dodavatele WMS, aby vše rozhýbal. Oba scénáře mohou být úspěšné, musíte být ale dobře připraveni.

„Naše zkušenost jako systémového integrátora z desítek projektů napojení VNA je, že pokud už od začátku vše řešíte jako celek, je implementace úspěšnější. Ani druhá cesta ale nemusí být špatná a často ji okolnosti vyžadují. Buďte však připraveni na to, že možná budete muset ‚ohnout‛ firemní postupy, že pro navrženou skladbu procesů nemusí být dříve vybraná technologie dostačující nebo dokonce nebude vůbec využita.“

Při automatizaci nejde o klasické WMS

Projekty na implementaci řízení VNA technologií představují vyšší úroveň systémového řízení než běžná implementace WMS. Warehouse Management System musí v případě automatických vozíků pojmout i procesy pro řízení technologií a tím se z něj stává WCS neboli Warehouse Control System. Hned na začátku je proto třeba pokládat si nepříjemné otázky, bez kterých se ale projekt může stát velmi záhy neúspěšným. A to ani jedna strana nechce. Ptejte se proto interně i svých dodavatelů: 

  • Zvládne technologie daný proces sama, nebo je potřeba vstup uživatele?
  • Do jaké míry je zásah uživatele nutný?
  • Jaké hardwarové podmínky je třeba specifikovat?
  • Přinese nejvyšší úroveň automatizace největší efektivitu, nebo stačí jen částečná úprava procesů?
  • Budeme schopni v našem skladu využít technologii na maximum?

Při implementaci VNA se zajímejte také o technický stav budovy.
Při implementaci VNA se zajímejte také o technický stav budovy. Foto: P3.

Připravte halu, projekt i tým

I když prvotní nadšení občas velí vybrat nové vozíky rychle, zkuste se před jejich zavedením na chvíli zastavit a projít si, zda jste na ně doopravdy připraveni. Vybrali jsme pro vás nejzásadnější oblasti, na které se zaměřit, aby VNA byly efektivním pomocníkem, nikoli nutným zlem. Zaměřte se na tři faktory: halu, projekt a tým.

Technická příprava objektu

Pokud zvažujete nasadit do skladu VNA vozíky v jakékoli úrovni automatizace, ověřte nejdříve, jak si vaše hala stojí. Doslova i v přeneseném slova smyslu.

Podlaha

Pohyb VNA vozíků je citlivý na stav podlahy.

Pokud není rovná, „VNAčka“ mohou při jízdě v určitých částech uličky vypadávat z řídicí dráhy (např. indukce) a v průběhu procesu se zastavit. Pozice VNA potom nemusí odpovídat předdefinovaným souřadnicím (definované mapě skladu), a tím může dojít k nepřesnostem při zaskladnění a vyskladnění. VNA jednoduše nebude přistaveno přesně k té paletě, kterou má nabrat, nebo k pozici, kde má paletu automaticky vyskladnit.

„Ve většině hal, kde jsme zaváděli automatizaci, jsme museli řešit dodatečnou úpravu podlah (broušení, vyrovnání apod.). To může představovat nemalé dodatečné náklady projektu.“

Wifi

Důkladné pokrytí skladu wifi sítí se zdá být jednoduchou úlohou, kterou však lidé často podceňují. Ve skutečnosti může zásadně ovlivnit výsledek celého projektu.

V logistice je tlak na rychlost vychystávání, jde tedy o požadavek na rychlou komunikaci mezi uživatelem (dotykový terminál) a samotným vozíkem. Síť musí pokrývat všechny kouty skladu, kde plánujete se s VNA pohybovat. V opačném případě bude docházet k výpadkům, což bude zpomalovat celý vychystávací proces.

„Obsluha nové vozíky přijme lépe, pokud se jim budou dobře ovládat. Při výpadcích sítě bude vypadávat i komunikace s VNA, a to může vést k negativnímu vnímání nových technologií.“

Příprava projektu automatizace – sklad

Ať už jde o zasazení poloautomatických VNA do stávajících procesů nebo o výstavbu nového automatického skladu, před rozhodováním o detailech a vychytávkách jednotlivých modelů VNA promyslete celý projekt, hlavně rozsah integrace a její vliv na okolí, způsob skladování a druh manipulačních jednotek.

Rozsah integrace

Projekty, kde jde o pouhou integraci VNA vozíků na WMS, jsou ojedinělé. Většinou se řeší komplexnější integrace, kdy jsou mimo VNA vozíky použity i navazující technologie, jako jsou dopravníky, semafory, váhy a podobně. V takovém případě ale musí integrátor zohlednit mnohem více vstupních parametrů, protože je daleko větší tlak na řízení všech technologií tak, aby na sebe jednotlivé úkony navazovaly, v procesu nedocházelo k časovým prodlevám a tím i k finančním ztrátám. V podobném případě nemůžete řešit každou technologii ve skladu samostatně, ale musíte vzít v úvahu celý sklad jako jeden celek.


AIMagazine_Bannery_clanek_CZ


Způsob skladování

Vaše regály mají také vliv na řízení technologií. Vezměte si například jejich hloubku – máte jednoúrovňové (single deep) nebo dvouúrovňové (double deep) regály?

Pokud dvouúrovňové, je nutné přemýšlet o celkové skladbě procesů, které budou probíhat. Při využití double deep pozic je výhodou velká úspora prostoru, ale musíte ošetřit dodatečné převozy v situaci, kdy potřebujete vyskladnit paletu ze zadní pozice. Bude nutné uvolnit přední pozici a převézt paletu z ní na pozici jinou. To má vliv na návrh řídicího WCS systému a skladbu procesů, kdy software musí vyhledat jiné místo vhodné pro přední paletu při zachování logiky skladování. Následně pošle příkaz do VNA na přemístění přední palety a teprve potom příkaz na vyvezení zadní palety. Při nastavení systému musíte navíc zohlednit procento zaplnění skladu tak, aby byl vždy dostatečný počet volných pozic na takové převozy. Proto důrazně doporučujeme nastavit vysokou úroveň automatizace a minimalizovat rozhodování uživatelů. Nejen že tím ušetříte jejich práci, ale také urychlíte vychystávání a zamezíte chybám.

Manipulační jednotky a způsob vychystávání

V každém projektu na zavedení VNA vozíků je rozhodující typ manipulačních jednotek. Budou vychystávány kusy, boxy, či vždy celé palety? Druh manipulační jednotky ovlivňuje nejen výběr technologie (typ VNA), ale i skladbu procesů nastavených pro jejich řízení.

Pokud jsou převáženy vždy celé palety, lze proces plně automatizovat. V případě vyskladňování boxů nebo jednotlivých kusů materiálu bude vždy třeba lidského zásahu. VNA bez interakce uživatele nedokáže rozpoznat, zda je proces vyskladnění už proveden, nebo nikoliv. Obsluha musí kusy z pozice fyzicky odebrat a uložit na paletu VNA a následně zadat nebo potvrdit vyskladňované množství na terminálu vozíku nebo pomocí skeneru. Tím dá WCS signál o dokončení procesu vyskladnění. Systém ukončí úlohu a odešle do VNA další příkaz. Tento proces bývá komplexnější z hlediska návrhu na nastavení řídicího systému.

„Zvažte váhu manipulačních jednotek, které bude VNA převážet. Hmotnost má vliv na rychlost pohybu vozíku především ve větších výškách. Krátce řečeno, čím je manipulační jednotka těžší a čím výše s ní VNA manipuluje, tím je pohyb pomalejší. S tím je potřeba počítat při návrhu procesů tak, aby byl zajištěn potřebný průtok skladu podle požadavků na vychystání.“

Příprava projektu automatizace – lidé

Váš interní tým je pro automatizaci klíčový, o tom jsme už psali. V případě VNA ale nejde pouze o tým, který projekt řídí, ale také o obsluhu VNA.

Obsluha/uživatelé

Při nastavování procesů a rozhodování, jakou úroveň automatizace zvolit, myslete i na tým lidí, který máte pro logistiku k dispozici. Důležitá je úroveň jejich fluktuace a technická zdatnost. Pokud máte minimální fluktuaci a máte ve skladu zodpovědné a spolehlivé koncové uživatele, můžete si dovolit určitý stupeň volnosti v nastavených procesech. To vám umožňuje lépe reagovat na změny a nestandardní situace.

Pokud ale řešíte časté střídání lidí, doporučujeme vyšší úroveň automatizace, díky které bude zaškolení nových pracovníků mnohem rychlejší. V podstatě jde o to, aby zásah uživatele do procesu nebyl žádný nebo minimální, jen na úrovni kontroly.

„Při realizaci projektu se můžete setkat se sabotáží ze strany pracovníků. Zažili jsme případ, kdy byl proces nastaven tak, aby uživatel měl možnost zasahovat do procesu řízeného zaskladnění a rozhodnout o cílové lokaci, případně ji změnit. Jeden z uživatelů cíleně přerušoval řízené zaskladnění na VNA a ručním ovládáním paletu uložil na jinou pozici, než na kterou systém navigoval. Kromě personálních opatření musel být proces změněn, aby do něho uživatel nemohl zasahovat.“

Celková koordinace projektu

Jedním z nejtěžších úkolů automatizačního projektu, který má vliv na jeho úspěšné dokončení, je celková koordinace aktivit. V projektech na dodávku a řízení technologií se prolínají aktivity více dodavatelů, a tak musíte činnosti všech implementačních týmů správně načasovat a synchronizovat. V opačném případě často dochází k časovému skluzu celého projektu.

Pokud už k prodloužení dojde, je možnou cestou ven fázování projektu – zkrátka projekt rozdělit na dílčí fáze a procesy a technologie rozjet po etapách. Pak ale počítejte s dodatečným úsilím a s náklady na změnové řízení.

Tolik k širšímu okolí, ve kterém se budou VNA pohybovat. V druhém díle se podíváme na detaily, které řešit a zvážit přímo u vozíků.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dostávejte souhrn novinek
ze světa logistiky, výroby a IT do mailu.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mohlo by Vás také zajímat

loading