Jak na úspěšnou automatizaci? Klíčem je interní tým a inovativní projektové nástroje

Vít Glasl Aimtec
15. 4. 2020 | 6 minut čtení

Benefity automatizace jsou jasné – šetření nákladů, minimalizace lidské chyby, urychlení procesů a zvýšení jejich efektivity. Kolik času ale vašemu týmu zabere se k tomuto svatému grálu dostat? Jak klíčové lidi připravit na to, co je čeká, a dát jim prostředky pro umožnění hladkého průběhu projektu? Úspěch není jen o dodavateli a technologiích, i když hrají důležitou roli. Často opomíjený, ale zásadní pilíř se skrývá jinde. V času vašich lidí.

Automatizace se dotýká pracovníků na pozicích středního managmentu, jako jsou IT manažeři a vedoucí logistiky, kvality a výroby i lidí v provozu, a právě tito lidé potřebují mít vyčleněnou kapacitu, aby se mohli projektu věnovat a vy jste tak využili potenciál nového fungování interní logistiky naplno. Přesně to ale také bývá strašákem, který mnoho firem od automatizačních projektů odradí. Firmy, které bojují s nedostatkem kapacit vidí automatizaci jako možné řešení – jejím cílem je přece lidi „šetřit“. Kde ale hledat řešení?

Abychom se k němu přiblížili, musíme nejdřív probrat možná rizika komplikující dodávku projektu.

Přinášíme vám pět nejčastějších:

 • Neexistuje přesné zadání dodavateli.
 • V cílovém konceptu není dořešena řada stavů, velmi často je popsána pouze „šťastná cesta“, chybí identifikace chybných stavů a jejich opravných procesů.
 • Není dost času na prototypování, testování, unit testy, tj. v rámci přípravy není systém správně odladěn.
 • Po uvedení do produktivního provozu není čas na ladění procesů a optimalizaci provozu systému.
 • Klíčoví uživatelé systému odcházejí a spolu s nimi i jejich know-how o projektu a zadání.

Právě těmto scénářům se chceme vyhnout. Jakmile si je uvědomíme, jsme schopni se na ně připravit a vybrat jak vhodného dodavatele, tak i způsob spolupráce a průběžné konzultace. I tak nám na talíři zůstává otázka: Co všechno do projektu zahrnout, aby ho náš tým byl schopný zvládnout?

Připravte tým na objem projektu a buďte o krok dál

Vezměme si typický příklad projektu plně automatického skladu s automatickými jeřáby, manipulačními roboty a dopravníky. Dodávka kompletního řešení, včetně softwarové integrace, může znamenat 300 člověkodní na straně dodavatele. Aby byl projekt úspěšný a vyhnuli jste se výše uvedeným nejčastějším „chybám“, stejný čas byste měli projektu věnovat i na vaší straně. Přestože celkové číslo může působit děsivě, v reálném přepočtu se dostáváme do velmi rozumných mezí.

Při dodávce 300 dní a 6členném interním týmu zabere projekt každému 4 dny měsíčně.

Právě celofiremní dopad a komplexnost projektu může vyvolat rozpaky, je to ale zároveň jeho největší přidaná hodnota, kterou oceníte okamžitě po úspěšné implementaci. Ano, má to háček. Nesmíte podcenit přípravu. Automatizace totiž není jen o překreslení procesů ve skladu. Pokud chcete k projektu přistupovat strategicky, neměli byste zanedbat ani specifikaci dalších oblastí, a to: 

 • změn procesů v logistice a výrobě,
 • změn a rozšíření podpory v oblasti informačních systémů,
 • změn fyzického uspořádání pracovišť, případně rozsáhlých stavebních prací.

Možná namítnete, že časová náročnost realizace takového projektu se téměř násobí. Nemusí to být pravda, pokud zvolíte správné nástroje a přístup. Skrze desítky až stovky automatizačních projektů jsme našli odpověď na to, jak komplexní projekty zvládnout. Řešení má tři pilíře. 

 • Digitální dodávka zvyšuje flexibilitu a umožňuje rychlý návrat investice.
 • Konfigurovatelné řešení zjednodušuje nastavení systému během projektu i po něm.
 • „Samoudržující“ informační systém šetří čas, náklady a zaškolení nových lidí.

Dnes se podíváme na digitální dodávku, další dva pilíře automatizačních projektů pro vás rozebereme v příštím článku.

Digitální dodávka – přínosy vidíte už před dokončením projektu

Digitální dodávka umožňuje implementovat projekt od jednoduchého řešení ke komplexnímu. Zároveň využívá flexibilitu digitalizace a aplikuje ji i na průběh projektu. Co si pod tím představit?

„Cílem je dodat co nejrychleji co nejjednodušší smysluplné řešení, které může zákazník začít využívat tak, aby začalo okamžitě poskytovat přínosy a investice se začala vracet. Zároveň umožňuje v průběhu produktivního provozu přizpůsobovat řešení konkrétním potřebám, které vycházejí z denních potřeb logistiky a výroby,“ popisuje tento přístup Rostislav Schwob, Supply Chain Solutions Director v Aimtecu.

Zároveň digitální dodávka řeší hned několik zmíněných problémů. Logistika je dynamický obor a je poměrně komplikované před zahájením projektu vidět všechny možné cesty a řešení. Vítaným obohacením je možnost postupně do systému přidávat funkcionality, které nebyly při definici projektu v zadání, nebo měly v rámci projektu nižší prioritu.

Digitální dodávka znamená nejen dodání projektu, jehož výsledkem je digitalizace a automatizace procesů ve společnosti, ale i digitalizaci a automatizaci samotného procesu dodávky. Největší přínos je patrný zejména u relativně standardizovaných činností, jako jsou testování, školení, dokumentace a další aktivity.

Průběh projektu a kde je prostor pro digitalizaci

1.      Cílový koncept

V rámci cílového konceptu by měl dodavatel poskytnout dokumentaci, jakéhosi digitálního průvodce, který zákazníka provede systémovým řešením/aplikací, aby lépe porozuměl možnostem a představil si hmatatelné přínosy. Cílový koncept je vlastně nositelem integrovaného know-how a „best practice“ v dané oblasti.

2.      Prototypování, unit test a integrační test

Praxe ukazuje, že nejvíce nedorozumění vzniká na začátku projektů při slovních a písemných definicích. Proto je potřeba co nejdříve předložit prototyp řešení, který je možné si vyzkoušet. Na základě této praktické zkušenosti je pak vybrána nejvhodnější varianta pro konkrétní potřeby zákazníka.

Dalším nutným nástrojem při návrhu komplexních řešení je digitální simulátor, který pomůže s identifikováním nevhodně definovaných procesů a slepých cest. Cílem je maximálně zkrátit ověřování navrženého konceptu. Simulátor může zkrátit projekt až o 30 %, fázi prototypu projektu dokonce o 50 %. Pomůže uspořit čas na straně zákazníka i dodavatele, a to zejména ve fázi, kdy ještě nejsou dodány technologie a provedeny unit testy pro ověření technické způsobilosti.

Digitální simulátor Aimtec
Digitální simulátor automatického skladu. Zdroj: Aimtec

Dalším nástrojem je grafický konfigurátor – nástroj, který pomáhá designovat podobu procesů a integrovat různá technologická zařízení v přehledném prostředí bez nutnosti programování. Umožnuje definovat velké množství variant při zachování přehlednosti a srozumitelnosti. Zároveň podporuje automatickou dokumentaci, kdy jsou nastavené procesy v grafickém konfigurátoru automaticky zdokumentovány bez nutnosti manuálního vstupu. Dokumentace je kdykoliv a kdekoliv dostupná z aplikace on-line.

3.      Digitalizace školení

I když jsou aplikace uživatelsky přívětivé a jednoduché na používání, je třeba proškolit k jejich užívání a logice interní tým. V případě, kdy dodavatel a zákazník sedí na druhém konci republiky, nebo světa, je fyzické školení v továrně často ekonomicky a časově nevýhodné. Aimtec má proto řadu školení dostupných on-line v digitální podobě. Tím umožňuje opakovaně oživovat znalosti týmu zákazníka a zároveň jednoduše zaškolit nové pracovníky. Videoškolení slouží také jako nástroj, kterým se zákazník seznámí s aplikací před samotným započetím definice projektu, aby si vyzkoušel možnosti a vhodné cesty k využití aplikace.

Digitalizace projektu zavedení například plně automatizovaného skladu může, jak ukazujeme výše, přinést úsporu času, a tím i financí, ale také minimalizuje nedorozumění na obou stranách. Jak je to ale po spuštění provozu? Kde je prostor pro automatizaci automatizace? Na to se podíváme příště.


AIMagazine_Bannery_clanek_CZ


Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dostávejte souhrn novinek
ze světa logistiky, výroby a IT do mailu.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mohlo by Vás také zajímat

loading