Potmě a efektivně: Pět fází cesty k dark warehouse

Daniel Choc Aimtec
11. 6. 2024 | 4 minuty čtení

Plně automatizovaný sklad, dark warehouse, už není jen předmětem vědecko-fantastické literatury. Stále více se dostává do popředí i v reálném světě. Funguje ve tmě bez lidského zásahu, protože roboti a stroje nepotřebují ke své práci světlo a procesy probíhají na základě systémových příkazů. Jaké ideální kroky a cesty vedou k temnému skladu a může při zavádění pomoci digitální dvojče?

Fáze cesty k vlastnímu temnému skladu

Je celkem běžné, že se automatizované procesy zavádějí postupně a sklad tak funguje na principech částečné automatizace. Podnik tím může dosáhnout velmi dobrých výsledků. Pokud si ale firma přeje plně automatizovaný sklad, je vždy nejjednodušší postavit ho „na zelené louce“. Pojďme se podívat na plánování a implementaci dark warehouse v pěti významných krocích, kterými firma dojde do svého cíle.

Fáze 0: Pro správný návrh automatizace (výběr technologie, odpovídající technické vybavení, provozní logiku dané technologie) je důležité, aby podnik poskytl technologickému partnerovi přesná data o své interní logistice a procesech. Čím více dat technologický partner dostane, tím přesněji může navrhnout konkrétní řešení a tím realističtější budou veškeré simulace. Tuto fázi není v žádném případě radno podcenit. Ideální je předat data za poslední dva až tři roky. Získat je lze z dostupných digitálních nástrojů, například ze stávajícího systému řízení skladu (WMS).

Fáze 1: Druhým krokem je výběr klíčových technologií a transportních systémů (např. ASRS nebo VNA a vertikální výtahové systémy). V této fázi se také navrhují všechny procesy a pracovní postupy.

Fáze 2: Ve třetím kroku je třeba vytvořit návrh technologií, jako jsou pásové dopravníky a depaletizátory. Musí být dimenzovány tak, aby se do skladu vešly, a umístit je s ohledem na maximální efektivitu využití dostupného prostoru.

Fáze 3: Čtvrtý krok je čas pro evidenci, systémovou integrace a programování nových technologií a stávajících systémů včetně stavby digitálního dvojčete. Na řadu přijde také testování všech funkcí a postupů, řešení API a systémových rozhraní.

Fáze 4: V poslední fázi už je spuštěn nový plně automatizovaný sklad. Je třeba provést optimalizaci v reálném provozu při různých úrovních vytížení.

Migrace na SAP S/4HANA

Digitální dvojče hraje zásadní roli

Digitální dvojče je během plánování temného skladu zásadním nástrojem. Umožní zkrátit implementační a spouštěcí fázi a minimalizovat počet následných požadavků na změnu. Je možné ho využít nejen pro testovací jednotky konkrétních funkčních modulů, ale i pro komplexní procesy a různé stupně obsazenosti skladu. Cennou službu prokazuje také při testování reakcí na mimořádné situace. Uživatel může snadno nasimulovat scénář jakékoli mimořádné situace a ověřit si, jestli naplánované postupy poběží tak, jak mají.

Virtuální obraz budoucího skladu tedy nabízí podrobný pohled na všechny procesy. Společnost si díky němu snadno vyzkouší úpravy jednotlivých příkazů a hned při tom vidí aktuální polohu všech přístrojů a zboží.

Umění integrace

Plánování temného skladu vyžaduje jiný přístup, než tomu bývá u klasického skladu. Bez lidských pracovníků je totiž složitější přijít na různé nedostatky. Jediná chyba přitom může ochromit celou halu. Je zapotřebí know-how, které často chybí i firmám provozujícím velké množství skladů. Zkušení experti ale mohou kritické situace identifikovat předem a navrhnout jejich řešení.

To platí i pro výběr techniky. Například systémy pro plně automatizované sklady nabízí mnoho různých dodavatelů. Které z nich ale spolu dokážou harmonicky fungovat a vytvořit komplexní řešení? O tom mají přehled experti na automatizaci, kteří mají za sebou integraci různých systémů v rámci mnoha projektů a kteří znají výhody a nevýhody jednotlivých dodavatelů.

Provoz dark warehouse samozřejmě vyžaduje systém řízení a správy skladu, který jako centrální platforma koordinuje všechna instalovaná řešení, řídí, vysílá pokyny a přes příslušná rozhraní spravuje veškeré datové toky mezi propojenými systémy. Taková platforma by měla být z výroby uzpůsobena k tomu, aby dokázala komunikovat se systémy zbožového hospodářství (např. SAP) a aby se dala flexibilně konfigurovat. Musí se totiž umět vypořádat s jakýmikoliv výjimečnými situacemi bez manuálních zásahů.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dostávejte souhrn novinek
ze světa logistiky, výroby a IT do mailu.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mohlo by Vás také zajímat

loading