Efektivní plánování s APS systémem Asprova v Autoneum Czech Republic

Zdeňka Linková Aimtec
9. 6. 2020 | 5 minut čtení

Vizí a cílem společnosti Autoneum je digitalizace všech jejích logistických procesů. V roce 2019 došlo i na proces výrobního plánování, kdy mělo nové řešení přinést především větší efektivitu výroby a sestavování plánu. Jak se to podařilo, prozradil na konferenci TAL 2020 Jan Stejskal, Logistics Manager Autoneum CZ v Chocni, odkud nyní čerpají inspiraci i ostatní závody skupiny. Je ale změna výrobního plánování „jen“ v nástroji, nebo je to mnohem komplexnější proces?

Stav před: velká část know-how vázána na znalosti plánovače

„Nikdy v životě jsem neviděl takhle propracovaný Excel pro plánování,“ pochválil možná trochu překvapivě Jan Stejskal stav před nasazením APS systému. Hned ale dodal, že tabulky byly zároveň velmi nepřehledné. Plánovači totiž museli mít spoustu údajů „v hlavě“, nikde nebyly uvedeny parametry forem, nástrojů a podobně. To samozřejmě na plánovače kladlo velké nároky a o zastupitelnosti nemohla být řeč. Omezením bylo i to, že zakázky musely končit zároveň se směnou, a plánovač tak musel ručně propočítávat, kdy a jak velkou dávku je možné vyrobit.

Posun k pokročilému plánování měl přinést nejen změnu nástroje, ale také efektivity plánování všech výrobních zdrojů, včetně potřeby operátorů a jejich fronty práce. Do výroby krytů podvozků, izolačních materiálů a protihlukových krytů v osobních i nákladních automobilech totiž vstupuje velké množství zdrojů a pro plánování a výrobu bylo třeba zdlouhavé ruční práce.

Podívejte se na celé video z konference TAL 2020 včetně popisu technologií výroby:

Heslo: digitalizace a standardizace tvorby plánu

Bylo více než jasné, že celý proces tvorby plánu je třeba nejen digitalizovat, ale také standardizovat, aby bylo možné práci plánovačů urychlit, zefektivnit a v případě potřeby zajistit jejich zastupitelnost. Autoneum mělo na nový APS (Advanced Planning and Scheduling) systém celou řadu požadavků. Všechny je zvládl splnit systém Asprova, který dodává společnost Aimtec.

Požadavky na APS systém v Autoneum CZ:

  • zvýšení produktivity,
  • zvýšení efektivity výrobních procesů,
  • synchronizace výrobních dávek,
  • řízení všech zdrojů a jejich maximálně efektivní využití,
  • sdružení výrobních zakázek podle receptur,
  • redukce nákladů na energie,
  • efektivita práce plánovačů,
  • standardizace výrobního plánování,
  • rychlejší vytvoření výrobního plánu.

Díky implementaci APS Asprova a změně v přístupu k plánování se podařilo v Chocni zefektivnit nejen výrobu, ale také proces tvorby plánu.

Stav po: efektivnější sestavení plánu a jeho automatická kontrola

„Změna není o tom, že při plánování přestaneme používat Excel a začneme používat systém. Je to o změně přístupu. Musíme mít správná data, a to každý den, v každou chvíli, jinak systém nebude plánovat správně.“ To je podle Stejskala hlavní změna, kterou musí projít nejen oddělení plánování výroby, ale také výroba, technologové a samozřejmě IT oddělení. Pokud se ale podaří správná data APS systému předat, může mít pro firmu velké přínosy.

V Autoneum CZ byli na začátku roku 2020 ve fázi, kdy pro APS používali dva zdroje dat. Prvním z nich bylo ERP jako zdroj výrobních procesů a zakázek a druhým soubor s informacemi o nástrojích, především nahřívácích a vozících u nich. Tyto sdílené zdroje je třeba plánovat o to pečlivěji a mít správná data v každý moment výroby.

Díky implementaci APS Asprova a změně v přístupu k plánování se podařilo v Chocni zefektivnit nejen výrobu, ale také proces tvorby plánu. Práci tří plánovačů nyní zvládnou dva, výrobní plán je sestaven rychleji a zároveň přesněji, protože systém má v sobě zabudované kontroly, které plánovače upozorní na nesrovnalost, například když zapomene zaplánovat některou výrobní operaci nebo zákaznický požadavek. Do APS můžete navíc zadat data o směnách, pracovních týdnech, odstávkách nebo prázdninách a systém pak na jejich základě naplánuje výrobní dávky tak, aby byl veškerý materiál hotový včas. Jedním z výstupů je fronta práce pro obsluhu sdílených nástrojů a strojů, kdy díky zmíněnému nastavení každý ví, kdy má ke kterému stroji přijet a jakou formu je třeba vyměnit. Celkově se tak zvýšila produktivita výrobních hal, u jedné z nich během jednoho roku dokonce o deset procent.

Autoneum - Plant Product Portfolio
Portfolio Autoneum CZ

Budoucnost: větší optimalizace a paralelní plánování

Nasazením nového systému však digitalizace výrobního plánování pro Autoneum nekončí. V plánu je další optimalizace a vylepšení funkčností systému. První z nich je využití systému pro kalkulaci nutných technologických prostojů (chladnutí výrobku nebo formy). Druhým je paralelní plánování. Zatímco nyní na sebe plánovači musejí čekat, než ten předchozí dokončí úpravy, po doplnění funkcionality budou moci oba kolegové sestavovat plán souběžně. Díky tomu se ještě více zefektivní plánovací proces a navíc se plánovači budou moci přesunout ke kontrole vstupních dat, kde je jejich přidaná hodnota ještě větší než v případě vyplňování dat. Právě tyto údaje mohou mít díky systému k dispozici automaticky. Cílem je co nejvíce minimalizovat ruční zásahy do tvorby plánu.

Jak vyplývá z prezentace Jana Stejskala, pokročilé plánování výroby neznamená jen změnu nástroje – pro výrobní firmy může mít obrovské přínosy.


Jan Stejskal pracuje ve společnosti Autoneum CZ v Chocni jako manažer logistiky, za projekt implementace APS systému byl zodpovědný již od jeho počátku. Společně s dedikovaným týmem vytvářel GAP analýzu a následně nesl odpovědnost za rozhodnutí, jaký APS bude nasazen, včetně řádné a úspěšné implementace. Nyní představuje zvolené řešení i v rámci evropské skupiny závodů společnosti Autoneum.

autoneum.com

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading