Digitalizujte! Za odměnu získáte flexibilitu a rychlost

Roman Žák Aimtec
30. 11. 2016 | 3 minuty čtení

Jeden z vůdčích lídrů na trhu průmyslové automatizace, americká společnost Rockwell Automation, uvádí, že díky principům tzv. Smart Manufacturing klesne cena osobního počítače na 300 dolarů, u automobilu na 3 000. Jednou z cest, jak této ambiciózní vize výrobci dosáhnou, je podle ní digitalizace.

Aimtec je expertem na digitalizaci v oblastech výroby a logistiky, převážně ve společnostech střední a menší velikosti. Než se zaměříme na zvýšení rychlosti a flexibility, projděme si nejdříve naši novou metodiku – návod pro optimální postup zavedení digitálních technologií. Při návrhu jsme chtěli umět vyhodnotit digitální úroveň výrobního podniku, oblasti nebo konkrétního procesu. Zároveň jsme měli za cíl navrhnout praktický a srozumitelný postup, jak se může běžná firma dopracovat ke splnění snové vize směřující k principům Průmyslu 4.0. Po studiu evropských, čínských a amerických zdrojů jsme definovali následující digitalizačních etapy:

Etapa 0 – ERP & papírový sběr dat

Jde o startovací etapu, kdy si firma dává digitalizaci do strategie a vyhrazuje na ni finanční i lidské zdroje.

Etapa 1 – Digitální obraz fabriky v reálném čase

Cílem je vědět, co se ve výrobě a logistice děje. Sebrat detailní informace o materiálu, polotovarech, výrobcích, operátorech, strojích a podmínkách, za kterých byl konkrétní kus vyroben. Data získávat přímo napojením na stroje, s využitím čtečky RFID nebo čárového kódu, inteligentními čidly, nebo prostřednictvím mobilních zařízení a dotykových terminálů. Data v databázi pak představují digitální obraz fabriky v reálném čase.

Etapa 2 – Horizontální integrace

Výrobní a obslužné procesy jsou plně pod kontrolou na základě předdefinovaných pravidel. Data sbíraná v reálném čase jsou použita k řízení procesu. Stroj se sám rozhoduje o správnosti vstupujícího materiálu nebo polotovaru pro další operaci, sleduje všechna potřebná vstupní data a parametry zpracovávané komponenty a rozhoduje, zda ji pustí dál. Kontroluje správnost provedeného procesu. Dochází k prevenci lidských chyb a horizontálnímu propojení všech činností od nákupu po prodej.

Etapa 3 – Analýza dat a vertikální integrace

Cílem je připravit nad digitálními daty takové výstupy, které manažerům výroby a logistiky pomohou identifikovat například úzká místa, zdroje neefektivity nebo nechtěné alternace procesů. Analýzy slouží k optimalizaci, zrychlení, zkvalitnění a zlevnění procesu. Zcela zásadní podporou je zde srozumitelná, chytrá a intuitivní grafická prezentace dat.

Etapa 4 – Samořiditelná výroba a logistika

Dochází k samonastavování a vybírání nejlepších možných postupů strojem, který představuje samoučící, samorozhodující a samooptimalizující jednotku. Stroje a systémy používají sebraná data (big data) a optimalizační mechanizmy. V této fázi je také nejnižší počet pracovníků na pozicích, které může zastat inteligentní stroj, proto dochází k výraznému snížení počtu chyb.

Digitalizace neznamená jen technologie. Jde zejména o schopnosti absorbovat, řídit a využívat této digitální změny pro získání konkurenční převahy. A v tomto světle se vraťme zpět ke zvýšení rychlosti a flexibility. Co pro nás flexibilita znamená a co díky ní získáme? Jak zvýšit rychlost inovace?

  1. Nevymýšlet již vymyšlené. Používat specializované produkty pro řízení výroby, logistiky, kvality, přednastavené procesy, dokumentaci, elektronické kurzy.
  1. Používat taková SW řešení, která již v okamžiku svého vzniku měla flexibilitu jako hlavní kritérium. Řešení, u kterých lze proces překonfigurovat řádově v desítkách minut a zavést ve dnech.
  1. Nasazované systémy musí být připravené na zapojení interních týmů zákazníka a odbourat míru závislosti na externím dodavateli. S tím souvisí schopnost extrémně rychle sdílet a předávat know-how na té správné úrovni.
  1. SW aplikace a dodavatelé určitě nemají patent na dokonalost. Inovaci má větší šanci připravit ještě rychleji interní tým ve formě smart programu či zařízení nebo senzoru na míru. Dodat ji může externí start-up ve formě cloudové služby. Musí pak být otevřena, mít připravené intuitivní API rozhraní pro připojení takových malých, pružných, inovativních řešení.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dostávejte souhrn novinek
ze světa logistiky, výroby a IT do mailu.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mohlo by Vás také zajímat

loading