Budoucnost automotive: Řešením jsou automatizace a nová partnerství

Tomáš Svoboda Aimtec
9. 10. 2019 | 6 minut čtení

Regulace, technologický vývoj i změna pohledu na vlastnictví automobilu – to vše ovlivňuje automobilový průmysl, jak ho známe. V našem posledním dílu seriálu o budoucnosti automotive jsme se zaměřili na to, co mohou automobilky a jejich dodavatelé začít dělat jinak, aby udrželi krok a své místo na předních místech žebříčků úspěšných firem.

Automobilky se nenacházejí v lehké situaci. Jejich výhodou je, že generují pozitivní cash-flow z prodeje automobilů se spalovacím motorem. Z těchto prostředků pak financují nové investice do elektromobility, aby se vyhnuly případným pokutám za nedodržení emisí CO2 ve své flotile, nebo investice do automatizace výroby. Jejich další výhodou je vybudovaná servisní a distribuční síť a relativně věrná klientská základna. Banka UBS odhaduje náklady automobilek vynaložené na splnění regulace Evropské unie na 7,4 miliardy eur. Je tak možné, že někteří evropští výrobci nedokážou tento tlak ustát. Dá se proto očekávat další spojování zavedených značek, alespoň při vývoji nových modelů elektroaut, a vznik nových aliancí.

Aby byli úspěšní i v budoucnu, musejí klasičtí dodavatelé přehodnocovat své obchodní modely.

V úvahu je také třeba brát nové hráče z Číny (například BYD, NIO) nebo z USA (Tesla, Google – Waymo), kteří intenzivně útočí na zaběhnuté pořádky. Jejich výhodou oproti zavedeným firmám je, že od počátku budují dodavatelské vztahy a nastavují výrobní procesy. Nemusejí si projít náročnou transformací logistiky a výroby. Většina výrobců navíc vsadila prakticky vše na kartu rozvoje bateriové elektromobility. Ta se ale nakonec vůbec nemusí potkat s poptávkou a výrobními kapacitami. Oba druhy výrobců musejí bojovat s několika společnými faktory – s nedostatkem pracovní síly, požadavky zákazníků na rychlost dodání, konfigurovatelností a obecně s posunem od klasického vnímání auta jako dopravního prostředku ke stále větším nárokům na pohodlí a zábavu. Jedinou cestou, jak udržet krok, je tak automatizace výroby.

Výzvy automotive dodavatelů

Automatizace jako konkurenční výhoda

Automatizaci nejlépe vysvětluje koncept digitální továrny (Digital Factory nebo také Smart Factory). Na začátku jde o optimalizaci a digitalizaci logistických a výrobních procesů, nahrazení opakující se a namáhavé lidské práce s nízkou přidanou hodnotou technologiemi typu AGV (Automated Guided Vehicle, autonomní vozík), koboty – kolaborativními roboty – a dalšími technologiemi, které usnadňují a minimalizují lidskou práci. Jde například o snížení nutnosti skenování čárových kódů nebo odstranění papírových dokumentů mezi jednotlivými divizemi, zákazníky a dodavateli. Stěžejním bodem je propojení všech systémů, technologií a lidí v jeden fungující celek, aby na sebe navazovaly všechny kroky výroby bez zbytečných prostojů a chyb. Hranice mezi výrobou a logistikou se tak stírají.

Digitalizace také usnadňuje rozhodování. Díky neustálému přístupu k datům z logistiky a výroby v reálném čase mají vedoucí pracovníci k dispozici nepostradatelné nástroje pro lepší a efektivnější řízení. Svou roli hraje vizualizace dat nebo například systémy pokročilého plánování výroby. V neposlední řadě pak koncept Digital Factory (nebo Průmysl 4.0, chcete-li) umožňuje rychlejší a snadnější reakci na měnící se prostředí – ať už jde o „obyčejnou“ změnu modelu auta, nebo tak velkou změnu, jakou je právě posun k alternativním pohonům. Poslední fází Digital Factory je jednolitý komplexní ekosystém, který dokáže nejen na změny reagovat, ale dokonce je predikovat.

Automatické sklady se stávají realitou

Již dnes firmy hledají cesty, jak zefektivnit své procesy, zvýšit produktivitu a nahradit často chybějící pracovní sílu. Po automatizaci výroby přicházejí na řadu sklady. V automotive vidíme zavádění automatických skladů nejčastěji, i když k automatizaci se stále více uchylují i firmy z ostatních průmyslových odvětví. 

Plně automatizované sklady přináší úsporu místa, času i personálu pro skladové operace.

K automatizaci lze přistoupit několika způsoby a většina firem volí postupnou cestu, například využitím chytré manipulační techniky. Přesto se stále více objevují plně automatizované sklady, které fungují zcela bez zásahu člověka. Kromě samotné časové a personální úspory přináší také úsporu místa, protože na stejnou rozlohu lze umístit větší množství palet. U takto komplexních projektů je však třeba myslet hned na několik faktorů, například kapacita rozvodové sítě nebo rovinatost podlahy. Svou váhu hraje i to, zda se automatizovaný sklad umisťuje do stávající nebo nové haly. Vždy je ale nutné nejdříve standardizovat a popsat všechny procesy a návaznosti na další technologie, a to včetně výjimečných situací, které dříve řešil člověk. Úkolem poskytovatelů řídicích systémů k těmto skladům pak je propojit vše v jeden funkční celek.


Banner_WP_CZ


Dodavatelé v automobilovém průmyslu musí na novou situaci reagovat

 „Automobilový průmysl prochází pravděpodobně největšími změnami od svého vzniku,“ říká pro CFO World Markéta Stržínková, ředitelka české pobočky pojišťovny Atradius. „V celém odvětví je složitější plánování, výrobní cyklus se zkracuje a předvídat další vývoj je stále těžší. To má dopad zejména na dodavatele, neboť mezi objednávkou a samotnou dodávkou je často rozmezí několika let, a nároky na financování jsou tak vysoké.“

 Aby byli úspěšní i v budoucnu, musejí klasičtí dodavatelé přehodnocovat své obchodní modely. Které kroky by měli učinit?

  • Nová formulace strategie a přenastavení produktového portfolia pro zachování stabilního růstu svého podnikání.
  •  Stlačení provozních nákladů a zajištění finančních zdrojů na přicházející transformaci odvětví.
  •  Vybudování nových kompetencí, změna interních procesů a celkového uvažování v souvislosti s technologickými změnami.
  •  Nutnost formování nových partnerství s technologickými firmami pro zajištění neustálé schopnosti inovovat.

Podle chování největších hráčů na trhu jsou tyto kroky správné. Klasičtí dodavatelé a automobilky už začínají s technologickými firmami spolupracovat na společném vývoji nových technologií pro budoucí mobilitu. Jsou mezi nimi Delphi, který spolupracuje s Intel a BMW nebo Volkswagenem, který oznámil partnerství s Microsoftem. Firmy, jako jsou Delphi (Aptiv), Autoliv, Adient nebo Continental, už rozdělily nebo v blízké době plánují rozdělit své podnikání na obchodní jednotky se „starými“ technologiemi a na ty, u kterých se dá očekávat vysoká míra rozvoje a inovací.

Budoucnost automotive: Opravdu víme vše?

V minisérii „Budoucnost automotive“ jsme se vám snažili přiblížit makroekonomické i mikroekonomické důvody nového trendu elektromobility. Je jasné, že automobilový průmysl čekají revoluční změny. Značná část přidané hodnoty vytvářené v automotive se přesune od výroby spojené se spalovacími motory k firmám zabývajícím se výrobou a vývojem baterií, k IT a technologickým firmám spojeným s konektivitou, autonomií a sdílením vozidel. Klasičtí dodavatelé v automobilovém průmyslu budou nuceni k větší efektivitě a automatizaci výrobních procesů. Odhaduje se, že v roce 2050 bude 70 procent obyvatel planety bydlet ve městech. Velký potenciál tak leží ve zcela novém trhu nazývaném souhrnně „mobilita jako služba“. Z toho plyne několik dosud nezodpovězených otázek:

  • Kdo bude auta vyrábět – současní výrobci, nebo někdo zcela nový?
  • Kde se budou auta vyrábět?
  • Kdo bude auta vlastnit?
  • Kolik aut bude vůbec potřeba?
  • Jak často se budou auta obměňovat?

Odpovědi na tyto otázky se začínají tvořit právě dnes a my všichni máme jedinečnou možnost být součástí změn. Sledujte spolu s  námi, kam se automobilový průmysl posouvá.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading