Automatizace a HW technologie v logistice. Viditelná část digitální transformace

Roman Žák Aimtec
28. 12. 2017 | 3 minuty čtení

V minulém čísle našeho časopisu jsme psali o digitální transformaci, procesech, lidech a změně podnikatelských modelů. Nyní se můžeme zaměřit na zdánlivě lehčí téma – automatizaci a nové hardwarové technologie v logistice, které mají jednu příjemnou vlastnost. Můžete si na ně sáhnout, alespoň na část. 

U středně velkých výrobních firem se situace v této disciplíně výrazně posouvá kupředu. Působí zde zejména dva urychlující faktory. Tím prvním je stupňující se tlak na digitalizaci ve společnosti. A díky své hmotné povaze je právě automatizace a nový hardware první na ráně. Tím druhým je nízká míra nezaměstnanosti a bolestivý nedostatek pracovníků téměř ve všech profesích. Před pěti lety bylo jednou z nejfrekventovanějších obav vyslovených našimi zákazníky: „A co budou dělat lidé, kteří díky digitalizaci přijdou o práci?“ Dnes firmy reálně hledají cesty, jak chybějící pracovníky v logistice jednoduše nahradit. Podívejme se na příklady technologií, které nasazují výrobci a 3PL v automotive.

Automatické sklady se stávají realitou

Prvním typem projektů, které jsme realizovali, jsou plně automatické sklady schované za kódem AS/RS, Automated Storage and Retrieval Systems. V automotive jsme takový projekt uskutečnili například ve Velké Británii u dodavatele komplexních interiérových modulů montovaných v sekvenci. Plně automatizovaný sklad tu obsluhuje zhruba 50 % objemu skladovaných komponent. Pro představu – je zde řádově kolem pěti tisíc čísel živých komponent. Podmnožinou automatických skladů jsou takzvané páternoster systémy Vertical Lift Modules (VLM). U těchto „zapouzdřených“ technologií, jejichž reprezentantem je například Kardex Remstar, je již využití mnohem častější. Máme za sebou projekty s integrací několika desítek kusů těchto zařízení ve zcela odlišných typech výroby. U obou zmíněných technologií nejde z pohledu integrace pouze o technické rozhraní, ale zejména o integraci procesní. Jde o harmonizaci se všemi okolními procesy, například JITovými toky komponent do výroby nebo o sladění s manuálními výdeji z druhého, standardního chaotického skladu.

Integrace chytré manipulační techniky

Na samostatný článek vydají technologie řízení dopravníků, odboček, sorterů, aplikátorů etiket, elektronických vah a balicích strojů. Používají se i v automotive a vzhledem k rozsahu si o nich povíme samostatně v některém z příštích čísel. Dalšími projekty, o které výrazně roste zájem, je integrace chytré manipulační techniky. Jde o VNA zakladače, AGV vozíky nebo chytré vysokozdvižné vozíky, u kterých je možnost jejich napojení u různých výrobců na trhu v podstatě srovnatelná. Jakmile jsme provedli integraci první platformy, další značka již byla v podstatě „copy-paste“, jen s lehkými úpravami. Opět zde hrají mnohem důležitější roli správně nastavené procesy. Zjednodušeně podáno, řídicí systémy posílají manipulační technice instrukce, na které souřadnice ve skladu má technika daný materiál dopravit. Přínosem je pak zejména výrazné zkrácení vychystávacích časů, a tím i zvýšení průchodnosti celého skladu. O zajímavé technologii Location Based Services (LBS), která představuje paralelu GPS ve skladu, se můžete dozvědět více v tomto článku.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dostávejte souhrn novinek
ze světa logistiky, výroby a IT do mailu.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mohlo by Vás také zajímat

loading