Žijeme v době akcelerující změny, tvrdí Milan Zelený

Petra Troblová Aimtec
15. 11. 2017 | 3 minuty čtení

Nemohli jste se zúčastnit zářijové konference Trendy automobilové logistiky (TAL)? Nebo jste na akci byli a chcete si připomenout zásadní myšlenky, které zde zazněly? Přečtěte si nejdůležitější postřehy od nejcitovanějšího českého kosmopolitního ekonoma, profesora Milana Zeleného, které jsme připravili podle jeho prezentace. Oblíbil si citát Johna F. Kennedyho, že změna je pravidlem života. Ti, kdo se dívají pouze na minulost nebo přítomnost, zcela určitě zmeškají budoucnost.

Žijeme v době akcelerující změny, která je stále rychlejší. Digitalizace je nahrazována kvantovými výpočty, které budou několikanásobně rychlejší. Milan Zelený nabízí k zamyšlení zajímavý fenomén, podle kterého digitální informace cestují rychlostí světla, naproti tomu logistika fyzických objektů je stále dražší, nespolehlivá a neefektivní. Současný svět prochází výraznou transformací. Snížil se počet lidí zaměstnaných v zemědělství, ustupuje průmysl a objevuje se propad u služeb na úkor nezaměstnanosti, vládních zásahů a sociálních aspektů. Vzniká prostor pro nové možnosti zaměstnanosti a otázkou je, jaké přinese příležitosti. Je proto důležité podporovat neustálé vzdělávání a podnikatelské tendence jedinců.

Integrované produktivní prostředí

Pro podporu prostředí, ve kterém žijeme, je nutné zavádět nové technologie a přístupy. Je potřeba vytvořit integrované produktivní (výrobní) prostředí. Veškeré technologie, nástroje, stroje a každá jednotlivá výrobní komponenta jsou nezbytnou součástí komplexního produktivního prostředí, které tvoří jeden celek. Vysoce integrované prostředí prosazoval Baťa, který tvořil tzv. průmyslová města, už ve 30. letech je stavěl na celém světě co nejblíže zákazníkovi. Své produkty vyráběl s dostupnými zdroji z místního prostředí.

Technologické změny se stávají tak rychlými, že žádná společnost není schopna držet krok s nejnovějšími a nejvyspělejšími technologiemi vlastními silami. Je proto potřeba sdílet své znalosti a dovednosti. Sdílení je chápáno nejen na úrovni zaměstnanců, studentů, podnikatelů, kteří se od sebe mohou učit, ale také na úrovni jednotlivých firem, které by měly spolupracovat, nikoli soutěžit. Jde o tzv. sdílené technologické laboratoře. Velmi žádoucí je také podpora inovačních start-upů. Podniky se musí neustále dívat do budoucnosti, stanou se z nich sebeobnovující podniky. Společnost musí být rozdělena na více autonomních částí. Na sekci zabývající se produkty, které se prodávaly včera a dnes, a na část, kde se rozvíjejí a vyvíjejí produkty určené k prodeji zítra. Jen tak se firmy udrží na trhu v akcelerujících změnách.

Pro správné fungování dnešního prostředí vyvstává otázka, jak řešit konfliktní situace, kterých je stále více a roste i jejich intenzita. Zatím je řešíme kompromisem, kdy se vždy jedna strana musí něčeho vzdát. Do budoucna by se mělo více prosazovat řešení konfliktů metodou a s výsledkem WIN–WIN.

Základem je vzdělávání od raného věku

Pěstovat podnikatelské sklony u již dospělých jedinců je příliš pozdě. Je potřeba začít mnohem dříve, už u žáků na základních školách vytvářet povědomí o podnikatelských hodnotách a vést je k budoucímu zakládání podniků. Objevuje se termín podnikatelské kempy pro mladé. Další myšlenkou, o které hovořil Milan Zelený, je podnikatelská univerzita. Člověk se naučí podnikat pouze a jen přístupem „learning by doing“. Proto by měly univerzity mnohem více propojovat školy s podnikatelským prostředím.

Pokud vás téma zaujalo, můžete si přečíst rozhovor s Milanem Zeleným v časopise Reflex.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading