Sonar Logistics Concept: Revoluce v řízení dodavatelského řetězce

Rostislav Schwob Aimtec
15. 6. 2017 | 4 minuty čtení

Digitalizace, digitalizace, digitalizace. Slyšíme to ze všech stran. Téměř každá firma má experta na Průmysl 4.0 a digitalizaci a vymýšlí a realizuje projekty. Kde je dnes však stále ticho, je oblast mezi firmami, mezi dodavatelem a zákazníkem.

Zákazník objedná díly, pošle elektronickou objednávku dodavateli a do poslední chvíle s napětím očekává, že díly dostane. A potřebuje je dostat od všech dodavatelů. A jak to dopadne? Telefonáty, upřesňování, schůzky, přeplánování, přenastavení výroby, náhradní doprava, objednání jinde s přirážkou apod. Řešením může být Sonar Logistics Concept (SLC). Představte si, že byste při plánování výroby nebrali v potaz výši zásob dílů a materiálů ve vašich skladech. Logistiku by řídila jiná firma a vy byste se vůbec nezabývali tím, zda materiál je, nebo není. Prostě byste nastavili optimální výrobní dávky a řekli byste: logistiko, dodej díly. Ne nadarmo jeden chytrý člověk řekl, že „buducnost není soutěží firem, ale soutěží celých dodavatelských řetězců“. Proto se zde zabýváme otázkou, co nového přinese digitalizace dodavatelského řetězce – nebude to náhodou revoluční?

Co se dnes přesně děje předtím, než dorazí díly k zákazníkovi

V našem případě my, jako zákazník, naplánujeme výrobu, respektujeme všechny naše zásoby, počítáme s již platnými nákupními objednávkami a na základě potřeb generujeme nové nákupní objednávky, anebo upřesňujeme stávající odvolávky. Ty rozešleme elektronicky na své dodavatele. Od nich ale nedostaneme žádnou informaci zpátky, a tak standardně počítáme s tím, že když nic neříkají, dostaneme vše, co jsme si objednali. Správné množství a kvalitu dílů a v požadovaném termínu. První jasnou odpověď, také elektronickou, dostaneme v okamžiku, kdy náš dodavatel naložil díly do kamionu, který vyrazil na cestu k nám. Ne zřídka se stává, že takzvané elektronické avízo o dodávce nám dodavatel pošle až těsně předtím, než kamion vjede do našeho závodu. A my telefonujeme, upřesňujeme, jednáme, ověřujeme, měníme plán, děláme spousty práce a utrácíme další peníze.

Sonar neboli echolokace

Nedala by se ta práce zjednodušit? Nebo i odstranit Co by za nás mohl udělat počítač?  A zde se nabízí odpověď, proč zrovna Sonar Logistics Concept. Ideálním příkladem je námořnictví a ponorky. Ponorka pravidelně rozesílá signál do svého okolí a ten se od ostatních objektů a překážek odráží zpět. Ponorka má dokonalý přehled a přesně ví, kam plout a přitom nenarazit. Sonar pro nás znamená obdržet zpět od našich dodavatelů takové informace, se kterými budeme řídit naši ponorku s nejmenšími náklady a s maximálním výkonem beze ztrát.

Budoucnost je digitální, počítač komunikuje s počítačem

Pojďme fantazírovat. Budoucnost je digitální. Počítač komunikuje s počítačem. Upravíme první popsaný příklad. Počítač stejně jako v prvním příkladu vygeneruje plán a požadavky na dodavatele. Odešle je jako objednávky nebo odvolávky. Počítač vybraného dodavatele naše požadavky zpracuje a porovná je s plánem a kapacitou výroby dodavatele. Zpět našemu počítači odpoví, co kdy nám dodá a s jakou jistotou, s jakou bezpečnostní zásobou pracuje. Náš počítač si neustále ověřuje, že nikdo z dodavatelů neohrožuje náš plán výroby a komunikuje s počítači dodavatelů o aktuálních změnách. Z výroby dostává náš počítač informace o výpadcích, prostojích, haváriích. Na základě posledních požadavků, kapacity výroby a aktuálních možností všech našich dodavatelů vybere optimální variantu a rozešle počítačům dodavatelů finální upřesnění, co mají dnes naložit a odeslat. Počítač dodavatele potvrdí naložení a odeslání. A máme tu najednou změnu. Žádné telefonáty disponentů, žádné plánovací porady, žádné zastavení výroby, žádná dodatečná doprava, žádné dodatečné náklady.

Proč by se náš počítač nespojil s počítačem dopravců? Při plánování výroby by mohl respektovat  i omezení dopravy. S kým dalším se má ještě spojit? Jakkoliv je tento příběh smyšlený, v rámci jednoho podniku dnes již běžně funguje a plánování a řízení výroby zvažuje všechna reálná omezení. Je pravda, že k popsanému stavu je cesta trnitá, ale největší překážka bude v hlavách lidí, v nás. Budeme neustále hledat důvody, proč by to nešlo. A přitom technika je na to z velké části připravena již dnes. Jeden příklad za všechny. SAP, který používáte, už dnes umí do svého plánování zahrnout aktuální zásobu ve skladu u dodavatelů.

Sonar Global Logistics Concept (SGLC)

Napadají mne další a další otázky. Jak technicky zabezpečit spojení našeho počítače s dodavateli, jak tento megalomanský projekt rozfázovat do dílčích postupných projektů? Jaké úspory by takový projekt přinesl jednomu dodavateli? Nejde totiž pouze o úsporu práce lidí, ale o zkrácení průběžné doby výroby, snížení bezpečnostních zásob atd. A pokud by se to vzalo globálně, od automobilky přes všechny úrovně na všechny dodavatele, to by bylo peněz, to by pak byl Sonar Global Logistics Concept (SGLC). Odpovědi na otázky můžete očekávat příště.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading