František Finger, TRCZ: Potřebovali jsme především zpětnou sledovatelnost

Petra Troblová Aimtec
7. 2. 2017 | 5 minut čtení

Komplexní systémové řízení logistiky umožnilo společnosti TRCZ zajistit traceabilitu a zredukovat chyby na příjmu a v expedici

TRCZ je dceřinou společností Tokai Rika Japonsko. Zabývá se výrobou automobilových dílů do interiérů, bezpečnostních prvků a klíčků do vozů. Ve svém českém závodě v Lovosicích postupně implementovala komplexní řešení pro řízení materiálového toku od dodávek až po expedici ve spolupráci se společností Aimtec. František Finger, manažer logistiky, hovoří o reálných přínosech projektu.

Co vás přimělo uvažovat o systémové podpoře logistiky? Jak začala vaše spolupráce se společností Aimtec?

Začali jsme spolupracovat v roce 2005. Nasadili jsme jejich vlastní systém DCIx převážně pro řízení interní logistiky. Hlavním požadavkem bylo připojit dodavatele takovým způsobem, abychom usnadnili práci skladníků při příjmu zboží, kontrole skladových zásob apod. Skladové zásoby bylo navíc nutné řídit už na cestě do našeho závodu. Postupně jsme napojili všechny dodavatele, přičemž v současnosti jich máme přibližně osmdesát.

Ne vždy bylo napojení dodavatelů snadné, proto jsme je rozdělili do tří skupin. První skupina reaguje na naše aktuální reálné spotřeby. Jakmile je materiál odeslán do výroby, skenováním se odešle informace dodavateli, že objem materiálu klesl pod určitou úroveň, kdy je potřeba zásoby doplnit. Automaticky pak vznikne objednávka. Požadavky jsou generovány dle nastavené frekvence a dodavatel nebo externí sklad je nucen odvolávku splnit a dodat nám zboží.

Jaké konkrétní kroky předcházejí objednávce materiálu a jakou úlohu hraje systém DCIx?

DCIx je napojen na náš podnikový ERP systém, který spravuje celou objednávkovou platformu a plánuje výrobu. Objednávka je vytvořena v ERP a okamžitě je přenesena do systému DCIx. Informace o požadované dodávce se odešle dodavateli. Ten poptávané množství materiálu dodá a změna stavu objednávky se projeví v aplikaci v reálném čase. V tu chvíli už známe unikátní informace o materiálu, který očekáváme. Jakmile je dodávka fyzicky přijata do našeho skladu, ať už interního nebo externího, skenováním položky nebo manipulační jednotky jsou informace o zaskladnění zaevidovány do systému.

Jak provádíte kontrolu při fyzickém příjmu materiálu a jak probíhá výdej na linku?

Materiál se řídí jednoduchým tokem. Položky, které podléhají kontrole, se automaticky označí jako podezřelé. Ty jsou dále děleny na vyhovující a nevyhovující kontrole. Všechny vyhovující díly jsou posílány buď rovnou, nebo přes další kontrolu do skladu. Výdej na linku probíhá skenováním. To je pro nás na všech úrovních skladových operací klíčové. Veškeré procesy a postupy začínají nebo končí skenováním. Cyklus se uzavírá tím, že materiál je vydán na linku a automaticky se vytvoří další objednávka.

U první skupiny dodavatelů jde o objednávání na základě automatického generování spotřeb. Jak fungují objednávky u druhé a třetí skupiny dodavatelů?

U druhé skupiny objednávky generujeme fixně. Na základě plánu výroby je materiál dodáván ve fixním termínu, například jednou za určitou frekvenci. Informace se kumulují a jednou za hodinu se odešle zpráva dodavateli, který na jejím základě vytvoří dodávku. Třetí skupinou jsou dodavatelé, kteří jsou z různých důvodů nepropojení a pro ně vytváříme vlastní nastavení pro připojení v DCIx.

Po úspěšném napojení všech dodavatelů na systém DCIx jste následně napojili i vaše zákazníky. V jaké oblasti?

O rok později přišla otázka, proč neřídit také expediční část závodu, když na straně dodavatelů vše funguje. Použili jsme proto systém DCIx i pro potřeby elektronické výměny dat se zákazníky. Našimi odběrateli jsou přední světové automobilky, které využívají vlastní EDI systémy. DCIx nám pomáhá zpracovávat informace, které od zákazníků přicházejí.

V expedici funguje DCIx obdobně s tím rozdílem, že zákazník odesílá data přes jejich EDI systém. DCIx je převádí do výrobního plánu, který generuje objednávky, a plán je odeslán do výroby. Na základě zákaznického kanbanu vyrábíme produkty, které poté odesíláme do skladu. Systém je zaeviduje a informace odesíláme zákazníkovi přes EDI. Tím je cyklus uzavřen.

Jaké byly vaše hlavní požadavky a cíle zavedení systému na podporu řízení logistických toků?

V první řadě bylo hlavním důvodem pro implementaci systému zavedení a prokázání zpětné sledovatelnosti výrobků až na úroveň vstupního materiálu. Pro automobilový průmysl a naše zákazníky je tato funkcionalita klíčová a my ji museli zajistit a zaručit se za její správnost. V druhé řadě byla potřeba evidovat všechny objednávky i dodávky a DCIx v reálném čase napojit na požadavky našich dodavatelů i zákazníků. Jsme tak schopni flexibilně reagovat na jejich požadavky.

Traceabilita je zajištěna tak, že každá manipulační jednotka je opatřena unikátní etiketou, tím je jednoznačně identifikovatelná a zpětně dohledatelná. Dodací listy se opět skenují a všechny informace z nich se uloží v čárovém kódu etikety. Při příjmu dodávek se všechny etikety musí naskenovat a  dodací list se uzavře. Pokud se dodací list neuzavře, znamená to, že zboží nebylo dodáno nebo nebylo naskenováno.

Splnil projekt vaše očekávání?

Na začátku jsme nevěděli, že nejenže splní, ale dokonce předčí naše očekávání. Kromě dohledatelnosti materiálu byla výrazně snížena chybovost operátorů ve skladu a naše efektivita se zvýšila. Snížili jsme zásoby o 75 % a zvýšili využitelnost nevýrobních ploch o 50 %. Mluvím jen o nejvýraznějších přínosech projektu.

Jaké jsou vaše plány do blízké budoucnosti?

Společně s firmou Aimtec plánujeme rozšíření systému DCIx na pokrytí celého odpadového hospodářství. V současnosti jde o jedinou část, která nám z pohledu logistiky a skladu chybí. Systém má všechny informace o našich produktech a ty bychom chtěli využít k řízení odpadů i obalových kont. Veškeré nové projekty už budeme řídit v tomto komplexním systému. Pro naše zákazníky z automobilového průmyslu, kteří využívají EDI, to znamená, že se propojí přímo na řešení DCIx v oblasti obalů.


František Finger nastoupil do divize řízení výroby TRCZ v roce 2005. Od roku 2006 pracuje jako vedoucí oddělení příjmu zboží. Je odpovědný za referenty logistiky, interní a externí sklady a dopravu. Jeho tým čítá 50 lidí.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dostávejte souhrn novinek
ze světa logistiky, výroby a IT do mailu.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mohlo by Vás také zajímat

loading