Optimalizace nakládky a vykládky s YMS

Daniel Choc Aimtec
7. 12. 2015 | 3 minuty čtení

Se stále rostoucím množstvím a počtem variant výrobků přibývá výrobním firmám i počet dodavatelů či zákazníků. Následně roste množství kamionů, které je potřeba během dne naložit a vyložit. Jelikož dopravci fakturují i čekací dobu kamionu, je plánování nakládky a vykládky kamionu, je jednou z oblastí, kterou se firmy snaží optimalizovat v maximální možné míře.

Firmy plány nakládky a vykládky tvoří a udržují buď ve svých podnikových systémech, nebo ještě častěji v excelových tabulkách. Ale je potřeba si uvědomit, že plán nakládky a vykládky je v podstatě dohodou dvou až tří subjektů – zákazník, dodavatel, dopravce. A pokud jej nemají zpřístupněný všechny zainteresované strany, pak jako by tento plán neexistoval. Zásadní je, aby byl plán uložen a sdílen z jednoho přístupného místa. Pokud bychom šli ještě dále, přenést zodpovědnost za naplánování nakládky a vykládky přímo na samotné zákazníky a dodavatele tím, že by si sami v plánu vytvářeli rezervace nakládkových a vykládkových oken.

Plánování s Yard Management System

Řešením je YMS (Yard Management System) v systému DCIx, který v podobě plánovací tabule přístupné přes internet umožňuje dodavatelům či zákazníkům (případně dopravcům) vyhledat volné časové okno a v něm vytvořit rezervaci pro nakládku či vykládku svého kamionu. Na pozadí po zadání rezervace probíhají validace, které zkontrolují, zda je rezervace zadaná korektně. Díky YMS jsou pak přesně evidované příjezdy jednotlivých vozidel. Společně s evidencí začátku a konce nakládky či vykládky, kterou vždy eviduje operátor ve skladu, tak firma získává cenné informace pro hodnocení přesnosti dopravců či monitoring výkonnosti svých operátorů. Na základě těchto informací je pak i daleko přesnější plánování vlastních zdrojů, tedy kolik ramp je potřeba mít otevřeno, kolik operátorů či jaká manipulační technika bude v daný čas potřeba.

Řešení přinese finanční a časovou úsporu

YMS přináší nemalé finanční úspory. Ty jsou na straně administrativních pracovníků při plánování příjezdů nakládky a vykládky jednotlivých kamionů a domlouvání s ostatními partnery, kdy výrazně klesá pracnost těchto činností. Každá nepřesnost ze strany dopravce opět tvoří vícenáklady, které jsou s pomocí YMS snadno identifikovatelné a je tak možné je účinně eliminovat. Díky jasnému a všemi zúčastněnými subjekty schválenému plánu tak může firma lépe využít kapacitu svých operátorů a techniky bez zbytečných prostojů. Pokud je navíc YMS propojen i s interní logistikou v podobě WMS (Warehouse Management System), dochází k dalšímu zrychlení a zpřesnění například u procesu příjmu materiálu na sklad.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading