Nepotřebujete jen další software. Potřebujete skutečné schopnosti.

Sabina Eretová Aimtec
27. 7. 2023 | 7 minut čtení

Bez kterých schopností se neobejde automobilový průmysl v období nebývalých výzev? Proč jsou v digitalizaci klíčoví lidé a proč si v dnešním světě nevystačíte pouze se softwarem? Nejen o tom je následující rozhovor s Jaroslavem Follprechtem a Romanem Žákem, zakladateli a majiteli společnosti Aimtec.

Říkáte, že firma nepotřebuje jen další software, ale skutečné schopnosti. Není od IT společnosti odvážné říkat, že software nestačí?

Follprecht: Je třeba začít historií a otázkou, jak zákazníkovi vysvětlit, co děláme. Adaptovali jsme jednoduché pojmenování – digitální továrna. Tu dodáváme pomocí pokročilých nástrojů, tvořících koncept digitální dodávky. Navíc jsme už před 25 lety začali ukládat a uchovávat naše know-how. Dospěli jsme tedy ke třem pilířům – digital factory, digital delivery a expertní know-how, na kterých stavíme naše projekty.

Žák: Stejně jako mnoho dnešních firem, i my jsme měli tendenci mluvit o sobě. Ale díky tomu, že do výše zmíněných pilířů už 25 let investujeme, dosáhli jsme velmi unikátní schopnosti. Umíme dodat v termínu, v kvalitě a za dobrou cenu, což v IT branži není úplně běžné. Především ale víme, že zákazník chce s projektem získat reálnou přidanou hodnotu. Projekty pro něj musí být užitečné nejen od prvopočátku, ale i po letech, a on musí mít možnost se i nadále kontinuálně rozvíjet. Získává tak schopnost přežít v současném světě, který je drsný. Speciálně v odvětví automotive, kde je třeba často plnit protichůdné požadavky. Být standardizovaný a přitom flexibilní. Být agilní, ale zároveň se řídit dlouhodobou strategií. Digitalizací získává zákazník schopnost právě takto fungovat.

Ability company

Základem úspěchu na trhu je odlišit se, nabízet něco jiného než ostatní. V čem je tedy Aimtec jiný než konkurence?

Follprecht: Na to se pravidelně ptáme zákazníků. Odpovídají, že jim rozumíme, že naši lidé mají zápal pro věc, že jdeme vždycky o kus dál, než je v oboru zvykem. A to jsme si shrnuli do hesla ability company, protože tak vnímáme naši roli. Cílem není jen dodat software či technologii, ale dát zákazníkovi schopnost dále udržitelně fungovat v drsných podmínkách. Dát mu schopnost jednat agilně, aby mohl věnovat úsilí a energii těm nejdůležitějším změnám. Umožnit mu být flexibilní. Dnes investujete obrovské peníze do technologie s určitým cílem, ale než ji nasadíte, už se cíl posouvá a řešení je potřeba za běhu projektu přizpůsobit. A zatřetí, dát mu zároveň schopnost standardizace, která je o schopnosti vyrábět stejným způsobem ve stejné kvalitě po celém světě.

Žák: Nezapomínejme na další zásadní věc. Firmy se dnes při digitalizaci příliš soustředí na technologii, ale ve skutečnosti stojí na lidech. My přineseme know-how a digitální kompetenci. Firmy našich zákazníků jsou pak konkurenceschopné nejen proto, že mají nejlepší systémy, ale i proto, že si vybudují týmy lidí, kteří mají schopnost digitalizovat a digitalizaci dál rozvíjet. Právě s budováním těchto týmů jim naši lidé pomohou.
 

Zkušenosti a know-how mohou předávat jen ti, kdo ho mají. Vy jste zmiňovali, že know-how shromažďujete přes 25 let. Jaký na to máte recept?

Žák: Myslím, že je to v podstatě součást firemní kultury a našich hodnot. Velmi důležité je pro nás sdílení informací a know-how, nikdo z nás si nehraje na vlastním písečku. Dále se držíme „thinking beyond“ – přemýšlejte za hranice. I když se naši lidé musí specializovat, učíme je holistickému přístupu k navrhovanému řešení, aby vše fungovalo dohromady jako jeden celek.

„Máme velmi propracovaný systém interního vzdělávání, který nám umožňuje efektivně ukládat a uchovávat naše odborné znalosti. Co je však ještě důležitější, dokážeme si tyto znalosti a know-how mezi sebou skutečně předávat, a díky tomu jsme schopni je přinášet i našim zákazníkům.“

Jaroslav Follprecht, CEO a jeden ze zakladatelů Aimtec

Váš byznys se točí kolem digitalizace a digitální továrny. Automotive je náročné odvětví, které se rychle vyvíjí a je často vzorem pro všechny ostatní. Proto se věnujete především jemu?

Žák: Určitě je to odvětví, které je v popředí. Naše zaměření má však více důvodů.

Follprecht: Automobilový průmysl je silně standardizovaný nejen různými normami, které pořád přibývají, ale i z pohledu vnitřního fungování. Dodavatelský řetězec má několik stupňů, takže pokud se někde vyrábějí auta, tak do nich někdo dělá sedačky a do těch sedaček někdo jiný dělá komponenty. To všechno musí být načasováno tak, aby ve správném okamžiku přišly do jednoho auta všechny stejné sedačky a tak se synchronizoval celý dodavatelský řetězec. A přesně s tím umíme pomoct.
 

Dnes je hodně zmiňovaný termín polykrize, kdy jedna krize přechází v druhou. K tomu je autoprůmysl vystavován novým výzvám, jako je elektromobilita či nedostatek správných čipů. Jaký vliv to má na Aimtec, jak vnímáte tyto změny u zákazníků?

Follprecht: Paradoxně nám současná nejistá globální situace a zpřetrhání dodavatelských řetězců nahrává. Výrobce to vede k tomu, že musí značně flexibilně reagovat, a toho bez digitalizace nedosáhnou.

Žák: Krize posledních let automobilovým průmyslem hodně zahýbaly a zatímco před čtyřmi pěti lety byla základem standardizace, dnes jde proti tomu tlak na agilitu a flexibilitu. Tam je výhoda, že naše systémy jsou nadstandardně konfigurovatelné a umožňují uživatelům opravdu pružně se přizpůsobovat.


You don't need a software company. You need an ability company.


Na trhu jste 25 let a technologie za tu dobu udělaly ohromný pokrok, který víceméně pořád zrychluje. Jak vidíte vývoj, specificky v odvětví automotive, do budoucna?

Žák: Do konce roku 2030 už mají být dvě třetiny vyráběných aut elektromobily, celé odvětví se proto musí přenastavit. A to nesouvisí jenom s tím, že se změní kousek linky. V elektromobilech je mnohem víc čipů a bude potřeba vyřešit jejich dostupnost, jenže Evropa v této oblasti ztratila know-how. Výroba baterií povede k boji o nezbytné suroviny, které stále více ovládá Čína. Myslím, že také budou pořád víc chybět lidé, kteří by to všechno dělali. Budoucnost bude hlavně o flexibilitě.

Follprecht: Je potřeba vnímat i geopolitické souvislosti, které to bude mít, protože vyrobit elektrické auto nevyžaduje takovou historickou zkušenost, jako vyrobit spalovací auto. Ve spalovacích autech byla Evropa naprostý lídr, ale v elektroautech má dnes ohromný náskok Čína, která je schopna je vyrábět mnohem efektivněji. To bude znamenat velký tlak na evropské výrobce, kteří budou nuceni automatizovat ještě více než dnes. Určitě bude pokračovat obrovské nasazení technologií ve všech manipulačních činnostech, budou přibývat roboty, automatické sklady a podobné technologie.

Je nějaká nová schopnost, kterou si naopak bude muset osvojit Aimtec, aby obstál i do budoucna v dramaticky se měnícím světě a v automobilovém odvětví?

Follprecht: Určitě se budeme muset naučit pracovat s umělou inteligencí. Na naší konferenci jsem dostal radu od jednoho z účastníků ohledně zdokonalení softwaru: „Není nic jednoduššího, máte stávající software, víte, do jakých podmínek ho musíte umístit. Zadejte to ChatGPT, ať vám s tím poradí.“ Bylo to na půl v nadsázce, ale k něčemu podobnému směřujeme.

Žák: Nesmíme zapomenout ani na přízemnější trendy, jako je stále výraznější přesun všech řešení do cloudu. To už dnes všichni berou jako samozřejmost, protože vyžadují stále vyšší míru flexibility, kterou právě cloud nabízí. Naši zákazníci se budou muset umět orientovat víc na svůj business, už se nebudou starat o infrastrukturu a my jim budeme poskytovat tuto službu za ně. Protože nejtěžší je připravit zadání, to znamená přetlumočit, co má IT pro potřeby byznysu udělat. Navíc je dnes veškerá digitalizace a automatizace o přesunu k holistickému přístupu k řešení. Jakmile totiž kolečko zapadne do soukolí, tak například na okolí chytře napojená automatizace přináší výrazně více než izolované ostrovní řešení.
 

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading