Vertikální skladové systémy: Když jde součástka ke skladníkovi

Rostislav Schwob Aimtec
2. 12. 2015 | 3 minuty čtení

Svět se zbláznil, to co včera stačilo, dnes nestačí. Zmenšují se výrobní dávky a tam, kde včera byla hranice rentability výroby, se dnes přenastavuje. Cestou jsou automatické výtahové skladové systémy s napojením na WMS.

Roste sortiment výroby a s tím stoupá počet různorodých komponent. Výrobní prostory se zaplňují a menší zásoba každého dílu ve výrobě vyžaduje častější doplňování. Všechny tyto aspekty výroby se výrazně dotýkají i skladu. Rychleji, častěji a po menších množstvích. Větší sortiment dílů znamená i větší prostory.

Když všechna tato omezení spočteme, zjistíme, že roste počet nachozených kilometrů proti počtu připravených dílů pro výrobu. To vše v situaci, kdy je tlak na snižování počtu pracovníků v logistice. Pro tuto situaci ale existuje řešení. Paradoxně ho mohou nabídnout firmy z prostředí distribuce zboží, kde je rostoucí trh e-shopů donutil zmodernizovat a přepracovat způsob vychystávání a distribuce zboží.

Včera padesát skladníků, dnes pět

Obdobně jako výrobní společnosti, i distribuce byla zasažena rostoucí rozmanitostí zboží a zároveň požadavkem, co není dnes odesláno, je pozdě. Klíčovou oblastí pro zabezpečení rychlého vyřízení objednávky je vychystávací zóna. V té musí být všechno zboží dostupné. Jedním z klíčových parametrů se ukázalo množství nachozených kilometru a tím množství neproduktivního času. Času, kdy skladník nevychystává a pouze se přemísťuje k dalšímu zboží. Proto byl princip vychystávání otočen, skladník se pohybuje pouze na malém prostoru a zboží přijíždí k němu. Základem je automatický výtahový skladový systém, který využívá polic se zbožím umístěných nad sebou do výše stropu haly. Police s požadovaným zbožím automaticky podle potřeby sjede do ergonomické pracovní výšky skladníka a po vychystání ji výtah zase uklidí do nedostupné výšky ke stropu haly.

Na principu výtahových systémů není nic nového a řada výrobních firem s nimi již dlouhá léta řeší dostatek skladového prostoru pro titěrné díly. Hlavní změnou je současný tlak na rychlost. Skladník proto obsluhuje sestavu tří a více výtahových systémů najednou. Zatímco vychystává z jedné police, další nová mu mezitím přijíždí a vyřízená se uklízí. Dalšího výrazného zvýšení výkonu se dosahuje vychystáváním většího množství objednávek najednou. Běžné číslo je i deset objednávek současně. Pro odvoz vychystaného zboží se využívají automatické dopravníky, které odvážejí plné bedýnky se zbožím, přivážejí prázdné, anebo i plné, určené k doplnění výtahových polic. Osvědčeným doplňkem je navigace skladníka světlem (Pick-To-Light). Rychle zacílí na světlem označenou pozici s vychystávaným zbožím, které správně umístí do světlem označené cílové bedýnky. Tím je zajištěna rychlost a minimální chybovost.

Řízení soustavy s WMS

Tento způsob skladování a vychystávání se ukázal jako nejefektivnější pro zboží se střední a nižší obrátkovostí, typicky B a C u ABCD dělení sortimentu. Zboží s nejvyšší obrátkou se i nadále skladuje ve spádových regálech a zboží typu D zůstává na odlehlých místech skladu i za cenu pomalejší dostupnosti. Kromě získání efektivity, kdy i desetinásobek výkonu je lehce dosažitelný, lze získat potřebnou flexibilitu. Vhodným uspořádáním je možné snadno navyšovat výkon ve špičkách a v době „klidu“ fungovat s minimem pracovníků. Samozřejmostí je řízení této soustavy informačním systémem. Protože jde o sklady, je jím nejčastěji WMS (Warehouse Management System).

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dostávejte souhrn novinek
ze světa logistiky, výroby a IT do mailu.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mohlo by Vás také zajímat

loading