Je cloud bezpečný?

Jan Stočes Aimtec
4. 4. 2019 | 3 minuty čtení

Bezpečnost je pravděpodobně nejdůležitějším faktorem jakýchkoli IT služeb, ať už interních nebo externích. U cloudu se o otázkách bezpečnosti diskutuje možná ještě více, protože data jsou uložena na externích serverech. Jste si ale jisti, že mít data in-house je to nejlepší, co se jim může stát?

Podle společnosti Gartner není největší hrozbou poskytovatel cloudových služeb, ale jejich uživatel. Právě to, jak budou koncoví uživatelé schopni dodržet bezpečnostní pravidla, je rozhodující při využívání jakýchkoli IT systémů – a u cloudu to platí také. Není proto otázkou, zda je cloud bezpečný, ale zda ho vy užíváte bezpečně.

Při ukládání dat na interních serverech je na zodpovědnosti vašeho IT oddělení, aby zajistilo také jejich bezpečnost. A nebavíme se tady jen o nakládání s daty z pohledu GDPR, ale také z pohledu úniků dat mimo společnost, nabourání do sítě a fyzické bezpečnosti serveroven. Jako bezpečnostní riziko totiž můžeme chápat i výpadek serverů z důvodu jejich přehřátí. Pokud se vrátíme ke cloudovým službám, jsou všechny starosti převedeny na jejich poskytovatele. A zde platí, že ve velikosti je síla.

Pro některé branže jsou velmi důležité certifikace. Vyhrávají velcí poskytovatelé datacenter nebo IaaS/PaaS, kteří kromě „běžných“ ISO certifikací splňují i různé úrovně speciálních regulatorních požadavků, jako je například SOX compliance v USA, případně exotické a v tuzemsku téměř nedostupné certifikace.

Při výběru dodavatele SaaS je proto vždy dobré si ověřit, s jakým dodavatelem infrastruktury pracuje, tedy která datacentra využívá. Od toho se odvíjí nejen garantovaná dostupnost služeb, ale právě zmiňovaná bezpečnost. V Aimtecu jsme si jako partnera vybrali Amazon Web Services (AWS), který, stejně jako my, klade na bezpečnost velký důraz.

Amazon Web Services

Datacentra Amazon Web Services najdete ve dvaceti regionech po celém světě, nedávno ohlásil rozšíření o další čtyři. V každém regionu existují minimálně tři datacentra. To zaručuje vysokou odolnost vůči výpadku – pokud k tomu dojde, jsou služby poskytovány odjinud, a uživatel tak problémy vůbec nepozná. AWS garantuje základní dostupnost od 99,99 % (SLA), a například u S3 Storage Service odolnost až 99,999999999 %. V praxi to znamená, že pokud budete mít deset tisíc objektů uložených v AWS, lze očekávat ztrátu jednoho objektu jednou za deset tisíc let. A to je pravděpodobnost, kterou nedokáže nabídnout žádné on-premise řešení.

Amazon Web Services
Zdroj: https://aws.amazon.com/what-is-aws/

Datacentra jsou prvními, ale těžkými cíli

Datacenter se případné kyberútoky týkají velmi často jako prvních. V AWS proto existují specializované týmy po celém světě, které nepřetržitě řeší případné bezpečnostní hrozby. Zároveň velmi dobře funguje předávání informací a přenos zabezpečení na celou síť. Pokud se tedy hrozba objeví například v Číně, jsou obranná opatření nasazena prakticky okamžitě do zbytku světa. To je jedna z výhod cloudových služeb – kupujete si s nimi i vše na pozadí: infrastrukturu, dostupnost, podporu, a hlavně bezpečnost.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dostávejte souhrn novinek
ze světa logistiky, výroby a IT do mailu.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mohlo by Vás také zajímat

loading