MuleSoft: IT čelí nárůstu podnikových požadavků, které nezvládá plnit

David Šolc Aimtec
19. 4. 2017 | 4 minuty čtení

Technologický lídr na poli integrací, společnost MuleSoft, oznámil výsledky své studie „MuleSoft 2017 Connectivity Benchmark“. Zabývá se digitálními transformacemi společností a zkoumá dopady zavedení API (Application Programing Interface) na obchodní výsledky.

Průzkum byl proveden na vzorku 951 řídicích IT pracovníků z celého světa s pravomocemi rozhodovat (CIO). Výsledky šetření prokázaly, že IT oddělení nezvládají plnit podnikové požadavky. Tak dochází k ohrožení růstu příjmů organizací z různých odvětví. Současně se zaváděním nových technologií, jakými jsou IoT, Big Data, SaaS, cloud apod., vznikají nové potřeby klíčových uživatelů ve firmě. Ti potřebují reagovat na nejnovější trendy flexibilně a rychle. Dnešní IT musí být připraveno bezpečně a promptně integrovat změny a nové technologie do svých podniků. Na základě daných požadavků se IT oddělení potýkají s problémy realizace nových projektů při relativně omezených zdrojích a vytíženosti kapacit.

Odpověď na zvýšený nárůst požadavků a nové integrační výzvy hledají společnosti stále častěji v integracích nových technologií s existujícími systémy na bázi API. Integrace umožňují zaměstnancům přistupovat k datům kontrolovaně a využívat je pro svou potřebu. Tím má IT oddělení uvolněné kapacity, které mohou věnovat klíčovým činnostem v podniku, např. ke správě a zabezpečení systémů. API slouží jako konektor, který umožňuje aplikacím komunikovat mezi sebou nezávisle na formátu dat nebo na jejich zdroji.

Klíčové výstupy z průzkumu

Požadavky na IT narůstají

Navzdory vysokému počtu CIO, kteří provádějí nebo plánují digitální transformace (94 %), jen polovina z nich byla v loňském roce schopna dodat všechny požadované projekty. Mezi nejvýznamnější faktory, které negativně ovlivnily dodávku, patří chybějící podpora ze strany podnikových týmů, nedostatek finančních zdrojů, časové omezení a značné množství aplikací, které bylo potřeba integrovat.

  • 69 % CIO prohlašuje, že existují rozdíly mezi očekáváním řídicích pracovníků a mezi tím, co může být skutečně dodáno. Rozdíly každoročně narůstají, což podle 45 % CIO zpomaluje růst podniku.
  • 51 % CIO přiznalo, že mají nedostatek finančních zdrojů a většina z nich letos ani neočekává zlepšení. 68 % předpokládá, že rozpočet bude maximálně o 10 % vyšší, zůstane stejný, nebo se sníží. Ačkoliv je nedostatek zdrojů významným problémem v IT, pouze 32 % respondentů v roce 2016 očekávalo, že způsobí problémy s IT dodávkami.
  • 41 % CIO konstatuje, že velkou překážkou v procesu digitální transformace jejich společnosti je nedostatek času. 35 % předpokládá, že ve srovnání s rokem 2016 letos integrují 100 nebo více aplikací. V roce 2016 to předpokládalo jen 10 %. To ukazuje na nárůst komplexity integrací nových aplikací, zdrojů dat a zařízení.

Obecné výhody API

Stále více IT manažerů implementuje API za účelem integrace nového softwaru se stávajícími systémy a aplikacemi (60 %), zvýšení rychlosti (57 %) a zpřístupnění důležitých dat (54 %). Integrace přináší vyšší propustnost IT a zrychlení tempa inovací. Téměř většina v současné době vidí pozitivní přínosy z implementace API strategie.

  • 90 % IT řídicích pracovníků v současnosti má nebo buduje API strategii, která bude připravena do konce roku 2017. Ti, kteří již API nasadili, jí v 94 % případů připisují zásluhy za rychlejší dodávku produktů a služeb.
  • Mezi nejvýznamnější přínosy jejich API strategií označují CIO zvýšenou produktivitu (64 %), rychlejší inovace (62 %), rychlejší zapojení a spolupráci zaměstnanců (47 %) a růst příjmů jako přímý důsledek (44 %).
  • Téměř polovina IT manažerů potvrzuje, že jejich společnosti generují přibližně 1–10 milionů dolarů ročně nasazením API; 40 % konstatuje, že 25–75 % zisku generuje API; 19 % z nich, že většina celkových zisků jejich společnosti je generována díky API a aktivitám přímo souvisejícím s implementací API.

Stínové IT představuje bezpečnostní riziko

Omezená schopnost dodat IT projekty včas vede v řadě případů k tomu, že zaměstnanci sami pořizují technologické nástroje bez ohledu na IT oddělení – často SaaS aplikace. Stínové IT v konečném důsledku ohrožuje klíčové zákazníky a data. Navzdory tomu, že více než polovina IT manažerů je přesvědčena, že dokáže zvládnout bezpečnostní hrozby, existence stínového IT a pokračující přesun do cloudu s sebou nese nepředvídatelná rizika pro podnikání.

  • Více než polovina IT CIO přiznává, že v jejich společnostech je používáno minimálně 20 aplikací mimo IT oddělení a stejné procento respondentů doplňuje, že nad 21 % výdajů na IT technologie pochází mimo IT oddělení.
  • 79 % IT řídicích pracovníků uvádí, že cloudové technologie jsou důležité nebo velmi důležité pro budoucnost jejich společností; 75 % říká, že přechod do cloudových aplikací je jejich důležitou nebo velmi důležitou prioritou pro rok 2017.
  • IT manažeři prozradili, že utrácejí více peněz za cloudové aplikace (téměř 14 %), než za bezpečnost (mírně přes 12 %).

Metodologie

Společnost MuleSoft v listopadu 2016 provedla průzkum, ve kterém zkoumala 951 odpovědí IT manažerů ze zemí celého světa. Respondenti byli z Austrálie, Číny, Francie, Německa, Nizozemska, Velké Británie, ze Spojených států, Singapuru a Švédska. Průzkum zjišťoval, jak firmy s více než 500 zaměstnanci řeší digitální transformaci, čelí IT výzvám a uvádějí nové technologie do podniků za účelem dosažení obchodních cílů. Kompletní studie „MuleSoft 2017 Connectivity Benchmark“ je ke stažení na následujícím odkazu: https://www.mulesoft.com/lp/reports/2017-connectivity-benchmark.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading