Lokální výroba a řízení rizik budou trendy budoucnosti, předesílají řečníci nadcházející konference TAL 2023

Tereza Čechová Aimtec
31. 3. 2023 | 5 minut čtení

Významné osobnosti v oblasti automobilové logistiky opět míří do Plzně. Své názory a zkušenosti představí na konferenci Trends in Automotive Logistics (TAL), která se uskuteční 16. května 2023. Před samotnou konferencí jsme položili našim řečníkům dvě důležité otázky týkající se budoucích trendů v oblasti automobilové logistiky a také schopností firem odolávat výzvám, které přináší narušení dodavatelských řetězců.

V odpovědích řečníků zazněla například myšlenka dotačních programů, které budou tlačit firmy k lokální výrobě a tvorbě komplexnějších produktů s vyšší přidanou hodnotou, či využívání automatizace a nových technologií, jako jsou neuronové sítě či genetické algoritmy. Co dalšího nám řečnici prozradili?
 

330x330 Klaus Straub

Klaus Straub 

O digitální transformaci ve světě plném změn na konferenci promluví Klaus Straub, který je zakladatelem společností Xelerate a Exadit. Své bohaté zkušenosti získal například jako CIO v BMW Group nebo Audi.

 
Jaký trend bude v nejbližší budoucnosti nejzásadněji formovat oblast automotive logistiky?

Nestálá a nejednoznačná geopolitická situace ve světě bude ovlivňovat automobilový průmysl i dodavatelský řetězec. Dotační programy budou společnosti tlačit do lokální výroby a tvorby komplexnější produkce s vyšší přidanou hodnotou. V rychle se měnící politické situaci bude výzvou udržet dodavatelské řetězce při životě.

Jakou klíčovou dovednost či schopnost potřebuje firma k tomu, aby obstála ve výzvách, které přinášejí narušené dodavatelské řetězce?

Firemní obchodní modely, tedy procesy, IT, organizace a kultura, musejí být vybudovány tak, aby byly odolné, přičemž musí být také rychlé, flexibilní a účinné. Tato odolnost musí být v souladu s udržitelnou strukturou nákladů.
 

1140x251 TAL2023 Banner CZ Foto

 

330x330 Robert Cameron

Robert Cameron 

Výzvy, které nová digitální realita přináší dodavatelským řetězcům, pojmenuje Robert Cameron, vedoucí oddělení logistiky v německém Svazu automobilového průmyslu (VDA). 

 
Jaký trend bude v nejbližší budoucnosti nejzásadněji formovat oblast automotive logistiky?

Automobilová logistika bude mnohem složitější. Efektivní logistiku již nebude představovat nízký stav zásob. Materiály již nebudou klasifikovány jen A, B nebo C, ale také jako klíčové a neklíčové. Budeme svědky hromadění klíčových zásob, většího provázání v dodavatelském řetězci nezávisle na standardech Tier a také nového poměru mezi lokálními a globálními dodavateli.

Jakou klíčovou dovednost či schopnost potřebuje firma k tomu, aby obstála ve výzvách, které přinášejí narušené dodavatelské řetězce?

Jakkoli to zní triviálně, řízení dodavatelského řetězce se bude muset změnit v řízení rizik dodavatelského řetězce. Společnosti budou muset poznat celý dodavatelský řetězec a organizovat své dodavatelské vztahy, zásoby a logistické procesy na základě výsledků podrobné analýzy rizik.
 

 

300x300 Denis Kittrich

Denis Kittrich 

Jak vypadala cesta firmy BRANO k plně automatizovanému skladu a jak jí digitalizace výrobních linek a logistiky otevřela dveře k průmyslu 4.0, popíše Denis Kittrich,  průmyslový inženýr.

 
Jaký trend bude v nejbližší budoucnosti nejzásadněji formovat oblast automotive logistiky?

Napříč celým automotive je už dlouho viditelná snaha o automatizaci. V oblasti interní logistiky se dá očekávat přesun k robotizaci a vyšší autonomii.

Co se týká logistiky obecně, tak se dá říct, že převážené balicí jednotky již nebudou „mrtvé“ krabičky, ale stanou se aktivními prvky v celé logistice, čímž přispějí k větší pružnosti logistických řetězců. Díky tomu lze dynamicky upravovat strategie na základě aktuálních požadavků, a to zcela automaticky, například s využitím nyní tak populárních neuronových sítí či genetických algoritmů. 

Jakou klíčovou dovednost či schopnost potřebuje firma k tomu, aby obstála ve výzvách, které přinášejí narušené dodavatelské řetězce?

U malých firem či startupů vnímáme velkou míru flexibility a nových nápadů. Na druhou stranu mají velmi obtížnou situaci v porovnání s velkými hráči, kteří i přes mírnou fluktuaci v dodávkách mají v běžných situacích navrch. Vezměme si to nejlepší z obou: snažme se rozvinout spolupráci s velkými hráči, ale zároveň buďme agilní a hledejme nové možnosti i v době, kdy je relativní klid.

 

300x300 Cyril Klepek

Cyril Klepek 

Cyril Klepek, zakladatel a ředitel green-tech startupu Cyrkl, největší evropské recyklační platformy a poradenské firmy, propojující původce odpadů s finálními zpracovateli pomocí pokročilých technologií, bude na konferenci hovořit o udržitelnosti. 

 
Jaký trend bude v nejbližší budoucnosti nejzásadněji formovat oblast automotive logistiky?

Jedním z nejdůležitějších trendů příštích let bude ozelenění logistiky. Zatímco „last mile“ logistika bude o alternativních pohonech, na delší vzdálenosti bude důležitá reverzní logistika a úspora času díky digitalizaci.

Jakou klíčovou dovednost či schopnost potřebuje firma k tomu, aby obstála ve výzvách, které přinášejí narušené dodavatelské řetězce?

Flexibilita a schopnost rychle rozhodovat na nižších úrovních. Schopnost reagovat včas je stále důležitější.
 

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading