Nejen chytře vyrábět, ale i plánovat

Pavel Boháč Aimtec
16. 7. 2018 | 3 minuty čtení

Digitální továrna neznamená jen sběr dat o výrobních a logistických procesech, ale také jejich řízení. A řídit se nedá bez plánu. Jak vyřešit procesy, které nelze zpracovat ve stávajícím MES systému, jako je například odepisování výroby? Jak zajistit rychlou reakci plánu výroby na změnové požadavky a nové projekty? Pokročilým plánováním výroby.

Systémů pro pokročilé plánování výroby je na trhu několik. V Aimtecu věříme japonskému systému Asprova a naše zkušenosti s jeho přínosy u zákazníků nám potvrzují, že jsme vsadili na správnou kartu. Asprovu používají leadeři japonského průmyslu už od roku 1994. Vychází z filozofie štíhlých principů plánování výroby a dalších plánovacích systémů používaných v tamních firmách, jako je například TPS (Toyota Production System). Asprova je podporována v devatenácti zemích světa a používána ve více než dvou tisících společností na celém světě. Systém řeší zásadní otázky pro sestavování výrobních plánů, kterými jsou: 

 • Dokážeme plánovat do budoucnosti?
 • Můžeme přidat testovací objednávku do našeho plánu?
 • Nevyrábíme příliš mnoho?
 • Máme dostatek materiálu pro naplánovanou výrobu?
 • Kdy a kolik materiálu musíme objednat?
 • Jaký je aktuální čas průchodu zakázky výrobou?
 • Máme pro zakázky dostatek personálu?

Toyota Production System
Toyota Production System. Zdroj: Lean Enterprise Institute

Rychlé nastavení a okamžité přínosy

Obrovskou výhodou APS Asprova je, že má přednastavené funkcionality, které je možné vzájemně propojit a celý systém nastavit tak, aby odpovídal provozu konkrétního závodu. Není tedy nutné programovat, tím se zrychluje proces implementace systému a jeho případných úprav v budoucnu. Díky standardizovanému rozhraní pro SAP a další světové ERP systémy je zároveň zaručen bezchybný přenos dat nutných pro další operace. A také – před samotným zavedením plánovacího softwaru dojde k čištění vstupních dat (kusovníky, výrobní postupy atd.). Ani sebelepší plán totiž není užitečný, pokud pracuje se špatnými daty.

Po zavedení APS tak získáte: 

 • nástroj pro flexibilní plánování v reálném čase,
 • lehce a jednoduše měnitelný plánovací algoritmus,
 • grafickou vizualizaci výrobního plánu – Visual management (vidím, co plánuji a nemusím zdlouhavě dohledávat data),
 • informace o zpožděných objednávkách a dalších úzkých místech – Optimization (Asprova dokáže plynule reagovat na úzká místa a rozdílná nastavení N plánovacích strategií),
 • zkrácení času průchodu zakázky, snížení skladových zásob – Lean Management (výroba pouze toho, co je třeba, s přesně definovanou kapacitní náročností),
 • integrované reporty, sofistikované výstupy a grafické rozhraní pro pracoviště ve výrobě i pro vedoucí pracovníky,
 • automatickou synchronizaci s ERP systémem,
 • simulaci alternativ výrobních plánů podle různých kritérií (náklady, čas průchodu zakázky výrobou, proveditelnost apod.),
 • přehled o stavu zakázek a o časových možnostech dodání výrobku,
 • optimalizaci vytížení strojů/pracovníků vedoucí ke zvýšení efektivity výroby,
 • plánování podle principů štíhlé výroby – TPS.

Podíl společností využívajících Asprovu podle oborů
Podíl společností využívajících Asprovu podle oborů. Zdroj: Asprova AG.

Přínosy implementace APS Asprova

 • Zvýšení průchodnosti výrobou a zajištění návaznosti všech operací.
 • Zkrácení průběžné doby výroby zakázek.
 • Snížení zásob materiálu, eliminace rozpracované výroby a finálních výrobků.
 • Redukce skladových zásob o 30‒50 %.
 • Rychlá tvorba výrobního plánu, který počítá se všemi omezeními.
 • Zvýšení efektivity plánovačů o 25‒60 %.
 • Standardizace a možnost substituce plánovačů.
 • Centralizace plánování.
 • Zlepšení vztahů se zákazníkem díky bezchybným dodávkám.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading