Dvacet let a baví nás to čím dál tím víc

Petra Troblová Aimtec
9. 5. 2016 | 7 minut čtení

Společný rozhovor zakladatelů Aimtecu ředitele Jaroslava Follprechta a předsedy představenstva Romana Žáka vznikl pro časopis AIMagazine přesně před deseti lety. Společost slaví v letošním roce již dvacet let od svého založení. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsme se s Jardou (J) a Romanem (R) potkali. Bavili jsme se o tom, kam se firma za deset let posunula a kam dále směřuje. A jestli vás to také zajímá, čtěte dál. Stojí to za to… a nepíši to jen z toho důvodu, že jsem jejich kolegyní a zaměstnankyní.

Co vás vedlo k myšlence založit společnost? Litovali jste někdy svého rozhodnutí?

R: Viděli jsme prostor na trhu zejména v oblastech řízení interní logistiky a  elektronické komunikace. Navíc byla chuť zkusit podnikání po svém, s jinými hodnotami a jinou strategií. Deloitte, kde jsme v té době pracovali, pro nás byl už příliš zkostnatělý, i když to byla výborná škola. Já sám za sebe jsem rozhodnutí nikdy nelitoval

J: První myšlenky nás napadly vlastně již u předchozího zaměstnavatele v Plzni. Potom jsme se ale shodli na tom, že by nebylo špatné porozhlédnout se po „světě“. Tak jsme se dostali do Prahy. Postupně nám začalo docházet, že by se možná daly některé věci, jako je orientace na potřeby zákazníků v oblasti jejich klíčových procesů, práce s know-how a s tím související práce s jeho nositeli a nejcennějším aktivem – zaměstnanci, dělat jinak, ale v  korporaci tyto změny nebylo možno realizovat. Na otázku, jestli jsme někdy litovali svého rozhodnutí, je jednoduchá odpověď: „Baví nás to čím dál tím víc“.

V současné době dodává Aimtec do celého světa, výjimkou nejsou ani vzdálenější lokace USA, Číny nebo Afriky. Čemu vděčíte za tento úspěch?

R: Vděčíme za to zejména našim zákazníkům. Ti nás po úspěšně realizovaných projektech v Evropě berou s sebou do závodů na dalších kontinentech. A  to i  zákazníci, kteří nejsou striktně centrálně řízeni, a nejde u nich tudíž o plánovaný roll-out. Dost často evropské zá- vody s našimi produkty vykazují nejlepší KPI v  celé skupině, například přesnost inventur, počet chyb v expedicích, audity traceability. Na základě toho pak dostáváme poptávku od zá- vodů v USA nebo Číně.

J: Já v tom vidím sklízení plodů systematické práce a budování značky. Soustředění nejen na kvalitu dodávaných produktů, ale zejména na kvalitu dodávky, která úzce souvisí s kvalitou lidí. V  neposlední řadě je to agilní metodika dodávky i vývoje produktů, která nám umožňuje efektivně dodávat projekty v neustále se měnícím podnikatelském prostředí. Do ní investujeme nemalé částky po celých dvacet let budování společnosti. Vydobytí si této pozice na trhu nepřišlo samo sebou. I když s korporacemi pracujeme od počátku, skutečně aktivní poptávka se začala objevovat až zhruba před třemi lety, od kdy se na nás začaly obracet dokonce samy zahraniční centrály.

Nesetkáváte se s názorem korporátních zákazníků, že jste malí, a nemůžete jim tak poskytnout globální podporu?

R: Samozřejmě, že se s touto námitkou setkáváme poměrně často. Korporace na západě jsou vychované IT firmami, že projekty spotřebují tisíce člověkodnů a potřebují týmy o desítkách nebo stovkách lidí na projekt zavedení jediného systému. Dokonce jsme se již setkali s názorem, že naše projekty jsou podezřele rychlé a ještě k tomu příliš levné! Vytvořili jsme však podklady a důkazy, na kterých manažeři zákazníka pochopí, že pilotní jasně zacílený projekt se dá udělat ve štíhlém týmu za 3–4 měsíce, na dalších 2–3 instancích předáme vědomosti interním týmům a během dvou let může proběhnout globální roll-out na všech kritických lokacích. Takto například s týmem DCIx dokážeme ročně nasadit systém do 35–40 lokací u  různých zákazníků. Přesto je růst součástí naší strategie, v roce 2020 plánujeme mít schopnost realizovat minimálně dvakrát více projektů.

J: Pokud máme standardizovat procesy napříč skupinou a pracujeme metodou roll-out, musíme být připraveni následovat ji po celém světě. A pokud máme dál předávat know-how a přinášet zpět do centrální šablony lokální zkušenosti, je práce centrálního týmu nejefektivnějším řešením. Tuto službu jsme schopni poskytovat přímo z Plzně. V oblasti následné podpory je ze stejného důvodu naším cílem udržovat v Aimtecu centrální dedikované týmy, které realizovaly úvodní implementace, a  znají tak prostředí daného zákazníka. Zavedením plného třísměnného provozu a důslednou znalostí konkrétního prostředí je možné pružně řešit vzniklé incidenty po celém světě v řádu desítek minut, což je v sektoru dodavatelů automobilového průmyslu nezbytná nutnost.

Mluvíme o řadě projektů po celé zeměkouli. Snažíte se získávat strategické partnery, kteří by vám s obchodem a implementací v zahraničí pomohli?

R: Ano, rozjezd partnerské sítě je součástí naší dlouhodobé strategie. I když jsme schopni naše globální zákazníky podporovat se službou Aimtec Support v  režimu 24/7, přítomnost zejména v  Asii a  na americkém kontinentu bude nevyhnutelná. Ideálním modelem je společnost typu Aimtec, s  podobnou strategií a hodnotami. Hledáme cesty, jak takové subjekty identifikovat a  oslovit. V  současné době spolupracujeme s firmami v Polsku a ve Finsku. Skutečně funkčními partnery už jsou také interní týmy u našich korporátních zákazníků, například v Eissmann nebo Delphi. Produkt DCIx je po úvodních implementacích ve společném týmu Aimtec a partner/zákazník schopen nasadit vlastní kvalifikovaný tým do dalších lokací.

J: Připravenost na partnerský obchod svědčí o vyspělosti produktu a má významný vliv na jeho další kvalitu. Pokud má být produkt podporován partnerem, musí být v mnohem vyšší míře pochopitelný ve všech oblastech „zvenku“ Aimtecu, což klade logicky další požadavky na kvalitu dokumentace, podporu jeho rozvoje, řešení havarijních situací, stejně jako na rozvoj implementační metodiky, která je zárukou jeho úspěšného nasazení.

Klíčovým zdrojem jsou pro Aimtec lidé. Jak udržujete v tomto směru vysokou laťku v poskytování služeb zákazníkům?

R: Když to řeknu hodně stručně, mám radši zkratku HCM než HRM. Všechny naše produkty a služby jsou postaveny na lidech. I starost o  zaměstnance je o  nich. Jsem přesvědčen o  tom, že máme jeden z nejlepších týmů v personalistice. Velký důraz navíc klademe na firemní hodnoty a atmosféru, což souvisí se sdílením firemní vize. A jsou to právě naši lidé, kteří přicházejí s inovacemi produktů, pomáhají spoluvytvářet vizi a třeba i měnit interní procesy tak, aby byl Aimtec lepší a ještě více konkurenceschopný. Už několik zahraničních zákazníků mi potvrdilo, že si Aimtec ke spolupráci vybrali díky přístupu našich pracovníků. Jsem na své kolegy hrdý.

J: Jak jsem již uvedl, jeden z důvodů našeho odchodu z korporátního světa byla práce s know-how a s tím související práce s lidmi a jejich zapojení do spoluvytváření firemních hodnot. Na druhou stranu nebudu zastírat, že jsme ve výběru nároční a hledáme do týmu pouze takové spolupracovníky, kteří tento „benefit“ hledají. Pokud máme být připraveni poskytovat služby na nejvyšší úrovni, musíme být schopni v krátké době připravit specialisty, kteří obstojí v mezinárodní konkurenci a jsou schopni na druhé straně zeměkoule přesvědčit o  naší kompetenci. Aby byli schopni vstřebat obrovské množství informací a získat potřebné dovednosti, nabízíme propracovaný systém vzdělávání a přenosu zkušeností a znalostí.

Jaká je strategie společnosti Aimtec v souvislosti s trendy v oblasti IT, zejména ve výrobě, logistice a integraci?

R: Během posledních let se strategie Aimtec výrazně posunula, a  to v  souvislosti s  digitalizací, cloudem a IoT. Trh vyžaduje stále větší flexibilitu a  komplexnost. Rozhodování a realizace požadavků je pro manažery na straně zákazníka čím dál složitější a stresující. Navíc je ukrutný hlad po IT zdrojích. Naše původní hodnoty se nemění, přibývají k nim však následující cíle. Zhmotnit naše know-how ještě více do produktů, které budou mít podobu vlastního SW, užitečné dokumentace, přednastavených šablon a  e-learningových kurzů. Nabídnout zákazníkovi produkty formou služby, jako užitečné, ohraničené, specializované komponenty s  vysokou přidanou hodnotou, dostupné prostřednictvím standardních otevřených API rozhraní.

J: Za dvacet let jsme se přesvědčili, že není důležité být největší, ale nejrychlejší. Chceme budovat svou konkurenční výhodu jako dodavatel uchopitelných flexibilních řešení s  vysokými přínosy a krátkou dobou návratnosti.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dostávejte souhrn novinek
ze světa logistiky, výroby a IT do mailu.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mohlo by Vás také zajímat

loading