Transformace autoprůmyslu i situace na trhu práce nahrávají automatizaci, říkají řečníci nadcházející konference TAL 2023

Tereza Čechová Aimtec
28. 4. 2023 | 7 minut čtení

Významné osobnosti v oblasti automobilové logistiky opět míří do Plzně. Své názory a zkušenosti představí na konferenci Trends in Automotive Logistics (TAL), která se uskuteční 16. května 2023. 

Přinášíme druhou část odpovědí na otázky, které jsme před konferencí položili některým z našich řečníků. Týkají se budoucích trendů v oblasti automobilové logistiky a také schopností firem odolávat výzvám, které přináší narušení dodavatelských řetězců.

Tentokrát v odpovědích řečníků zazněla například myšlenka, že transformace automotive, která se pojí s přechodem na elektromobilitu, je velkou příležitostí k zásadní optimalizaci logistických procesů. Pokud jde o dodavatelské řetězce, tam jsou klíčovými pojmy standardizace, agilita a pružnost. A tak jako v klidných časech se i za horšího počasí vládnoucího nad globálním dodavatelským řetězcem rozhodně vyplatí pečovat o dobré vztahy s dodavateli.

Co dalšího nám řečníci prozradili?330x330 David Strnad

David Strnad

Vedoucí logistiky značky Škoda Auto

David Strnad působí přes dvacet let ve společnosti Škoda Auto a v roce 2020 se stal vedoucím logistiky značky. Tématem jeho přednášky na konferenci TAL 2023 bude možná podoba procesu digitalizace a automatizace ve velké firmě, jako je Škoda Auto. Představí také výzvy a specifika logistického procesu v souvislosti s nástupem elektromobility.

 
Jaký trend bude podle vás v nejbližší budoucnosti nejzásadněji formovat oblast automotive logistiky?

V současné době se v rámci logistiky ve Škoda Auto klade důraz na optimalizaci provozních nákladů, které jsou spojené s logistickými procesy, jako například skladování, obalový materiál a způsob manipulace. Je snaha jednotlivé procesy revidovat a v případě možnosti je plně automatizovat. Dochází tak ke zvýšení efektivity a snížení pracnosti a chybovosti. V neposlední řadě automatizace minimalizuje riziko nedostatku pracovníků, který je v dnešní době způsoben stavem na trhu práce. S ohledem na transformaci výroby směrem k elektromobilitě dochází rychlým tempem ke změně portfolia používaných dílů. Tato transformace je obrovskou příležitostí pro zásadní optimalizaci procesů a snížení nákladů na logistické procesy. V rámci toho se otevírají nové možnosti v oblasti automatizace, digitalizace, využívání AI a dalších prvků Industry 5.0.


Jakou zásadní dovednost či schopnost potřebuje firma k tomu, aby obstála ve výzvách, které přináší narušené dodavatelské řetězce?

Zcela klíčový je při překonávání krizí v dodavatelském řetězci vysoce flexibilní tým. Situace se vyvíjí každým dnem znovu a je tedy zásadní mít k dispozici agilní týmy, které spolu dobře a efektivně komunikují a zároveň se dokážou rychle přizpůsobit novým skutečnostem. S tím jde také ruku v ruce příprava různých strategií, které napomáhají tyto nenadále situace řešit a včasně na ně reagovat. Jedním z klíčových prvků je také dobré otevřené partnerství s dodavateli. Není možné vést solidní a dlouhodobě perspektivní obchod, pokud nemáte dobré vztahy se svými partnery.

 330x330 Quali Bindioa

Bindioa Ouali

Enterprise Architect & OTT Director ve společnosti Safran Cabin

Společnost Safran Cabin je významnou světovou skupinou působící v odvětví Aerospace & Defense. Z hlediska inovací je velmi aktivní v oblasti digitální transformace. Bindioa Ouali během svého vystoupení na TAL 2023 vysvětlí, jak společnost Safran v rámci digitální transformace udržitelným způsobem přistupuje k podnikové architektuře.


Jaký trend bude podle vás v nejbližší budoucnosti nejzásadněji formovat oblast automotive logistiky?

Očekávám, že trendem, který bude v nejbližší budoucnosti ovlivňovat automobilovou logistiku, je rozvoj hybridních vozidel (elektromobily, dusíková vozidla, solární vozidla) a potřeba specializovaných logistických řešení pro zvládnutí jejich jedinečných vlastností v důsledku přechodu na udržitelnou dopravu.


Jakou zásadní dovednost či schopnost potřebuje firma k tomu, aby obstála ve výzvách, které přináší narušené dodavatelské řetězce?

Základní schopností je agilita při plánování a provádění, která je podpořena silnými prediktivními a analytickými nástroji pro rozhodování. Disruptivní dodavatelské řetězce jsou novým trendem a přežijí ty společnosti, které přizpůsobí své dodavatelské řetězce a řízení agilnímu krizovému řízení.

1140x251 TAL2023 Banner CZ Foto

 330x330 Kateřina Donate

Kateřina Donate

Head of Logistics ve společnosti Scherdel

Společnost Technické pružiny Scherdel patří do německé skupiny s globální působností. Vyrábí technické pružiny pro osobní automobily a sestavy pro elektromobily. Kateřina Donate se v logistice a automobilovém průmyslu pohybuje více než deset let. Ve své prezentaci popíše proces implementace automatizovaného skladu a jeho fungování v praxi.


Jaký trend bude podle vás v nejbližší budoucnosti nejzásadněji formovat oblast automotive logistiky?

V důsledku nedostatku kvalifikovaných lidí, a to nejen v našem regionu, si myslím, že trendem v logistice budou minimálně poloautomatické provozy. V nedaleké budoucnosti se dá pak hovořit o plně autonomních logistických systémech a robotizaci.


Jakou zásadní dovednost či schopnost potřebuje firma k tomu, aby obstála ve výzvách, které přináší narušené dodavatelské řetězce?

Jako stěžejní věc vnímám schopnost sednout si s dodavatelem k jednomu stolu – ideálně fyzicky nikoliv online – a dopředu si nadefinovat, co závod z hlediska dodávek potřebuje. Intenzivní komunikace je tou nejdůležitější a nejefektivnější cestou, která umožní předejít výkyvům v dodávkách a alespoň částečně predikovat budoucí vývoj.330x330 Michael Kuhn

Michael Kuhn

Head of Organization ve společnosti Scherdel

Michael má více než desetileté zkušenosti s vedením logistiky, IT a controllingu ve skupině Scherdel. Jako vedoucí společnosti přistupoval k projektu automatizovaného skladu v závodě Technické pružiny Scherdel s cílem propojit všechny technologie pomocí digitalizační platformy, jež zvládne výzvy budoucnosti. Z jeho příspěvku na TAL 2023 se účastníci dozví, jaké překážky bylo třeba překonat.


Jaký trend bude podle vašeho názoru v nejbližší budoucnosti zásadně utvářet oblast logistiky v automobilovém průmyslu?

Digitalizace je tu s námi sice už nějakou dobu, nadále ji však vnímám jako nejpřevratnější změnu. V časech narušených dodavatelských řetězců, v nichž má být vše velmi úzce propojené, se ukazuje více než kdy jindy, jak je důležitá. Vidím to hlavně na úrovni komunikace mezi odběrateli a dodavateli. EDI je naprostou nezbytností. Potřebujeme lidem šetřit čas a práci, abychom byli efektivnější. Počítá se každá vteřina!


Jakou hlavní schopnost musí firma mít, aby se dokázala vyrovnat s narušením dodavatelských řetězců?

Já bych řekl schopnost standardizace. Centralizované řešení má šanci být jednodušší a uživatelsky přívětivější a má také šanci mít jasně stanovenou prioritu kmenových dat. Čím více informací máte, tím snáze náročnou situaci zvládnete. A na základě správných dat získáte další schopnosti – reagovat a plánovat. Pokud máme všechny potřebné informace o dodavatelském řetězci, může vše probíhat hladce a svědčí to oběma stranám.
330x330 Jiří Žižka

Jiří Žižka

Projektový manažer ve společnosti Aimtec

Jiří dlouhodobě působí jako Project Manager ve společnosti Aimtec. Zabývá se především implementací systému DCIx pro oblast logistiky a výroby včetně jeho integrace na vnitropodnikové systémy, v posledních letech se specializuje na realizaci plně automatizovaných projektů. Pro společnost Brano řídil projekt zavedení nového plně automatizovaného skladu materiálu a rozpracované výroby. Na konferenci bude hovořit o tom, jak dodat složitý projekt v automatizaci, co znamená digitalizační platforma, a poradí, na jaké komplikace se připravit dopředu.


Jaký trend bude podle vás v nejbližší budoucnosti nejzásadněji formovat oblast automotive logistiky?

Očekávám stále větší důraz na automatizaci. Firmám totiž pomůže zefektivnit práci lidí a umožnit jim zaměřit se na práci s vyšší přidanou hodnotou. Přechod na nové technologie umožní snadněji a rychleji reagovat na změny v celém dodavatelském řetězci, například aktuální téma – přechod ze spalovacích motorů na elektrifikaci.


Jakou zásadní dovednost či schopnost potřebuje firma k tomu, aby obstála ve výzvách, které přináší narušené dodavatelské řetězce?

Jednoznačně se jedná o flexibilitu. Celou věc vnímám především jako flexibilitu informačních systémů. Společnost musí být schopna pružně reagovat na změny a smysluplně zadávat systémové požadavky. Měla by umět plánovat s předstihem a eliminovat nedostatky včas. Příkladem je jakýkoliv konkrétní zákaznický požadavek, drobné procesní vylepšení nebo prostá potřeba doplnění a rozšíření potřeb firem.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dostávejte souhrn novinek
ze světa logistiky, výroby a IT do mailu.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mohlo by Vás také zajímat

loading