Automatizace zůstává i v době očekávané krize hlavním trendem v české logistice

Petra Troblová Aimtec
8. 11. 2022 | 5 minut čtení

Jak vypadá současnost a budoucnost tuzemské logistiky? Kam směřují investice? A nakolik oblast skladování a logistiky ovlivňuje postcovidová situace a válka na Ukrajině? Na tyto a další otázky hledal odpovědi unikátní průzkum Trendy v české logistice 2022 společnosti Ipsos pro oborový spolek SKLAD, jehož členem je i společnost Aimtec. Šetření se zúčastnilo 132 firem a z odpovědí jejich manažerů je patrný důraz na prohlubování digitalizace a optimalizace logistických procesů a skladování.

Lokalizace a úspory

Současná situace na českém logistickém trhu je ovlivněna kombinací dopadů pandemie covidu-19 a válečného konfliktu na Ukrajině. Tyto negativní okolnosti se projevují zejména v přístupu k plánování interní logistiky a v úsporných opatřeních. Ruku v ruce s tím ale manažeři též hledají nové technologické možnosti.

Změny v plánování jsou důsledkem přetrvávající nestability dodavatelských řetězců. Ta nutí výrobní firmy upouštět od režimu Just In Time a vracet se k předzásobování a skladování klíčových komponent, tudíž i hledání skladových kapacit. Některé firmy dokonce zvažují, že znovu „objeví Evropu“, a optimalizují své dodavatelské řetězce tak, aby minimalizovaly riziko spojené s dodávkami ze vzdálených regionů.

Zároveň s růstem cen obecně a energií zvlášť roste tlak na efektivitu chodu skladů spolu s maximalizací energetických úspor. I v logistice je tak vyšší poptávka po úsporném osvětlení, fotovoltaice či tepelných čerpadlech.

Co na trhu nejvíce chybí:

 • skladová technika
 • skladové prostory
 • lidé různých úrovní kvalifikace
 • možnost predikovat vývoj
 • skladové prostor

1000x320 Banner do těla článku CZ


Pandemie jako urychlovač

Oslovení experti se shodli na tom, že ačkoli situace na postpandemickém trhu není růžová, koronavirus jako takový už pro ně není hrozbou. Někteří naopak pandemii zpětně hodnotí jako přínosnou v tom, že pomohla nastartovat žádoucí procesy. Především v oblasti digitalizace interních systémů.

95 % oslovených firem očekává do pěti let alespoň částečnou automatizaci skladů.

Ačkoli doba příliš nepřeje velkým investicím, digitalizace se to netýká. Také firmy, které dlouho odkládaly automatizaci, se do ní nyní pouštějí. V napjaté době je ale o to více zajímá návratnost – u softwaru by ji rády viděly do dvou let, u manipulační techniky v rozmezí 2-4 roky.

Roboti a lidé

Obecným zájmem manažerů logistiky je přestat plýtvat lidskou prací na úkony, které mohou obstarat stroje, zatímco lidé mohou pracovat na činnostech s vyšší přidanou hodnotou. Rychlý vývoj v oblasti IT umožňuje nasadit v logistice pokročilé technologie včetně umělé inteligence a strojového učení. Automatizace rutinních úkonů s sebou vedle vyšší efektivity nese i minimalizaci chybovosti.

Centrálním mozkem takového „funkčního celku“ se stále častěji stává systém řízení skladu (WMS), který může přijímat a rozdělovat úkoly pro jednotlivé zdroje a řídit a monitorovat jejich činnost.

„Automatizace probíhá ve firmách plně, nebo po částech. Firmy do ní chtějí zahrnout nové i starší technologie od různých dodavatelů poskytující odlišné možnosti. Zároveň je třeba propojit je s lidmi a vše řídit z jednoho místa. Pro nás je ovládání automatizační technologie a robotů strategickou klíčovou dovedností.“

Rostislav Schwob, Supply Chain Solutions Director , Aimtec

Záměr investovat v příštích 12 měsících do WMS v průzkumu připustilo 52 procent oslovených. Podobně jako u výše zmíněných investic do automatizace obecně je primárně zajímá návratnost.

Budoucností logistiky je mít veškeré procesy bez zařízení, jakými jsou například skenery, které člověka zdržují. Vize je hledat technologie, které je nahradí, přesně identifikují, co se ve skladu v reálném čase děje, a umožní minimalizovat lidské chyby,“ vysvětluje Schwob.

K odbourání opakujících se činností, jako je právě skenování, pomůže podle Schwoba komplexní přístup. „Ze senzorů a kamer se získají data, která se dále zpracují pomocí machine learningu. Cílem je propojit lidi, počítačovou inteligenci a automatizační technologie v jeden funkční celek,“ dodává manažer společnosti Aimtec.

Cloud a data mining

Podobné trendy potvrzuje nedávná akvizice společnosti Zebra Technologies, která se zaměřuje na identifikační technologie, jako jsou čárové kódy či identifikátory RFID. Společnost nedávno koupila firmy Adaptive Vision a Matrox Imaging zabývající se strojovým viděním a automatickým snímáním na linkách či při výstupních kontrolách. Akvizice firmy Fetch Robotics jí pak umožnila spustit prodej autonomních mobilních robotů AMR, využitelných pro řadu operací v logistice.

Jak upozorňuje Marek Písečný, Channel Account Manager CZ&SK ze společnosti Zebra Technologies, nasnadě je i využití cloudových služeb a možnosti maximálního vytěžení nasbíraných údajů: „Neustále se zvyšující tlak na dodavatelský řetězec potvrzuje důležitost inovací a digitalizace. Celé naše portfolio je podpořeno cloudovými službami, které poskytují vhled do množství dat nasbíraných v procesu, a managementu tak zajišťují podstatné informace pro následné zefektivnění procesů a pracovních postupů,“ říká. 

Tuzemskou logistiku tak zjevně čeká etapa postupné automatizace procesů a racionalizace nákladů.  Nejtypičtější překážkou na rychlé cestě k automatizaci zůstávají interní kapacity programátorů a dalších IT odborníků.

Hlavní trendy v automatizaci logistiky

 •  lepší sledování materiálu po celou dobu jeho životnosti (od výroby po cestu k zákazníkovi)
 • provázaní všech skladových činností a jejich napojení na chod firmy (výroba vs. objednávka)
 • RFID technologie
 • používání prvků VR například při vyskladňování (např. VR brýle při pickování při vychystávací frekvenci)
 • inventarizace pomocí dronů
 • bezpapírovost
 • autonomní doprava
 • výdejní e-commerce systém, vyskladňování zákazníkovi pomocí aplikace (alá Alza)
 • 3D tisk umožňující tisknout vybrané komponenty na místě (bez nutnosti dopravy)
 • alternativní paliva, např. vodík
 • LGV vozidla

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

loading