Asprova nám otevřela oči, díky ní jsme snížili zásoby o 50 procent

Petra Troblová Aimtec
4. 5. 2015 | 7 minut čtení

Společnost Futaba Czech zahájila v dubnu 2014 projekt nasazení systému Asprova pro pokročilé plánování a řízení výroby. Od začátku roku 2015 již na tento APS systém plně spoléhá. „Námi odzkoušený systém se stal průkopníkem implementace Asprovy napříč všemi pobočkami Futaby po celém světě,“ reaguje Radek Slanař, generální manažer Futaba Czech, do jejíhož výrobního portfolia patří lisování, svařování a lakování dílů do automobilového průmyslu.

Mohl byste blíže specifikovat výrobní program společnosti Futaba Czech?

Jsme japonská strojírenská firma, která vyrábí své produkty hlavně z oceli, a naše dodávky směřují primárně do automobilového průmyslu. Komoditou jsou části karoserie, výfuky, výztuhy přístrojových desek a funkční díly, jako například části podvozků u náprav automobilů. 60 % naší produkce vyrábíme pro automobilku TPCA, což z ní dělá našeho největšího zákazníka. Dalšími odběrateli jsou Toyota ve Francii, Suzuki v Maďarsku a PSA ve Francii. Dodáváme také do společnosti Faurecia nebo John Deer. Obrat společnosti Futaba je přibližně 3 miliardy CZK a zaměstnáváme 850 pracovníků, z toho 250 je agenturních. Jsme dceřinou firmou japonské společnosti Futaba Industrial Co., Ltd.

Ve společnosti jste nedávno implementovali systém pro pokročilé plánování a řízení výroby Asprova. Jaké byly hlavní důvody pro jeho pořízení?

Před dvěma lety jsme se začali zabývat systémovými daty a postupně přicházeli na to, že náš současný ERP systém pod označením FCZ, který máme z centrály, přestává zvládat zpracování velkých objemů dat, která přichází od našich zákazníků převáženě ve formě objednávek a forecastů. Zároveň jsme si uvědomovali, že pokud dostaneme nový projekt, objem dat se ještě zvýší. Plánování výroby probíhalo stylem tužka-papír-Excel, což vyžadovalo hodně manuální práce a mnoho plánovačů. A stejně jsme nebyli schopni dát našim dodavatelům stabilní nákupní plán. A tak v roce 2013 přišlo rozhodnutí uspořádat výběrové řízení na systém pro plánování výroby.

Podle čeho jste vybírali produkt pro APS a dodavatele řešení?

Řešení APS jsme si vybírali ze dvou systémů. Jedním z nich byl produkt od společnosti Microsoft, druhým Asprova. Nakonec jsme se rozhodli pro Asprovu a dodavatele společnost Aimtec. Tento APS systém byl z našeho pohledu jednodušší pro plánovače a více flexibilní v integraci na naše stávající systémy. Výhodou bylo i to, že Asprova je japonský systém, a také to, že jsme již se společností Aimtec realizovali projekty v oblasti řízení skladů a sběru dat ze strojů.

Používá centrála v Japonsku Asprovu?

Naše mateřská firma systém Asprova nemá, a tak se Futaba Czech stává průkopníkem implementace Asprovy napříč všemi pobočkami Futaby po celém světě. V současnosti se o nás v rámci koncernu hodně mluví a ostatní pobočky například z Číny, Indonésie nebo USA se zajímají o to, jaké máme výsledky, jaká opatření Asprova vyžaduje a jaké úspory přináší.

Pokrývá APS systém všechny výrobní oblasti?

Ano, díky Asprově plánujeme celou výrobu. Máme tři hlavní procesy – lakování, svařování a lisování. Zákazník si může objednat díly z každého zmíněného procesu. Nejvíce požadavků od zákazníků směřuje na svařování, které se na celkovém objemu prací podílí 95 %. Kritickým místem i z hlediska plánování výroby je lisovna, jelikož vyrábí všechny vstupní díly pro svařovnu.

V jakém časovém horizontu plánujete výrobu? Jak vypadá běžná práce plánovače?

V Asprově nyní plánujeme v krátkodobém horizontu s výhledem na jeden týden a střednědobě na tři týdny dopředu. V budoucnu plánujeme rozšířit systém i o dlouhodobé plánování. Z pohledu krátkodobého plánování sestavujeme ve středu plán pro svařovnu a ve čtvrtek pro lisovnu. Ve čtvrtek odpoledne jsou plány připraveny a předáváme požadavky na nákup. Pondělí a úterý využíváme na další aktivity, například plánovač chodí do výroby a kontroluje, zda se dodržují plány výroby. Také provádí rozbory forecastů od zákazníků, abychom věděli, co nás v budoucnu čeká. S výrobními manažery máme každý den pravidelnou schůzku, na kterou chodí také manažeři kvality a výrobní inženýři, kteří poskytují plánovačům informace o nových projektech, které chtějí realizovat na původních strojích, nebo se řeší speciální požadavky zákazníků. Získané informace poté plánovači přenášejí do Asprovy k vygenerování plánu výroby.


Mezi hlavní přínosy patří snížení zásob o 50 %


Jaké jsou hlavní přínosy nasazení APS?

Mezi hlavní přínosy patří snížení zásob o 50 %. Výrobní lot je tisíc kusů. Předtím jsme měli 2–3 loty, teď máme jeden. Systém je nastaven tak, že jeden lot nakoupíme a hned z něj vyrobíme požadované komponenty. Předtím jsme měli zásobu materiálu na 2 dny, nyní na 6 hodin. Snížili jsme počet plánovačů ze čtyř na dva. Dříve jsme plánovali ručně v Excelu a měli jsme na denní směně tři plánovače a na noční jednoho. Zredukovali jsme počet inventur na hale na jednu týdně, tím jsme ušetřili 20 hodin za týden na inventurách. Předtím nám inventura trvala 4 hodiny denně. Po integraci Asprovy s MES systémem nebudeme dělat inventury vůbec, maximálně jednu srovnávací za 14 dní. Přínosem Asprovy je také stabilizace výroby a zároveň i kvality.

Ovlivňuje nasazení APS vaše dodavatele?

Ano, určitě. Nyní jsme schopni z Asprovy vygenerovat nákupní plán na týden a poskytnout jej našim dodavatelům. Na základě našich potřeb nastaví své výrobní plány a plány závozů. Dodavatelé vidí tuto změnu velmi pozitivně, snížila se jim například pracnost zpracování našich objednávek.

Jaké jsou další plány v oblasti řízení výroby a logistiky?

Prvořadým plánem je pro nás integrace Asprovy se systémem DCIxMES, kterým sbíráme data ze strojů. Systém DCIxMES jsme ze dvou svařovacích linek rozšířili na deset lisovacích linek a sbíraná data z těchto strojů chceme přenést do Asprovy, abychom v této kritické části výroby zcela eliminovali lidský faktor. Dalším cílem je upravit Asprovu tak, abychom mohli mít všechny objednávky a forecasty v systému a dokázali jsme pracovat s prioritami zakázek. Chceme využít modul v Asprově (Sales Order), který, pokud existuje objednávka, plánuje podle ní, a jestliže objednávka neexistuje, použije forecast. Hlavním důvodem je zpřesnění plánování i přes časté změny objednávek a forecastů od našich zákazníků.

Další rozšíření funkčnosti se týká vizualizace vstupního materiálu na pokrytí výroby a případné oddálení nebo zastavení výroby. Chystaným projektem je také vizualizace plánu přímo na strojích ve výrobě. Především logistika bude mít informace, kolik je z plánu již vyrobeno, kolik ještě zbývá vyrobit a kdy se výroba bude měnit. Eliminují se tak případné prostoje z důvodu chybějícího materiálu a vstupních komponent.


Výroba začala skutečně dodržovat plán


Změnily se kompetence v oblasti výroby a logistiky?

Výroba začala skutečně dodržovat plán. Dříve jsme vydávali plán na každý den, nyní ho má výroba na celý týden a ten musí být na konci období splněn. Pokud se objeví nějaká zpoždění, musí si výroba sama zajistit způsob, jak stanovený plán dodržet. Z hlediska logistiky plánuje Asprova podle Heijunky, což znamená, že stále drží skladovou zásobu na předem stanovené úrovni.

Co byste doporučil firmám, které by chtěly nasadit systém pro plánování výroby? Kdybyste se měl rozhodnout, šel byste do projektu implementace APS znova?

Výhodou při implementaci je, pokud má společnost k dispozici správná vstupní data. Troufám si ale říci, že to většina firem nemá, a pak je nasazení APS náročné. S kolegou jsme strávili spoustu času opravováním vstupních dat. To bych opravdu nikomu nepřál. Asprova nám otevřela oči a díky ní jsme odhalili řadu chyb v původním systému, který jsme měli 10 let. Neměli jsme například aktuální informace o taktu linek, počtu operátorů, technice a výrobních postupech. Nastolení pořádku v kmenových datech je ale pro firmu žádoucí. Vzhledem k jasným přínosům a stabilizaci výroby bych do projektu šel znovu.


Radek Slanař působí jako generální manažer ve společnosti Futaba Czech. Ve firmě pracuje od jejího založení, tedy již 11 let. V současné době dohlíží na nákup, logistiku a plánování výroby. Z pohledu výroby se jedná především o plnění stanovených cílů a KPI.

Sdílejte článek

Top novinky
z oblasti logistiky, IT a výroby.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Dostávejte souhrn novinek
ze světa logistiky, výroby a IT do mailu.

Přihlaste se k odběru Aimtec Insights

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Mohlo by Vás také zajímat

loading